Home Breaking News Stiri Prahova Concursul “Lectii cu Nichita”- Ediţia I, martie 2011 la Ploiesti

Concursul “Lectii cu Nichita”- Ediţia I, martie 2011 la Ploiesti

42 min read
0
0
427

CATEDRELE DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, LIMBI MODERNE ŞI INFORMATICĂ
din cadrul Colegiului Naţional „Nichita Stănescu”
vă invită să participaţi la

CONCURSUL „ LECŢII CU NICHITA”
Ediţia I, martie 2011

ARGUMENT
Misiunea Colegiului Naţional „Nichita Stănescu” este de a forma tineri înzestraţi cu reale competenţe funcţionale (de comunicare, lingvistice, digitale), educaţi în spiritul promovării comunicării libere şi dezvoltării flexibilităţii intelectuale.
Colegiul promovează imaginea poetului Nichita Stănescu încă din momentul primirii denumirii, prin încheierea de parteneriate educaţionale cu şcoli care poartă numele poetului, finalizate prin activităţi desfăşurate anual în parteneriat.
Colegiul este adânc ancorat în manifestările (deja tradiţionale) desfăşurate în municipiul Ploieşti, una dintre ele fiind Festivalul Internaţional de Poezie „Nichita Stănescu”, ajuns la a XXII-a ediţie. În acest context, dorim să diversificăm paleta activităţilor, prin introducerea de noi secţiuni (traducere şi interpretare, desene, fotografii, grafică) grupate sub egida concursului „Lecţii cu Nichita”, concurs inspirat de poeziile acestuia.
Ca finalitate a proiectului, urmărim sporirea competenţelor de exprimare culturală, lingvistice, digitale şi întărirea parteneriatelor şcolare naţionale şi internaţionale, prin promovarea valorilor naţionale.

SCOPUL PROIECTULUI
Proiectul îşi propune stimularea potenţialului artistic-creativ al elevilor, încurajarea învăţării limbilor de circulaţie internaţională, asigurarea posibilităţii de a participa într-o competiţie deschisă şi de a se exprima liber prin diverse mijloace artistice.
OBIECTIVE
•O1: Să stimulăm cunoaşterea operei lui Nichita Stănescu printr-o abordare modernă (traduceri, creaţii artistice, digitale);
•O2: Să încurajăm dezvoltarea competenţelor de comunicare, lingvistice şi digitale ale tinerilor;
•O3: Să creăm elevilor situaţii concrete de valorizare a cunoştinţelor şi aptitudinilor artistice;
•O4: Să pregătim elevii pentru situaţiile concurenţiale cu care vor veni în contact mai târziu.
GRUP ŢINTĂ
Elevii din clasele VIII-XII, din unităţile de învăţământ din România din circuitul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, din mediul urban şi cel rural.

DATELE ORGANIZATORULUI:
Colegiul Naţional „Nichita Stănescu” Ploieşti
Adresa: Str. Nalbei, nr. 3, Ploieşti, Prahova, cod 100085
Telefon: 0244/599540, fax 0244/599541
Site şi adresă poştă electronică: www.colegiul-nichita.ro , e-mail contact@concurs-lectii-cu-nichita.ro

COORDONATORI PROIECT:
o director prof. Maria Ioniţă
o director adjunct prof. Silvia Olteanu
o coordonator proiecte şi programe educative prof. Elena Corina Barbu

ORGANIZATORI:
o prof. Iuliana Boca, responsabil catedră limba şi literatura română
o prof. Tamara Toader
o prof. Oana Cozea
o prof. dr. Andreia Sersea
o prof. Cristina Rusu
o prof. Norica Răduţă
o prof. Mihaela Constantin
o prof. Alexandra Nedelcu
o prof. Loredana Dicu

PARTENERI:
Primăria Municipiului Ploieşti
Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova
Casa Corpului Didactic Prahova
Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga” Ploieşti
Muzeul Memorial „Nichita Stănescu” Ploieşti
Asociaţia Alianţa Franceză Ploieşti
Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei” Călăraşi
Liceul Teoretic „Nichita Stănescu” Bucureşti
Şcoala cu clasele I-VIII „Nichita Stănescu” Baia Mare
Asociaţia Tinerilor din Liceul Nichita Stănescu „ATEENS”
Comitetul Reprezentativ al Părinţilor din Colegiul Naţional „Nichita Stănescu”Ploieşti

