Home Liga Scriitorilor Români a oferit Medalia „Virtutea Literară” celor mai buni scriitori olteni

Liga Scriitorilor Români a oferit Medalia „Virtutea Literară” celor mai buni scriitori olteni

23 min read
0
0
938

Georgeta NEDELCU

Liga Scriitorilor Români a oferit Medalia  „Virtutea Literară” celor mai buni scriitori olteni  

Comitetul Director al Ligii Scriitorilor din România a instituit la începutul anului 2009, Premiul Virtutea Literară, constând din Medalia Virtutea Literară şi o Diplomă de Excelenţă, însoţită de o sumă de bani. Acest premiu se acordă anual scriitorilor în viaţă, a căror operă promovează idei umaniste de toleranţă, valori ale patrimoniului naţional şi a căror personalitate şi comportare morală şi civică este un exemplu în societatea românească.

***

1. Nicolae N. NEGULESCU

Director al revistei de cultură universală „Constelaţii diamantine”, N.N. Negulescu, a primit astăzi, 26 Iulie 2011, cea mai înaltă distincţie a Ligii Scriitorilor Români: „Virtutea Literară”, pentru neobosita activitate scriitoricească şi nu numai.

Nicolae N. Negulescu – născut 7 decembrie 1940 Craiova – Poet român

În adresa Ligii Scriitorilor Români cu nr. 624/2011, se menţionează: „Stimate domnule N.Negulescu, datorită activităţii dumneavoastră îndelungate în folosul culturii şi spiritualităţii, comitetul director al Ligii Scriitorilor din România a hotărât cu prilejul împlinirii unui an de la înfiinţarea revistei Constelaţii Diamantine, să vă acorde cea mai înaltă distincţie a organizaţiei noastre „Virtutea Literară”. Al. Florin Ţene, Preşedinte, Membru corespondent al Academiei Române Americane. (A.R.A)”

Premii şi diplome obţinute

Certificate of Appreciation in recognition of valuable contributions to the culture by Math & Sciences Department of the University of New Mexico – Gallup Branch for 2008-2009

Internaţional Association Of Paradoxism Avanguard Movement In Arts And Science – Board Of Directors does hereby recognize that Nicolae N. Negulescu Has Been Chosen For Distinguished Achievement In Paradoxism And Has Been Confered An Honorary Membership – President Dr. Florentin Smarandache, University of New Mexico (11.27.2010)

Certificat de Apreciere în semn de recunoaştere a contribuţiilor valoroase la cultura de Math & Departamentul de Stiinte de la Universitatea din New Mexico – Sucursala Gallup pentru 2008-2009.

Asociaţia Internaţională de Paradoxism Circulaţie Avanguard în arte şi ştiinţe – Consiliul de Administraţie a fost de acord ca domnului Nicolae N. Negulescu să i se confere statutul de membru onorificfie – Preşedinte Dr. Florentin Smarandache, Universitatea din New Mexico (11.27.2010)

– Licenţiat în Regie Cinematografică şi artă fotografică. Studii complementare în filosofie metafizică, filosofie orientală, istoria religiilor, mitologie.

– Autor a peste 21 de expoziţii de artă fotografică la saloane naţionale.

– Autor de filme documentare de scurt metraj. Ex-foto-reporter, ex-reporter, ex-redactor, ex-redactor şef la diferite publicaţii.

– Colaborări cu artă fotografică la reviste şi almanahuri literare.

– Realizator în 1981 a Galeriei de portretistică a celebrităţilor medicinei româneşti – în inima Muzeului de Istorie a Medicinei „Victor Gomoiu”, la propunerea rectorului Universităţii Craiova, prof. dr. Tiberiu Nicola.

– Ex-profesor de artă fotografică la Casa Studenţilor din Craiova. Actual director de imagine al publicaţiei de cultură „Raţiunea”.

– Este membru al Ligii Scriitorilor din România.

– Din 22.01.2010 este vicepreşedinte al Filialei Oltenia Craiova a Ligii Scriitorilor din România.

– Din 23.03.2010 este redactor-şef al revistei de cultură Literaria.

– Din septembrie 2010 este fondator şi director al revistei de cultură universală Constelaţii diamantine.

– A fost nominalizat la premiile Ligii Scriitorilor Români, 25 februarie 2011, cu volumul Ochiul de foc.

