Home Institutul de filologie română „A. Philippide” din Iaşi organizează a X-a ediţie a simpozionului anual internaţional

Institutul de filologie română „A. Philippide” din Iaşi organizează a X-a ediţie a simpozionului anual internaţional

9 min read
0
0
287

Ofelia ICHIM

Filologie Română „A. Philippide” – Filiala din Iaşi a Academiei Române, împreună cu Asociaţia Culturală „A. Philippide”, organizează Simpozionul Internaţional anual al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, Ediţia a X-a, cu titlul „Metafore ale devenirii din perspectiva migraţiei contemporane. Naţional şi internaţional în limba şi cultura română”, Iaşi, 21–23 septembrie 2011, la care vă invităm să ne onoraţi cu participarea dumneavoastră. Lucrările simpozionului se vor desfăşura la sediul Filialei din Iaşi a Academiei Române, B-dul Carol I Nr. 8.

Propunem următoarele teme de dezbatere:

  • Migraţie şi identitate românească: trecut/prezent/viitor
  • Culturi în „mişcare”: repercusiuni ale migraţiei în spaţiul lingvistic şi literar românesc
  • Itinerarii ale migraţiei româneşti contemporane: teme şi perspective
  • Migraţie şi memorie
  • Experienţa alterităţii: studii de imagologie, sociologie, morfologia culturii
  • Diaspora românească:  identitatea ca exerciţiu al memoriei
  • România prin ochii diasporei (reflecţii la nivel sociocultural)
  • Contacte literare din perspectiva traducerilor româneşti peste hotare
  • Ştiinţa ca migraţie a ideilor: sincronizarea filologiei româneşti cu cercetarea de profil europeană

Vă invităm ca, în măsura posibilităţilor, să trimiteţi pe adresa noastră sau să aduceţi cu dumneavoastră cărţi şi alte publicaţii reprezentative pentru activitatea dumneavoastră, pentru a organiza o expoziţie, cu prilejul simpozionului, la Filiala din Iaşi a Academiei Române.

Programul Simpozionului va fi publicat în timp util pe site-ul Institutului de Filologie Română „A. Philippide” (www.philippide.ro). Taxa de participare la simpozion este de 35 de euro (sau echivalentul în lei), sumă care va acoperi costurile necesare editării comunicărilor într-un volum cu ISBN şi expedierii ulterioare a unui exemplar al volumului, precum şi alte costuri curente (mapa cu documentele colocviului, certificatul de participare la simpozion, masa festivă, pauzele de cafea etc.). Taxa va fi expediată în contul Asociaţiei Culturale „A. Philippide”.

Cheltuielile pentru transport şi sejur (masă şi cazare) vor fi suportate de participanţi.

Fiecărei comunicări îi sunt rezervate 30 de minute (inclusiv întrebările şi discuţiile). Vă rugăm să trimiteţi titlul şi rezumatul comunicării dumneavoastră, în format electronic, pe adresele organizatorilor (Comitetul de organizare), până la data de 30 iunie 2011. Rezumatul va avea cel puţin 20 de rânduri, corp de 12 şi va fi însoţit de bibliografia minimală pe care o veţi folosi. Hotărârea Comitetului ştiinţific vă va fi transmisă până la data de 20 iulie 2011.

Menţionăm, în cele ce urmează, câteva dintre contribuţiile membrilor Comitetului Ştiinţific al simpozionului:

Romaniţa Constantinescu (România) – Multiculturalismul în impas? Despre un concept nevralgic din perspectiva germană

Sanda Golopenţia (SUA) – Metamorfozele exilului

Monica Heintz (Franţa) – „Revoluţia din depărtări”: de ce şi când anii nu contează

Thede Kahl (Austria/ Germania)

1. Studiile româneşti în spaţiul germanofon în ultimele două decenii;

2. Limba şi identitatea volohilor din nord-vestul Transcarpatiei (Ucraina). Rezultatele unei cercetări pe teren

Roberto Merlo (Italia) – Limba română folosită în Italia: perspective şi analize

Eugen Munteanu (România) – Teme şi obiective în cercetarea biblico-filologică românească. O evaluare în context european

Adrian Poruciuc (România) – Românii ‒ între migraţie şi roire

Dragoş Preda (România) – Patriotismul, meserie de pensionar – identitate naţională vs. identitate socială

Larisa Schippel (Austria) – Transculturalitate – o nouă modă sau o perspectivă schimbată

Ion Taloş (Germania) – „Doamne, Doamne…” Cariera naţională şi internaţională a unui catren folcloric românesc

Într-o circulară ulterioară vom reveni cu informaţii privind formularul de înscriere, contul Asociaţiei Culturale „A. Philippide” şi alte noutăţi cu referire la simpozion.

COMITETUL DE ORGANIZARE

Preşedinte al Comitetului de organizare:

EUGEN MUNTEANU, Directorul Institutului de Filologie Română

„A. Philippide” al Academiei Române – Filiala Iaşi

(secretariat_philippide@yahoo.com; eugenmunteanu@hotmail.com)

Membri:

OFELIA ICHIM, Preşedintele Asociaţiei Culturale „A. Philippide”

(ofeliai2010@gmail.com);

ŞERBAN AXINTE (serbanaxinte2002@yahoo.com);

NICOLETA BORCEA (nikolet14@gmail.com);

LUMINIŢA BOTOŞINEANU (lumi.botosineanu@gmail.com);

DANIELA BUTNARU (d_butnaru@yahoo.com);

MARIUS-RADU CLIM (marius.clim@gmail.com);

ELENA DĂNILĂ (isabelle.danila@gmail.com);

GABRIELA HAJA (gabihaja@gmail.com);

CECILIA MATICIUC (ceciliaholban@yahoo.com);

FLORIN-TEODOR OLARIU (olariuft@yahoo.com);

IOANA REPCIUC (repciuc_i_o@yahoo.com)

COMITETUL ŞTIINŢIFIC AL SIMPOZIONULUI

ROMANIŢA CONSTANTINESCU (România)

WOLFGANG DAHMEN (Germania)

SANDA GOLOPENŢIA (SUA)

MONICA HEINTZ (Franţa)

THEDE KAHL (Austria, Germania)

ŞTEFAN LEMNY (Franţa)

ROBERTO MERLO (Italia)

Acad. MICHAEL METZELTIN (Austria)

FERNANDO SÁNCHEZ MIRET (Spania)

EUGEN MUNTEANU (România)

ADRIAN PORUCIUC (România)

DRAGOŞ PREDA (România)

LARISA SCHIPPEL (Austria)

Acad. EUGEN SIMION (România)

MONICA SPIRIDON (România)

ION TALOŞ (Germania)

——————————————————

Prof. univ. dr. Eugen MUNTEANU

Directorul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”

CS I dr. Ofelia ICHIM

Preşedintele Asociaţiei Culturale „A. Philippide”

 

Load More Related Articles
Load More By Mihai Mircea Totpal
Load More In 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Check Also

“Cuvinte nerostite (proză scurtă)” de Anișoara Laura-MUSTEȚIU

Într-un torent de viteză, un BMW negru trece pe șoseaua udată de ploaie lăsând o dâră de a…