COLABORATORI:

Prof. Anelore Scorpan, inspector activitate educativă formală şi nonformală
Prof. drd. Mihai Morar, inspector de specialitate
Prof. drd. Maria Cristina Marian Ionescu, inspector de specialitate
Prof. Adriana Arcosi, inspector de specialitate
Prof. Tiberiu Lazăr, inspector de specialitate
Prof. drd. Nicolae Boaru, director Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga” Ploieşti
Conf.dr. Steluţa Coculescu, preşedinte Alianţa Franceza Ploieşti
Prof. Adela Barz, Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei” Călăraşi

SPONSORI
S.C. Apa Nova Ploieşti SRL
S.C. CADRAPREST SRL

DESCRIEREA CONCURSULUI
Concursul este structurat pe 4 secţiuni:
SECŢIUNEA I: TRADUCERE –maxim trei poezii în una din limbile franceză sau engleză.
Coordonatori profesorii: Oana Cozea –limba franceză; Andreia Sersea şi Cristina Rusu –limba engleză
SECŢIUNEA II: FOTOGRAFIE –maxim trei fotografii
Coordonatori profesorii: Norica Răduţă, Iuliana Boca
SECŢIUNEA III: DESEN –maxim trei desene
Coordonatori profesorii: Corina Barbu, Mircea Tocaci
SECŢIUNEA IV: FILM –SCURT METRAJ – max 5 minute
Coordonatori profesorii: Mihaela Constantin, Tamara Toader

DESCRIEREA SECŢIUNILOR
■ traducere ( 3 poezii: concursul se desfăşoară la sediul Colegiului Naţional „Nichita Stănescu” Ploieşti)
■ fotografie(3 fotografii: dimensiunea maximă a imaginii: 1200 pixeli latura mare; dimensiunea minimă: 1024 pixeli latura mare; formatul de fisier: .jpg, RGB; fotografiile vor fi color sau alb-negru, realizate în orice tehnică, în orice stil fotografic, cu prelucrări (contrast, luminozitate, recadrare etc.); nu se acceptă fotografiile manipulate)
■ desen (maxim 3 desene: orice tehnică compoziţională este acceptată : ulei, acuarelă, creion, peniţă, colaj etc.)
■ film- scurt metraj (maxim 10 participanţi/echipă, durata maxima 5 minute: filmele trebuie să fie creaţii personale ale celor care le-au trimis;nu sunt purtătoare de drepturi de autor – în privinţa imaginii – care să împiedice difuzarea lor; au legatură cu tema dată -filmele “freestyle”-nerealizate pentru o anumită tema – nu participă la concurs )

SISTEMUL DE PREMIERE:
Pentru fiecare secţiune se vor acorda următoarele premii:
– premiul I – 150 lei
– premiul al II-lea – 90 lei
– premiul al III-lea – 70 lei
– 3 menţiuni – 30 lei

Notă: La secţiunea traduceri se vor acorda premii pe cele două grupe de vârstă (juniori-clasele VIII-IX-X şi seniori – clasele XI-XII)

TOTAL PREMII 2000 lei.