– Este menţionat de Marin Popa în Istoria literaturii de azi pe mâine, vol. II, la pag. 253, Editura Semne, Bucureşti, 2oo9.

– La 16 ani debut radiofonic cu un grupaj de poeme – pe un fond muzical susţinut de actorul – menestrel Tudor Gheoghe într-o emisiune a Studioului de Radio Oltenia.

– La 21 ani debut cu un grupaj de poeme în revista literară „Ramuri”, debut prefaţat de regretatul critic literar Constantin Dumitrache. Membru al cenaclurilor literare „Traian Demetresc”, coordonat de prof. universitar Ion Pătraşcu, „Ramuri” coordonat de scriitorul Marin Sorescu, „Luceafărul”, coordonat de regretatul poet Cezar Ivănescu. A publicat frecvent grupaje de poeme în revistele „Ramuri”, „Luceafărul”, „Flacăra”, „Convorbiri literare” şi în „Almanahurile Ramuri”. La propunerea scriitorului Marin Sorescu – pe atunci redactor-şef al publicaţiei „Ramuri”, a fost delegat oficial al revistei, pentru realizarea reportajelor literare. În acest sens i s-a acordat spaţiu în pagina a doua a revistei.

– În 1982 a fost nominalizat şi a participat la turnee literare cu scriitori „luciferişti”. Participant la acţiuni literare locale şi naţionale, consemnate în „România literară”. Invitat la activităţi literare în Constanţa (1981-1982) de către Secretarul Filialei Uniunii Scriitorilor din Constanţa, Marin Porumbescu.

Volume publicate de autor:

– Vesperale, volum de elegii, editura Litera, Bucureşti, 1983, prefaţat de Artur Silvestri, debut editorial.

– Sfera rostirii, poezii, editura Spirit românesc din Craiova, 2002, prefaţat Mircea Moisa.

– Prelat în regatul cuvantului, poezii, editura Spirit românesc din Craiova, 2005.

– Lacrimi de diamant, editura MJM- Autograf, Craiova, prefaţat de Florea Miu, redactor la revista „Ramuri”.

– Ochiul de foc, poeme metafizice, editura craioveana MJM-Autograf, 2008, prefaţat de Petre Ciobanu.

– Sfera rostirii, Prelat in regatul cuvântului şi Lacrimi de diamant,  formează o trilogie metafizică.

Antologii, colecţii literare

– Mărturisirea de credinţă literară (vol. II), 2008, editura Carpathia Press, Bucureşti, volum realizat de Artur Silvestri.

– Romania din suflet, editura Boldas, Constanta, 2008, volum realizat de Ana Ruse, Laura Vaceanu, Valeriu Cuşner.

– Dictionarul elementar al scriitorilor romani al ARP, 2008.

– Antologia Noul Orfeu a ARP, 2008.

Activitate literară, studii ezoterice

În anul 2006, autorul a susţinut publicarea debutanţilor în publicaţia „Raţiunea” . Perioada de aparentă „tăcere” între 1983-2002, a însemnat pentru poet trudă, sacrificii, şlefuire spirituală. Tezaurizând limbi ca: ebraica (aramanica), sanscrita şi greaca veche, intensificându-şi cercetările în Istoria doctrinelor filosofice creştine, filosofia antroposofică, arta divinaţiei, orientalistică, cosmogonie, astrologie, hermeneutică şi heraldică, s-a pomenit „zidit în manuscrise”. Cercetările sale în aceste vaste domenii s-au concretizat în articole, referate, eseuri, opere. Autorul a redeschis cursurile unor izvoare spirituale din: Sepher Yetsirah, Ghematria, Notaria, Themuria, Sepher-ul lui Moise, esenţa Cabbalei de la Eseniei, Zoharul din textele chaldeene, simbolismul mistic, textul Hecalat din literatura Merkabah, înţelesul cărţilor sfinte, metafizică şi teosofie, mistică numerologică, Zen şi Budhismul tibetan, Evagheliile gnostice, Bagavad- Gita şi Dhammapada, Corpus hermeticum, esoterismul druizilor, textul stravechii rugăciuni Kaddish, Spiritul Qumran-ic, soteriologia Crucii, teologia hindusă şi cea budhistă, mituri crepusculare, caracterul esoteric al gnosei, Epifanii şi Ocultari, Zaratrusta şi Zamolxis, gândirea hermeneutică, Heraclit, Pitagora şi Zenon, mediaţia simbolurilor, universalii transculturale, Eul trancendent, eonii din lumea sensibil-spirituală. Şi-a împlinit doriţele călătoriei documentare prin India şi Tibet. Întreţine contacte permanente cu iluminaţi din reputate Cancelarii creştine din Sfântul munte Athos, Institutul biblic USA, Academia regală din Marea Britanie, Lamaserii tibetane, Ashrame indiene.

