Home Conferinţa „Avangardişti români şi evrei în spaţiul cultural românesc”

Conferinţa „Avangardişti români şi evrei în spaţiul cultural românesc”

18 min read
0
0
625

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI, FACULTATEA DE LITERE

CENTRUL DE STUDII EBRAICE „GOLDSTEIN-GOREN”

ŞI

BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE

ÎN PARTENERIAT CU

INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN

ŞI

AMBASADA ELVEŢIEI LA BUCUREŞTI

VĂ INVITĂ LA

Conferinţa internaţională

Bucureşti – Zürich – Paris – Tel Aviv: Avangardişti români şi evrei

în spaţiul cultural românesc

26-27 mai 2011, Biblioteca Academiei Române,

Aula “Ion Heliade Rădulescu”, Calea Victoriei 125, Bucureşti

26 mai 2011

10.00 – Deschiderea lucrărilor conferinţei:

Salutul Rectorului Universităţii din Bucureşti, Prof. Ioan Pânzaru

Salutul Vicepreşedintelui Academiei Române, Acad. Marius Sala

Salutul Ambasadorului Elveţiei, E.S. Livio Hürzeler

Salutul Preşedintelui Institutului Cultural Român, Horia-Roman Patapievici

Sesiunea a 1-a „Insurecţia de la Zürich” – avangardişti români la „Cabaret Voltaire”

Moderator: Andrei Oişteanu, Universitatea din Bucureşti, Centrul de Studii Ebraice „Goldstein–Goren”; Academia Română, Institutul de Istorie a Religiilor

10.40–11.00 Ioan Pop, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca: Recitind manifestele dadaiste ale lui Tristan Tzara

11.00–11.20 Christine Vogel, Universitatea din Zürich : Tristan Tzara şi Marcel Iancu: între elan de distrugere şi activităţi constructive

11.20–11.40 Adrian Notz, Director ”Cabaret Voltaire”, Zürich: An Oriental looking deputation of four little men: The Romanians of „Cabaret Voltaire”

11.40–12.00 Discuţii

12.00 – 12.30 Pauza de cafea

12.30–14.00 Vernisajul expoziţiei „Rădăcini şi ecouri ale avangardei în colecţiile de grafică ale Bibliotecii Academiei Române” (sala Theodor Pallady a B.A.R.).

Vor lua cuvântul: Magda Cârneci, redactor-şef al revistei „Arta”, Cătălina Macovei, şefa Cabinetului de Stampe al Bibliotecii Academiei Române. În cadrul expoziţiei vor fi expuse lucrări de grafică (Marcel Iancu, Victor Brauner, M.H. Maxy, Jules Perahim etc.), ediţii princeps şi publicaţii ale mişcării de avangardă din România. De asemenea, va avea loc vizionarea filmelor documentare „Cronica de la Zürich” şi „Strigăt în timpan”, realizate de Alexandru Solomon şi Radu Igazsag.

14.00–16.00 Pauză de prânz

Sesiunea a 2-a: Dimensiunea evreiască a avangardei din România

Moderator: Anca Oroveanu, Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti; Colegiul Noua Europă

16.00–16.20 Radu Stern, Musée d’Elysée, Lausanne: Jews and the Avant-garde: The Case of Romania

16.20–16.40 Magda Cârneci, redactor-şef revista „Arta”: Evreii din avangarda românească

16.40–17.00 Măriuca Stanciu, Universitatea Bucureşti, Centrul de Studii Ebraice „Goldstein–Goren”; Biblioteca Academiei Române: Text şi imagine: o cale ignorată  de la tradiţia masoretică la avangardă

17.00–17.20 Pauză de cafea

17.20–17.40 Tom Sandquist, University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm: Synthetism vs. Stylistic Purity: Aspects of Jewish Influence on Central and East European Modernism

17.40–18.00 Camelia Crăciun, Universitatea Bucureşti, Centrul de Studii Ebraice „Goldstein–Goren”; FCER – Centrul pentru Studierea Istoriei Evreilor din România: Contesting the Canon: Romanian Jewish Intellectuals and the Avant-garde

18.00–18.30 Discuţii

19.30 Recepţie oferită participanţilor la conferinţă de E.S. Livio Hürzeler, Ambasadorul Elveţiei la Bucureşti.

27 mai 2011

Sesiunea a 3-a: Politică, religie şi artă în avangarda românească

Moderator: Michael Finkenthal, Johns Hopkins University, Baltimore

10.00–10.20 Irina Cărăbaş, Academia Română, Institutul de Istorie a Artei: M.H. Maxy: Corsi e ricorsi în viaţa unui artist de avangardă

10.20–10.40 Milly Heyd, Universitatea Ebraică din Ierusalim: Religion-Sacrilege: Reuven Rubin, Victor Brauner, Arthur Segal & Tristan Tzara

10.40–11.00 Valentina Iancu, Muzeul Naţional de Artă al României: „La révolution d’abord et toujours” – politica suprarealistă: grupul Alge şi comunismul