REGULAMENT CONCURS „LECŢII CU NICHITA”
CADRU GENERAL
Organizator:
COLEGIUL NAŢIONAL „NICHITA STĂNESCU” PLOIEŞTI
Condiţii de participare:
La toate cele patru secţiuni ale concursului pot participa elevi din clasele VIII- XII din unitatile de învăţământ preuniversitar din toată ţara.
Concurenţii vor achita o taxă de participare prin mandat poştal pe adresa liceului: prof.Barbu Corina, Colegiul Naţional “Nichita Stănescu” Ploieşti, str. Nalbei, nr.3, Ploieşti, Prahova, cod 100085; sau va fi depusă în contul RO09BRDE300SV67743503000 LEI BRD – GROUP SOCIETE GENERALE al ASOCIATIEI TINERILOR DIN LICEUL NICHITA STANESCU «ATEENS», cu menţiunea: pentru Concursul „Lecţii cu Nichita”, ed. I.- concurs foto/film/traducere/desen/eseu .
Lucrările sunt protejate de către Legea dreptului de autor şi aparţin realizatorilor; orice reproducere de către organizatori se va face numai folosind numele autorului şi numai conform prezentului regulament. Organizatorii îşi declină orice responsabilitate în privinţa originalităţii lucrărilor, acestea fiind asumate de participanţi.
Participarea la concurs şi completarea formularului de înscriere implică acordul autorului ca materialele participante în concurs realizate de acesta să poată fi folosite de către Colegiul Naţional “Nichita Stănescu” Ploieşti, cu menţionarea numelui autorului, în scopul promovării concursului şi a realizării de materiale publicitare aferente concursului. Depunerea formularului reprezintă consimţământul autorilor şi titularilor de drepturi de proprietate intelectuală cu privire la aceasta formă de utilizare, nelimitată în timp.
Organizatorii vor considera în mod automat că trimiterea unei lucrări şi completarea formularului reprezintă înscrierea în concurs şi atestă că acesta este de acord cu regulamentul concursului.
Secţiuni:
SECŢIUNEA I:TRADUCERE – maxim trei poezii în una din limbile franceză sau engleză.
SECŢIUNEA II: FOTOGRAFIE – maxim trei fotografii
SECŢIUNEA III: DESEN – maxim trei desene
SECŢIUNEA IV: FILM – SCURT METRAJ – 5 minute
Pentru detalii legate de organizarea fiecărei secţiuni, vă rugăm să citiţi regulamentul specific.
Data de trimitere:
Înscrierile vor avea loc în perioada 25.01.-15.03.2011. Data ultimă de trimitere a lucrărilor este 15.03.2011. Nu vor fi acceptate lucrările ce vor depăşi această dată.
Organizatorii îşi rezervă dreptul de prelungire sau modificare a datelor de concurs, anunţând în prealabil acest lucru.
Taxa de participare: 20 lei
Toţi participanţii şi profesorii îndrumători primesc diplome de participare. Taxa va fi trimisă prin mandat poştal pe adresa liceului: Colegiul Naţional “Nichita Stănescu” Ploieşti, str. Nalbei, nr.3, Ploieşti, Prahova, cod 100085 sau va fi depusă în contul RO09BRDE300SV67743503000 LEI BRD- GROUP SOCIETE GENERALE al ASOCIATIEI TINERILOR DIN LICEUL NICHITA STANESCU «ATEENS», cu menţiunea: pentru Concursul „Lecţii cu Nichita”, ed. I.- concurs foto/film/traducere/desen, până la data de 15.03.2011.
Politica de confidenţialitate:
Datele personale şi de contact ale participanţilor sunt strict confidenţiale. Detaliile participanţilor pot fi folosite doar pentru funcţionarea normală a concursului.
Adresa pentru expedierea lucrărilor:
Colegiul Naţional “Nichita Stănescu” Ploieşti.Concurs „ LECŢII CU NICHITA”, Str. Nalbei, nr. 3 , 100085 Ploieşti, Judeţul Prahova
Coordonatori proiect:
• prof. Maria Ioniţă, director, Colegiul Naţional « Nichita Stănescu » Ploieşti
• prof. Silvia Olteanu, director adjunct, Colegiul Naţional « Nichita Stănescu » Ploieşti ;
• prof. Corina Barbu, coordonator proiecte şi programe educative, Colegiul Naţional « Nichita Stănescu » Ploieşti
Persoană contact: prof. Corina Barbu, crnbarbu@yahoo.com .

 

REGULAMENT CONCURS „ LECŢII CU NICHITA”
Secţiunea I – TRADUCERE
Concursul se va desfăşura în incinta Colegiului Naţional “Nichita Stănescu” Ploieşti în data de 26.03.2011 şi presupune:
– înscrierea participanţilor prin completarea formularului şi trimiterea lui pe adresa de mail/poştă a concursului., alaturi de o copie a documentului de plată a taxei de 20 de lei prin mandat poştal pe adresa liceului: Colegiul Naţional “Nichita Stănescu” Ploieşti, str. Nalbei, nr.3, Ploieşti, Prahova, cod 100085; menţiunea: pentru „Lecţii cu Nichita”, ed. I.- concurs traducere. Data limită este 15.03.2011.
– participarea la concurs la sediul Colegiului Naţional “Nichita Stănescu” Ploieşti, str. Nalbei, nr.3, Ploieşti, Prahova, în data de 26.03.2011, în baza actului de identitate valabil.
Notă! Dicţionarele sunt instrumente de lucru ale traducătorilor, prin urmare elevilor li se permite folosirea acestora în timpul testului. Cu toate acestea, sunt permise numai dicţionarele pe suport de hârtie. Nu se poate folosi niciun mijloc ajutător electronic, precum computerele, versiunile electronice ale dicţionarelor, glosarele on-line sau instrumentele de traducere.