Aprecieri literare la adresa domnului Nicolae N. Negulescu:

Printr-o scrisoare din 30 iunie 2008, primită de la Palatul Elisabeta, Majestatea Sa Mihai I, Regele Romaniei, l-a felicitat pe poetul N. N. Negulescu prin Secretarul sau Executiv Alice Ionescu, pentru publicarea volumului de poeme „Ochiul de foc”. În anul 2007, volumul „Lacrimi de diamant” a fost aureolat în spaţiile consacrate ale celor două celebre biblioteci: „Fundaţia Nobel” şi „Institutul Herder”.

***

Premiul „Virtutea Literară” –  a mai fost acordat doamnei Doina Drăguţ şi domnului Janet Nică. Cei doi, împreună cu Nicolae N. Negulescu, formează trioul colectivului de redacţie al revistei de cultură universală Constelaţii diamantine.

***

2. Doina DRĂGUŢ

Câteva cuvinte despre scriitoare:

Născută în 28 octombrie 1953, Doina Drăguţ a făcut clasele elementare în satul Siliştea Crucii – Dolj, iar liceul l-a făcut la Craiova, la Liceul „Carol I”. Apoi a urmat Facultatea de Matematică, din Craiova. Ulterior a absolvit studii postuniversitare: specializare în ingineria de sistem (soft), Bucureşti.

Debutul literar şi l-a făcut în revista Luceafărul cu volumul de poezii Ceasuri de îndoieli, în anul 1994.

A colaborat la Luceafărul, România literară, Ramuri, Mozaicul, Lamura, Autograf MJM, Scrisul românesc, Poesis, Familia, Gazeta matematică, Rebus etc.

Volume publicate:

– Volumul de poezii Ceasuri de îndoieli, prefaţă Ovidiu Ghidirmic, Editura Spirit românesc, Craiova, 1994.

– Volumul de eseuri Arabescuri, publicat de Editura Spirit românesc, Craiova, 1995.

–  Volumul de poezii Detaşare într-un spaţiu dens, publicat de Editura Spirit românesc, Craiova, 1995.

– Volumul de eseuri asupra individualităţii destinului în artă intitulat: Individualitatea destinului, apărut la Editura Spirit românesc, Craiova, 1996.

– Volumul de poezii Spaţiul din nelinişti (ref. cop. IV: Constanţa Buzea, Ovidiu Ghidirmic), apărut la Editura Scribul din Slatina, 1998.

– Volumul de poezii Ochiul de lumină (prefaţă Constantin Dumitrache, postfaţă de George Sorescu, Ovidiu Ghidirmic, C.M. Popa, apărut la Editura Fundaţia Scrisul Românesc, Craiova, 2000.

– Romanul-jurnal Suferinţele unui redactor, (prefaţă de prof. Ion N. Dincă), apărut la Editura ALMA, Craiova, 2006.

Doina Drăguţ se dedică jurnalismului, informându-şi cititorii prin ştirile de ziar, făcându-şi meseria cu aceeaşi dezinvoltură, indiferent dacă este vorba despre o cronică plastică, literară sau chiar eseuri.

Este membră a Ligii Scriitorilor Români, a Societăţii Scriitorilor Olteni şi a The Paradoxist Literary Movement Association, secretar general de redacţie la revista Lege şi Fărădelege şi redactor-şef adjunct la revista de cultură Literaria a Filialei Oltenia Craiova a Ligii Scriitorilor Români. Din septembrie 2010 este fondator şi redactor-şef al revistei de cultură universală „Constelaţii diamantine”, editată sub egida Ligii Scriitorilor Români.