11.00–11.15 Discuţii

11.15–11.30 Pauză de cafea

Sesiunea a 4-a: Marcel Iancu: faţetele unui avangardist complex

Moderator: Andrei Cornea, Universitatea din Bucureşti, Centrul de Studii Ebraice „Goldstein–Goren”

11.30–11.50 Geo Şerban, istoric literar, Bucureşti: Marcel Iancu: avangardistul constructor

11.50–12.10 Augustin Ioan, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”: Avangarda drept resursă pentru arhitectura de azi

12.10–12.30 Vlad Solomon, publicist, Tel Aviv: Marcel Iancu: Jewish identity and Zionism

12.30–13.00 Discuţii

13.00–15.00 Pauză de prînz

Sesiunea 5-a: Expresiile literare şi existenţiale ale avangardei

Moderator: Măriuca Stanciu, Universitatea Bucureşti, Centrul de Studii Ebraice „Goldstein–Goren”; Biblioteca Academiei Române

15.00–15.20 Michael Finkenthal, Johns Hopkins University, Baltimore: Identity Issues Among the Jewish Authors Belonging to the Second Wave of the Romanian Avant-garde – The Case of the Group Formed Around the Publication Alge (Sea-weeds): Gherasim Luca, Dolfi Trost, Paul Păun, a.o.

15.20–15.40 Petre Răileanu, critic literar, Paris: Grupul suprarealist român sau calea către trans-surréalisme

15.40–16.00 Andrei Oişteanu, Universitatea Bucureşti, Centrul de Studii Ebraice „Goldstein–Goren”; Academia Română, Institutul de Istorie a Religiilor: Podul Mirabeau şi sinuciderea în Sena: Paul Celan şi Gherasim Luca

16.00–16.20 Pauză de cafea

16.20–16.40 Cyril Aslanov, Universitatea Ebraică din Ierusalim: Paul Celan from the Dismantling of the Poetic Discourse to the Deconstruction of the German

16.40–17.00 Marlena Braester, Universitatea din Haifa: Ilarie Voronca – un poet futurist?

17.00–17.30  Discuţii

Coordonatorii conferinţei:

Andrei Oişteanu,

Măriuca Stanciu

UNIVERSITY OF BUCHAREST,  FACULTY OF LETTERS, „GOLDSTEIN-GOREN” CENTER OF HEBREW STUDIES

AND

THE ROMANIAN ACADEMY LIBRARY

IN A PARTNERSHIP WITH

THE ROMANIAN CULTURAL INSTITUTE

AND

THE  SWISS EMBASSY IN BUCHAREST

INVITE YOU TO

The International Conference

Bucharest – Zürich – Paris – Tel Aviv:

Romanian and Jewish Avant-gardists

in the Romanian Cultural Milieu

May 26th – 27th, 2011, Romanian Academy Library

“Ion Heliade Rădulescu” Hall, 125 Calea Victoriei, Bucharest

May 26th, 2011

10.00–Opening messages:

Prof. Ioan Pânzaru, Rector, University of Bucharest

Acad. Marius Sala, Vicepresident, Romanian Academy

H. E. Livio Hürzeler, Ambassador of Swiss Confederation  at Bucharest

Horia-Roman Patapievici, President, Romanian Cultural Institute

1st Panel „The Zürich Insurection” – the Romanian avant-gardists of Cabaret Voltaire

Chair: Andrei Oişteanu, University of Bucharest, The „Goldstein-Goren” Center of Hebrew Studies; Romanian Academy, The Institute for the History of Religions

10.40–11.00 Ion Pop, „Babeş-Bolyai” University, Cluj: Recitind manifestele dadaiste ale lui Tristan Tzara (Re-reading Tristan Tzara’s Dadaist Manifestos)

11.00–11.20 Christine Vogel, University of Zürich: Tristan Tzara şi Marcel Iancu: între elan de distrugere şi activităţi constructive (Tristan Tzara and Marcel Janco: Between the Demolition Impetus and Constructive Activities)

11.20–11.40 Adrian Notz, Director, ”Cabaret Voltaire”, Zürich: An Oriental Looking Deputation of Four Little Men: The Romanians of Cabaret Voltaire

11.40 – 12.00 Discussions

12.00–12.30 Coffee break

12.30–14.00 The opening of the exhibition „Roots and Echoes of the Avant-garde in the Prints Collections of the Romanian Academy Library”. Presenting: Magda Cârneci, editor-in-chief of the publication „Arta” and Cătălina Macovei, Head, Prints and Drawings Cabinet of the Romanian Academy Library. Prints and drawings (M. Janco, V. Brauner, M.H. Maxy, J. Perahim etc.), first editions and  publications of the Romanian Avant-garde movement will be exhibited. Alexandru Solomon and Radu Igazsag’s documentary movies „The Zürich Chronicle” and „A Cry in the Eardrum” will be presented as well.