1. Secţiunea LIMBA FRANCEZĂ
a) FRANCEZĂ JUNIORI – clasele VIII-IX-X
b) FRANCEZĂ SENIORI – clasele XI-XII
2. Secţiunea LIMBA ENGLEZĂ
a) ENGLEZĂ JUNIORI (clasele VIII-IX-X)
b) ENGLEZĂ SENIORI (clasele XI-XII)
La secţiunile Juniori se va desfăşura o probă scrisă, cu traduceri literare din limba română în limba franceză/engleză, aparţinând poetului Nichita Stănescu. Subiectele vor respecta vârsta concurenţilor şi nivelul de cunoştinţe corespunzător anului de studiu. Subiectele vor fi de dificultate medie.
La secţiunile Seniori se va desfăşura o probă scrisă, cu traduceri literare din limba română în limba franceză/engleză, aparţinând poetului Nichita Stănescu. Subiectele vor fi de dificultate sporită. Durata probei va fi de două ore.
Candidaţii vor fi prezenţi la Colegiul Naţional “Nichita Stănescu” Ploieşti pe data de 26.03.2011, începând cu ora 9,00 şi se vor legitima cu cartea de identitate/ carnet de elev vizat la zi.
Lista participanţilor va fi publicată cu 10 zile înainte, pe site-ul concursului. Instituţiile de învăţământ sunt rugate să trimită listele de participanţi pe adresa de mail şi/sau la numărul de fax 0244/599541.
Pentru detalii, contactaţi coordonatorul concursului, prof. Oana Cozea, oanacozea@yahoo.fr .

 

