Home Ce este Buna Vestire sau Blagoveştenia? (Video)

Ce este Buna Vestire sau Blagoveştenia? (Video)

12 min read
0
0
173

Astazi, 25 martie, cu nouă luni înainte de Crăciun, Biserica prăznuieşte Vestea cea Bună (Blago Vesti în slavă) a Mântuirii Lumii adusă Fecioarei Maria de Arhanghelul Gavriil. Dezlegare la peşte. Ascultaţi mai jos o minunată predică a vrednicului de pomenire Bartolomeu Anania şi citiţi explicaţiile desprepraznicul Bunei Vestiriîntr-un fragment din articolul semnat de Părintele Timotei Aioanei în ziarul Lumina.

httpv://www.youtube.com/watch?v=5ORiEVdZUcI

Buna Vestire, începutul mântuirii noastre

De demult, în Paradis, printr-o femeie a intrat păcatul în lume. La “plinirea vremii”, tot printr-o femeie, păcatul trebuia biruit.

“Potrivnica şarpelui” şi “fecioara îmbrăcată în lumină” trăia în NazaretulGalileii. Era o copilă curată şi smerită, cu o credinţă autentică, puternică şi o iubire sfântă care se îndrepta doar către Dumnezeu. Trăise la Templu şi învăţase acolo Legea cea Veche. Ştia proorociile. Era pildă celor din preajmă. Îşi ducea zilele în post şi rugăciune, punându-şi nădejdea numai în Dumnezeu. Se păstrează şi acum la Nazaret ruinele casei în care a trăit Preacurata Fecioară. În apropiere se găseşte şi un izvor de unde Fecioara aducea apă pentru casă.

Acolo, la Nazaret, trimis a fost Arhanghelul Gavriil să-i aducă vestea că va lua în pântece şi va naşte pe Fiul celui Preaînalt: “Bucură-te ceea ce eşti plină deharDomnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei.” Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi cugeta în sine: “Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta?” Şi îngerul i-a zis: “Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Şi, iată, vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele Lui Iisus” (Ev. Luca I, 28-31).

Sfântul Grigorie Palama spune că Arhanghelul bunelor vestiri se desfăta de curăţenia şi frumuseţea gândurilor Fecioarei.

Ca una care voia să-şi păstreze neîntinată fecioriaMaria rămâne uimită de vestirea adusă de Arhanghel: “Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?” (Ev. Luca I, 34).

Sfântul Iacob Monahul, referindu-se la aceasta, spune: “Maria n-ar fi primit să fieMaica Mântuitorului, dacă prin aceasta urma să-şi calce făgăduinţa de feciorie. De aceea, îngerul o linişteşte, spunându-i felul naşterii şi cine va fi Cel ce Se va naşte”.

Încredinţată de cuvintele Arhanghelului, curata Fecioară acceptă cu smerenie spunând: “Fie mie după cuvântul tău!” (Ev. Luca I, 38). Părinţii Bisericiiafirmă că acesta a fost momentul când S-a zămislit Fiul lui Dumnezeu: “Fiul luiDumnezeuFiu Fecioarei Se face şi Gavriil harul bine-l vesteşte” (TroparulBunei Vestiri).

Sfântul Ioan Damaschin subliniază că Sfânta Scriptură menţionează de două ori cuvântul “Fie”. La început, când Dumnezeu a poruncit să fie lumină, prin acest “Fie” s-a iniţiat zidirea lumii materiale. Când Fecioara rosteşte la Nazaret “Fie”, s-a început restaurarea lumii stricate prin păcatul strămoşesc. Se ştie foarte bine că a restaura este mai greu decât a face din nou.

Tot Sfântul Ioan Damaschin afirmă că, după ce Fecioara Maria a rostit cuvântul “Fie”, Cerul şi nenumăratele oşti îngereşti au săltat de bucurie că de acum neamul omenesc va avea un Răscumpărător. Dacă Fecioara n-ar fi acceptat să fie Maica Mântuitorului, poate că nici acum nu am fi fost răscumpăraţi.

Sfântul Grigorie Palama observă că Buna Vestire s-a petrecut într-o zi de vineri, la ceasul al şaselea, adică în ziua şi-n ceasul în care au păcătuit primii oameni, născătorii neamurilor, zi în care avea să se întâmple şi jertfa Crucii de pe Golgota mântuirii.

Buna Vestire “este începutul mântuirii noastre şi arătarea tainei celei din veac” (Troparul sărbătorii). Este ziua bucuriei şi a speranţei împăcării noastre cuDumnezeu, prin întruparea Dumnezeiescului Său Fiu.

Sfântul Maxim Mărturisitorul afirmă că pe Maica Domnului “oştile îngerilorau numit-o cu adevărat fericită, ca şi neamurile oamenilor, iar cei ce nu o consideră fericită şi nu o preamăresc, nu sunt număraţi împreună cu oamenii, ci sunt fiii pierzaniei şi partea diavolului, toate neamurile adevăraţilor oameni o numesc fericită şi o preamăresc şi o au drept ajutor şi mijlocire la Domnul”.

Evenimentul Bunei Vestiri, depăşind hotarele timpului şi ale spaţiului, rămâne mereu actual în viaţa Bisericii. Crearea lumii – întru începuturi – şi recrearea ei – prin întruparea Domnului, binevestită de Arhanghel – cer o a treia schimbare – de această dată personală – a fiecăruia dintre noi. Căpătăm starea de om nou în momentul în care şi noi, în smerenie şi ascultare, răspundem chemării, ca oarecândFecioara: “Fie”.

“Astăzi este începutul mântuirii noastre şi arătarea tainei celei din veac. Fiul lui DumnezeuFiu Fecioarei se face şi Gavriil harul mai înainte îl binevesteşte.” Aşadar, troparul praznicului împărătesc al Bunei Vestiri redă în câteva cuvinte esenţialul acestui moment de o covârşitoare importanţă în istoriamântuirii. Din acest motiv, sărbătoarea Bunei Vestiri, deşi se prăznuieşteîntotdeauna în Postul Mare, are o strălucire aparte, care trece dincolo de asprimea şi căinţa ce le impun zilele de meditaţie care premerg marelui praznic al ÎnvieriiDomnului şi al învierii noastre din păcat şi moarte.

Am văzut în Muntele Athos câteva icoane care zugrăvesc taina acestei întâlniri dintre cea Preacurată şi arhistrategul mesager al izbăvirii noastre din întunericul neascultării protopărinţilor Adam şi Eva. Apropierea îngerului către sfioasaFecioară defineşte de fapt aceeaşi lume, a curăţiei netulburate de frământătura păcatului, de pasiuni şi orgolii omeneşti. Îngerul trimis din înaltul Cerului se întâlnea cu cea mai curată fiinţă pe care umanitatea o putea oferi Dumnezeirii. Era, de fapt, întâlnirea dintre un înger ceresc cu altul pământesc.

(Fragment din articolul “Buna Vestire, începutul mântuirii noastre”, publicat de părintele arhimandrit Timotei Aioanei, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale, în Ziarul Lumina, 24 martie 2011)

SURSA: http://www.ziuaveche.ro

Load More Related Articles
Load More By Mihai Mircea Totpal
Load More In 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Check Also

Tips&tricks: cele mai importante lucruri pe care trebuie sa le stii despre hidroizolatiile pentru fundatii

Iti doresti sa-ti construiesti o casa, pentru a te bucura de confortul pe care un astfel d…