În adresa Ligii Scriitorilor Români cu nr. 654/2011, se menţionează: „Cu ocazia împlinirii unui an de când coordonaţi apariţia revistei Constelaţii diamantine şi pentru activitatea dumneavoastră îndelungată dedicată creaţiei literare, Comitetul Director al Ligii Scriitorilor a hotărât să vă acorde VIRTUTEA LITERARĂ, cea mai înaltă distincţie a organizaţiei noastre, alături de urarea de a fi şi în continuare activă în domeniul creaţiei literare pentru propăşirea culturii române.”  Al. Florin Ţene, Preşedinte, Membru corespondent al Academiei Române Americane. (A.R.A)”

***

3. Janet NICĂ

Scriitorului Janet Nică  s-a născut la 12 mai 1943 în comuna Ostroveni, judeţul Dolj. Este profesor de franceză în această localitate şi în oraşul Bechet. A absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii din Craiova, promoţia 1971. Până în 2010 a fost preşedinte al cenaclului „Comuna literară Bechet”, redactor la revistele „Lamura”, „Sfârşit de mileniu” şi „Mileniu” din Craiova. Este secretar general de redacţie şi membru fondator al revistei de cultură universală „Constelaţii diamantine” din Craiova.

Fondator al revistei „Cadran universitar” a Universităţii din Craiova, 1968; Membru al Societătii Scriitorilor Olteni din 2000; A debutat cu poezie în revista „Ramuri”, 1967.

A publicat mai multe volume, din care amintim:

– Semănătorul de limite, 1981,

Cocheta pasăre din ochi, 1995,

Testamentul vesel, 1997,

Shinto – calea zeilor, 1998,

Crily – floare de lotus, 2000,

Pulsatoria – sonet glosă, 2001 şi

Năstruşnicitelnic – roman postmodernist în

Activitate literară:

Debut cu poezie ìn revista “Ramuri”, 1967;

Poezii si eseuri publicate ìn revistele:

„Ramuri”, „Luceafărul” , „Contemporanul”, „Convorbiri literare”, „Familia”, „Tibiscus” (Serbia-Muntenegru), „Dorul” (Danemarca), „Glasul natiunii” (Republica Moldova), „Sfârsit de mileniu”, „Mileniu”, „Ratiunea”, „Mozaicul”, „Arca lui Noe”, „Lamura”, „Dacia literară”, “Monitorul de Valcea”, “Cuvântul libertătii”, “Mesagerul Olteniei”, „Autograf MJM”, „Semne”, „Fereastra”;

Janet Nică – este un poet aparţinând curentului paradoxist.

Semnează în mai multe antologii publicate la Craiova, Cluj, Botoşani şi Petroşani, între anii 1993 şi 2004. De-a lungul timpului, poetului şi criticului Janet Nică a obţinut mai multe diplome de excelenţă şi premii pentru proză, poezie şi critică literară:

– Premiul II pentru proză umoristică şi Premiul III pentru epigramă la Festivalul Naţional de Umor „Oltenii şi restul lumii” din Slatina  în octombrie 2008, dar şi Ordinul Ziariştilor „Clasa de argint” pentru realizări deosebite în presa şi cultura din România, la 28 octombrie 2006…

În adresa Ligii Scriitorilor Români, se menţionează: „Cu ocazia împlinirii unui an de când coordonaţi apariţia revistei Constelaţii diamantine şi pentru activitatea dumneavoastră îndelungată dedicată creaţiei literare, Comitetul Director al Ligii Scriitorilor a hotărât să vă acorde Virtutea Literară, cea mai înaltă distincţie a organizaţiei noastre, alături de urarea de a fi şi în continuare activă în domeniul creaţiei literare pentru propăşirea culturii române.”  Al. Florin Ţene, Preşedinte, Membru corespondent al Academiei Române Americane. (A.R.A.)”

***

Îi felicit pe cei trei scriitori olteni pentru cea mai înaltă distincţie a literaturii române – Premiul Virtutea Literară. Sănătatea să le fie toiag, iar  muza să-i însoţească mereu prin lumea scrisului!

A consemnat,

Georgeta NEDELCU
Craiova
1 august 2011
Load More Related Articles
Load More By Mihai Mircea Totpal
Load More In 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Check Also

Află totul despre copertinele retractabile și despre dezvoltarea acestora în timp

Oricine are o terasă, fie într-un spațiu personal sau unul comercial, cunoaște foarte bine…