REGULAMENT CONCURS „ LECŢII CU NICHITA”
Secţiunea a II-a –FOTOGRAFIE
Fiecare concurent poate trimite maxim 3 fotografii, care să respecte tema concursului: “Lecţii cu Nichita”.
Nu vor fi acceptate fotografiile care:
• incită la încălcarea legii sau la violenţă;
• pot aduce prejudicii unor persoane fizice sau juridice;
• sunt protejate de drepturi de autor care nu aparţin concurentului ;
• conţin publicitate explicită sau implicită.
Concurenţii vor achita o taxă de participare de 20 de lei prin prin mandat poştal pe adresa liceului: prof. Barbu Corina, Colegiul Naţional “Nichita Stănescu” Ploieşti, str. Nalbei, nr.3, Ploieşti, Prahova, cod 100085; sau va fi depusă în contul RO09BRDE300SV67743503000 LEI BRD – GROUP SOCIETE GENERALE al ASOCIATIEI TINERILOR DIN LICEUL NICHITA STANESCU «ATEENS», cu menţiunea: pentru Concursul „Lecţii cu Nichita”, ed. I.- concurs foto.
Imaginile sunt protejate de către Legea dreptului de autor şi aparţin realizatorilor; orice reproducere de către Organizatori se va face numai folosind numele autorului şi numai conform prezentului regulament.
Participarea la concurs şi completarea formularului de înscriere implică acordul autorului ca materialele participante în concurs realizate de acesta să poată fi folosite de către Colegiul Naţional “Nichita Stănescu” Ploieşti, cu menţionarea numelui autorului, în scopul promovării concursului şi a realizării de materiale publicitare aferente concursului.n Depunerea formularului reprezintă consimţământul autorilor şi titularilor de drepturi de proprietate intelectuală cu privire la aceasta formă de utilizare, nelimitată în timp.
Organizatorii vor considera în mod automat că trimiterea unei/ mai multor fotografii şi completarea formularului reprezintă participarea concurentului la concurs şi că acesta este de acord cu regulamentul concursului.
Desfăşurarea concursului:
Înscrierile se fac prin completarea formularului de participare, postat pe site-ul colegiului şi prin trimiterea fotografiilor, după cum urmează:
– completaţi formularul de participare de pe pagina web a concursului, cu următoarele informaţii: nume, prenume, adresa actuală, numărul de telefon, adresa de e-mail şi un motto. Numele declarat la înscrierea în concurs trebuie să fie acelaşi cu cel din actul de identitate.
– trimiteţi maxim 3 fotografii în format digital pe adresa norica_raduta@yahoo.com până la data de 08.03.2011, fotografiile având următoarele caracteristici tehnice: dimensiunea maximă a imaginii: 1200 pixeli latura mare; dimensiunea minimă: 1024 pixeli latura mare; formatul de fisier: .jpg, RGB; fotografiile vor fi color sau alb-negru, realizate în orice tehnică, în orice stil fotografic, cu prelucrări (contrast, luminozitate, recadrare etc.); nu se acceptă fotografiile manipulate. Organizatorii şi/sau juriul îşi rezervă dreptul de a refuza participarea unei înregistrări la concursul foto pe motiv de neconcordanţă cu specificul temei sau concursului.
– în urma confirmării preselecţiei, expediaţi fotografiile printate, în format 30×40 cm, la Colegiul Naţional “Nichita Stănescu” Ploieşti, pentru jurizare. Termenul limită de primire a lucrărilor printate este 15.03.2011 (data poştei). Fotografia trebuie însoţită, în mod obligatoriu, de formularul de participare, ce se va putea descărca de pe site-ul concursului, începând cu 10.01.2011, şi care va conţine următoarele date: numele autorului, titlul fotografiei, locul şi data la care a fost făcută imaginea, precum şi faptul că participantul acceptă regulamentul concursului. Pe spatele fiecărei fotografii, în colţul din stânga sus, vor fi trecute, cu marker permanent subţire (nu cu creion, pix sau cerneală) sau pe etichetă autocolantă, numele motto-ul (identic cu cel din formularul de participare).
În finală vor ajunge 30 imagini. Autorii fotografiilor care intră în finală vor fi contactaţi, după ce se încheie prejurizarea, prin e-mail (din acest motiv vă rugăm să verificaţi dacă adresa de email introdusă de dumneavoastră este corectă).
În urma jurizării finale, fotografiile finaliste vor fi prezentate publicului în cadrul expoziţiei foto dedicată concursului, organizată la Colegiul Naţional “Nichita Stănescu” Ploieşti până în perioada martie-iunie 2011.
Festivitatea de premiere va avea loc pe 27.03.2011, cu ocazia Zilelor Colegiului desfăşurate în cadrul Festivalului Internaţional de Poezie “Nichita Stănescu”Ploieşti.

Evaluarea unei fotografii:
Lucrările înscrise vor fi jurizate de persoane specializate in domeniu si vor fi apreciate după criteriile:
• ilustrarea temei;
• creativitate şi originalitate;
• calitatea tehnică de fotografiere.

Mod de jurizare:
• membrii juriului vor evalua fotografiile înscrise, fără a cunoaşte numele lucrării sau al autorului;
• imaginile câştigătoare sunt alese în urma punctajului obţinut, acordat de membrii juriului;

Data de trimitere:
Înscrierile vor avea loc în perioada 25.01.- 15.03.12.2011. Data ultimă de trimitere a fotografiilor este 15.03.2011.
Organizatorii îşi rezervă dreptul de prelungire sau modificare a datelor de concurs anunţând în prealabil acest lucru.
Pentru mai multe detalii cu privire la concurs vă rugăm sa luaţi legătura cu prof. Norica Răduţă, norica_raduta@yahoo.com .

