Home Programul “Casa Verde” – un succes la Braşov!

Programul “Casa Verde” – un succes la Braşov!

6 min read
0
0
254

Scopul Programului Casa Verde îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului şi a combustibililor fosili utilizaţi pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire şi obţinerea de apă caldă menajeră, precum şi stimularea utilizării sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabilă, nepoluante, prin finanţarea din Fondul pentru mediu a proiectelor privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire.

Prin dispoziţia Preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu nr.379/21.06.2010 s-a stabilit sesiunea de depunere a dosarelor de finanţare 1 iulie – 31 octombrie şi suma alocată sesiunii de finanţare de 110.000 mii lei. Judeţului Braşov i-a fost alocată suma de 2.988.476,00 lei, ulterior fiind suplimentată cu 187.485,60 lei.

Finanţarea se acordă diferit, în funcţie de sistem: până la 6000 lei pentru instalarea panourilor solare, până la 8000 lei pentru instalarea pompelor de căldură şi până la 6000 lei pentru instalaţie de producere a energiei termice pe bază de peleţi, brichete, tocătură lemnoasă, precum şi orice fel de resturi şi deşeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

Până la această dată 527 de braşoveni eligibili care doresc o „casă verde”, au depus la APM Braşov dosarele, în vederea finanţării. Doisprezece au dorit instalarea pompelor de căldură, 68 instalarea de centrale termice pe bază de peleţi, brichete, tocătură lemnoasă, iar restul instalarea panourilor solare.

Dosarele complete au fost verificate din punct de vedere al valabilităţii actelor şi cuprind o cerere de finanţare nerambursabilă tip, declaraţie pe propria răspundere, copie după actul de identitate al solicitantului, extras CF în original, care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate asupra imobilului pe/în care se va realiza proiectul sau autorizaţie de construire valabilă, copie legalizată, dacă imobilul se află în construcţie, certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local şi o adeverinţă privind existenţa unui cont bancar al solicitantului.

De asemenea, tot până la această dată, Administraţia Fondului pentru Mediu a analizat 175 dosare din judeţul Braşov şi a admis 159, iar 16 dosare au fost respinse.

Începând cu data de 6 august, solicitanţii care au fost admişi în Programul „Casa Verde”, s-au prezentat la sediul APM Braşov pentru semnarea contractelor de finanţare nerambursabilă, până în prezent fiind semnate 126 contracte.

Contractele de finanţare nerambursabilă intră în vigoare la data semnării şi sunt valabile 12 luni. După semnarea contractului, beneficiarii au început demararea achiziţionării şi montarea instalaţiilor, după care, au depus tot la sediul APM Braşov, dosarul de decontare.

Dosarul de decontare cuprinde copie legalizată a contractului de execuţie, facturi fiscale, atât copii cât şi originale, documente bancare sau chitanţe privind achitarea facturilor, proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi o copie a certificatului de garanţie emis de producător pentru instalaţie şi trebuie depus până la 15 decembrie.

Administraţia Fondului pentru Mediu finanţează suma solicitată prin cererea de tragere, însoţită de documentele justificative, dar nu mai mult de suma prevăzută în contractul de finanţare nerambursabilă.

Ciprian Băncilă – Director Executiv – APM Braşov

Elena Bucur – Compartiment R.P.C.P.P – APM Braşov

SURSA: http://www.ecomagazin.ro

Targul National Imobiliar (TNI)
Load More Related Articles
Load More By Mihai Mircea Totpal
Load More In 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Check Also

Hrană umedă pentru pisici: beneficii pe care trebuie să le cunoști

Hrana umeda pisici este unul dintre alimentele preferate de către feline datorită tuturor …