14.00–16.00 Lunch break

2nd Panel: The Jewish Dimension of the Avant-garde in Romania

Chair: Anca Oroveanu, National University of Arts, Bucharest; New Europe College

16.00–16.20 Radu Stern, Musée d’Elysée, Lausanne: Jews and the Avant-garde: The Case of Romania

16.20–16.40 Magda Cârneci, editor-in-chief, „Arta”: Evreii din avangarda românească ( The Jews of the Romanian Avant-garde)

16.40–17.00 Măriuca Stanciu, University of Bucharest, The „Goldstein-Goren” Center of Hebrew Studies; Romanian Academy Library: Text şi  imagine: o cale ignorată  de la tradiţia masoretică la avangardă (Text and Image: The Unknown Road from Masoretic Tradition to the Avant-garde)

17.00–17.20 Coffee break

17.20–17.40 Tom Sandquist, University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm: Synthetism vs. Stylistic Purity: Aspects of Jewish Influence on Central and East European Modernism

17.40–18.00 Camelia Crăciun, University of Bucharest, The „Goldstein-Goren” Center of Hebrew Studies; FCER – The Center for the Study of the History of Romanian Jews: Contesting the Canon: Romanian Jewish Intellectuals and the Avant-garde

18.00–18.30 Discussions

19.30 Reception party offered to the conference participants by H. E. Livio Hürzeler, Ambassador of Swiss Confederation at Bucharest

May 27th, 2011

3rd Panel: Politics, Religion and Art in the Romanian Avant-garde

Moderator Chair: Michael Finkenthal, Johns Hopkins University, Baltimore

10.00–10.20 Irina Cărăbaş, Romanian Academy, Institute for the History of Art: M.H. Maxy: Corsi e ricorsi în viaţa unui artist de avangardă (M.H. Maxy: Corsi e Ricorsi in the Life of an Avant-garde Artist)

10.20–10.40 Milly Heyd, Hebrew University of Jerusalem: Religion-Sacrilege: Reuven Rubin, Victor Brauner, Arthur Segal & Tristan Tzara

10.40–11.00 Valentina Iancu, The National Museum of Art of Romania: „La révolution d’abord et toujours”: politica suprarealistă – grupul Alge şi comunismul (La révolution d’abord et toujours”: The Surrealist Politics – The „Alge” Group and Communism)

11.30–11.15 Discussions

11.15–11.30 Coffee break

4th Panel: Marcel Janco: The Multiple Facets of a Complex Avant-gardist

Chair: Andrei Cornea, University of Bucharest, The „Goldstein-Goren” Center of Hebrew Studies

11.30–11.50 Geo Şerban, literary historian, Bucharest: Marcel Iancu: avangardistul constructor (Marcel Janco: The Avant-gardist Constructor)

11.50–12.10 Augustin Ioan, The „Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism: Avangarda drept resursă pentru arhitectura de azi (The Avant-garde as a Resource for Today Architecure)

12.10–12.30 Vlad Solomon, writer, Tel Aviv: Marcel Janco: Jewish Identity and Zionism

12.30–13.00 Discussions

13.00–15.00 Lunch break

5th Panel: The Literary and Existential Expressions of the Avant-garde

Chair: Măriuca Stanciu, University of Bucharest, The „Goldstein-Goren” Center of Hebrew Studies; Romanian Academy Library

15.00–15.20 Michael Finkenthal, Johns Hopkins University, Baltimore: Identity Issues among the Jewish Authors Belonging to the Second Wave of the Romanian Avant-garde – the Case of the Group Formed Around the Publication Alge (Sea-weeds): Gherasim Luca, Dolfi Trost, Paul Păun, a.o.

15.20–15.40 Petre Răileanu, literary critic, Paris: Grupul suprarealist român sau calea către trans-surréalisme (The Romanian Surrealist Group or the Path Towards Trans-surrealism)

15.40–16.00 Andrei Oişteanu, University of Bucharest, The „Goldstein-Goren” Center of Hebrew Studies; Romanian Academy, The Institute for the History of Religions: Podul Mirabeau şi sinuciderea în Sena: Paul Celan şi Gherasim Luca (The Suicide in the Seine from the Mirabeau Bridge: Paul Celan and Gherasim Luca)

16.00–16.20 Coffee break

16.20–16.40 Cyril Aslanov, Hebrew University of Jerusalem: Paul Celan: From the Dismantling of the Poetic Discourse to the Deconstruction of the German

16.40–17.00 Marlena Braester, Haifa University: Ilarie Voronca – un poet futurist? (Ilarie Voronca – A Futurist Poet?)

17.00–17.30  Discussions

Conference Coordinators:

Andrei Oişteanu,

Mariuca Stanciu

Load More Related Articles
Load More By Mihai Mircea Totpal
Load More In 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Check Also

Hrană umedă pentru pisici: beneficii pe care trebuie să le cunoști

Hrana umeda pisici este unul dintre alimentele preferate de către feline datorită tuturor …