REGULAMENT CONCURS „LECŢII CU NICHITA”
Secţiunea a III-a- DESEN
Participanţii cu vîrsta cuprinsă între 12 şi 18 ani sunt invitaţi să trimită lucrările lor în plic sigilat, prin poştă la următoarea adresă: Colegiul Naţional “Nichita Stănescu” Ploieşti, , Str. Nalbei, nr. 3, 100085 Ploieşti, Judeţul Prahova. Pe plic se va menţiona “Pentru Concursul de desen ”LECŢII CU NICHITA”. Se va ataşa în plic şi copia documentului de plată a taxei de participare (20 de lei) prin mandat poştal pe adresa liceului: prof. Barbu Corina, Colegiul Naţional “Nichita Stănescu” Ploieşti, str. Nalbei, nr.3, Ploieşti, Prahova, cod 100085; sau va fi depusă în contul RO09BRDE300SV67743503000 LEI BRD – GROUP SOCIETE GENERALE al ASOCIATIEI TINERILOR DIN LICEUL NICHITA STANESCU «ATEENS», cu menţiunea: pentru Concursul „Lecţii cu Nichita”, ed. I.- concurs desen .
Termenul limită pentru trimiterea lucrărilor 15.03.2011.
Participanţii vor avea ocazia să demonstreze originalitatea şi măiestria în a ilustra, prin forme şi culori,.
Condiţii:
1. Desenele trebuie să fie originale, realizate de participanţi şi să nu mai fi fost premiate la alte concursuri similare..
2. Lucrările nu trebuie să conţină afirmaţii, date, informaţii sau citate care să încurajeze persecutarea persoanelor pe considerente de rasă, opinie, naţionalitate, sex, profesie sau de altă natură.
3. Nu se acceptă în concurs desenele care conţin caractere sau elemente cenzurate, elemente defăimătoare, antisociale, rasiste sau care trimit la discriminări de orice fel şi pot ofensa persoane sau grupuri de persoane.
4. Un participant poate înainta la acest concurs un număr maxim de trei (3) desene.
5. Lucrarea pentru concurs trebuie să fie de mărimea minimă este A4 şi maximă A3. Orice tehnică compoziţională este acceptată : ulei, acuarelă, creion, peniţă, colaj etc.
6. Pe verso, lucrarea trebuie să conţină următoarele informaţii: titlul compoziţiei sau un comentariu de maximum 10 cuvinte, numele autorului, vîrsta, şcoala, adresa poştală, adresa de e-mail, numărul de telefon fix şi numărul de telefon mobil al participantului.
7. Desenele primite vor fi validate, sortate şi arhivate de către organizator.
8. Lucrările trimise la concurs, indiferent dacă au fost respinse, admise şi/sau premiate, nu se înapoiază expeditorilor/autorilor. Ele rămân în proprietatea organizatorului. Din momentul trimiterii lor, organizatorul concursului are dreptul de a optimiza, adnota, dezvolta, modifica, reproduce în scopul promovării concursului.
9. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a descalifica o lucrare dacă aceasta a depăşit termenul stabilit pentru trimitere, fie parţial, fie în totalitate sau dacă aceasta încalcă acest regulament.
10. Organizatorul se obligă să menţioneze numele autorilor alături de desenele realizate de ei, pe tot parcursul expoziţiei.
11. Criteriile de evaluare a desenelor vor fi:
– Încadrarea în temă: relevanţă în ce priveşte tema concursului (mesajul principal pus în evidenţă şi exprimat prin elemente compoziţionale vizuale bine armonizate);
– Creativitatea şi originalitatea: idee originală ce transmite mesajul integrat într-o lucrare vizuală echilibrată în privinţa concepţiei, stilului, aşezării în pagină şi a design-ului grafic;
– Impactul vizual şi comunicativ: calitatea design-ului grafic, grija şi străduinţa pentru a transmite un mesaj clar şi relevant.
12. Juriul va realiza evaluarea în două etape : 1-selectarea finaliştilor, 2-selectarea cîştigătorilor.
13. Vor fi premiate lucrările care înfăţişează cel mai bine tematica propusă, care au impact vizual şi comunicativ semnificativ şi sunt originale.
14. Câştigătorii vor fi anunţaţi pe site-ul concursului – vor fi contactaţi telefonic, pentru a participa la ceremonia de premiere organizată pe data de 27.03.2011, la Colegiul Naţional “Nichita Stănescu” Ploieşti.
15. Trimiterea lucrărilor presupune că participanţii au acceptat integral condiţiile prezentului regulament.
Pentru mai multe detalii cu privire la concurs vă rugăm sa luaţi legătura cu prof.Corina Barbu, crnbarbu@yahoo.com

REGULAMENT CONCURS „LECŢII CU NICHITA”
Secţiunea a IV-a – FILM – SCURT METRAJ – 5 minute

La concursul desfăşurat cu ajutorul site-ului are dreptul să participe orice persoană înscrisă la una din formele de învăţământ gimnazial sau liceal, filmele realizate respectând tema dată şi datele limită anunţate de către organizator. Echipele de proiect pot fi alcatuite din maxim 10 participanţi. Vor participa la concurs toate filmele trimise care respectă tema propusă de organizator şi care îndeplinesc următoarele condiţii:
1. sunt creaţii personale ale celor care le-au trimis;
2. nu sunt purtătoare de drepturi de autor (în privinţa imaginii) care să împiedice difuzarea lor;
3. au legatură cu tema dată (filmele “freestyle”-nerealizate pentru o anumită tema – nu participă la concurs);
4. filmele vor trebui să treacă de preselectia juriului; nu toate filmele vor fi selectate si premiate, ci doar cele considerate de juriu ca indeplinind criteriile necesare pentru acest lucru.
Materialele transmise trebuie să fie originale, realizate de concurenţi, să nu mai fi apărut vreodată prin mass-media şi să nu fi concurat într-o competiţie similară. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru niciun material însuşit în mod ilegal de către participanţi.Autorii filmelor trebuie să se asigure că persoanele care apar în imagini sunt, de asemenea, de acord cu difuzarea filmului. Prin încarcarea filmelor pe site-ul concursului, realizatorii fimelor sunt de acord în mod implicit ca aceste filme să fie difuzate cu titlu gratuit.
Participanţii îşi dau acordul, prin trimiterea materialelor la concursul “Lecţii cu Nichita”, ca aceste materiale să fie postate/ arhivate, cu titlu gratuit (fără niciun fel de obligatie din partea administratorilor site-ului sau a organizatorului concursului) pe: site-ul concursului (cât şi pe alte site-uri care difuzează materiale video) şi pe orice alte canale media, dacă organizatorii acestui concurs consideră necesar acest lucru. Trimiţând un film, participanţii sunt de acord cu termenii şi condiţiile din acest Regulament şi se supun acestora, devenind singurii răspunzători pentru conţinutul şi tipul materialelor trimise. Participanţii sunt singurii responsabili pentru orice consecinţe directe sau indirecte care pot apărea ca urmare a participării la acest concurs.
Deciziile juriului sunt irevocabile şi nu trebuie justificate.
Modalitatea şi perioada de desfăşurare a concursului este următoarea:
• 25.01. – 15.03.2011, filmele se trimit pe adresa site-ului;
• 17.03.2011 – 23.03.2011, filmele care respectă Regulamentul de faţă şi care au fost selectate în urma moderării realizate de către juriu, vor fi uploadate pe site, pentru a putea fi vizionate şi votate; finaliştii vor putea fi în număr de maxim 10 echipe (respectiv filme);
• 27.03.2011 – data anunţării câştigătorilor.
Câştigător va fi desemnat filmul cu cel mai mare număr de voturi din partea publicului. De asemenea, în urma vizionării filmelor, juriul va desemna un câştigător.
Taxa de participare este de 20 de lei prin prin mandat poştal pe adresa liceului: prof. Barbu Corina, Colegiul Naţional “Nichita Stănescu” Ploieşti, str. Nalbei, nr.3, Ploieşti, Prahova, cod 100085; sau va fi depusă în contul RO09BRDE300SV67743503000 LEI BRD – GROUP SOCIETE GENERALE al ASOCIATIEI TINERILOR DIN LICEUL NICHITA STANESCU «ATEENS», cu menţiunea: pentru Concursul „Lecţii cu Nichita”, ed. I.- concurs film.
Pentru mai multe detalii cu privire la concurs vă rugăm sa luaţi legătura cu prof. Mihaela Constantin, const_m@yahoo.com .

Load More Related Articles
Load More By Mihai Mircea Totpal
Load More In Stiri Prahova

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Check Also

TNI anunta calendarul evenimentelor imobiliare

Odata cu relaxarea masurilor de restrictie, suntem tot mai aproape de revenirea la normali…