Home Breaking News Stiri Exclusive A fost lansata cartea “România – Între scutul american antirachetă şi katiuşa rusească”

A fost lansata cartea “România – Între scutul american antirachetă şi katiuşa rusească”

13 min read
1
0
384

Dragă maestre, MARIN VOICAN-GHIOROIU,

mulţumindu-vă pentru strădania domniei voastre de a promova lucrarea “Romania între scutul american anti-rachetă şi katiuşa rusească” , vă doresc multă sănătate şi inspiraţie pentru a oferi publicului noi opere literare şi compoziţii muzicale, care să aducă în actualitate oameni de cultură condamnaţi la uitare de către o clasă politică post-decembristă ignorantă ori aflată în slujba ocultei internaţionale, care ţine cu tot dinadinsul să ne mutileze istoria pentru a fi mai uşor îngenunchiaţi.
Dumnezeu să vă aibă în pază şi să lumineze lucrarile domniei voastre!
Gheorghe DRAGOMIR >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Miercuri 6 Iunie 2012, în  Aula Bibliotecii Academiei Române – sub înaltul patronaj al Marelui Priorat al Ordinului Suveran al Sfântului Ioan de Ierusalim – Cavalerii de Malta – (Marele Prior Florin Adrian  Secureanu), Fundaţia Dacia Braşov – Preşedinte Liviu Pandele şi Asociaţia Culturală „România în Lume” – Preşedinte executiv Gheorghe Dragomir, a avut loc lansarea cărţii „ROMÂNIA ÎNTRE SCUTUL ANTIRACHETĂ AMERICAN ŞI KATUŞA RUSEASCĂ. TIMP ŞI DESTIN”  a scriitorului Gen. Bg. (r) GHEORGHE DRAGOMIR urmată de vernisajul de pictură de la Colegiul NICOLAE TONIZA.

Au luat cuvântul: Academician Bogdan Alexandru, Liviu Pandele dr. în Istorie, Mircea Brenciu membru al Uniunii Scriitorilor din România, realizator de programe TV, Alexandru Luca – Directorul Liceului de menegiment „DACIA” din Chişinău, Corneliu Şherban Popa – om de cultură aleasă, membru  „la Maison des Arts Rive-Sud” – Canada şi scriitorul-compozitor Marin Voican-Ghioroiu.

Atmosfera academică şi discursul invitaţilor mi-a dat prilejul să aduc la cunoştinţa auditoriului cele mai semnificative probleme ridicate de autor în remarcabila carte „România între scutul antirachetă american şi katuşa rusească. Timp şi destin”.

Dacă omenirea a uitat de nenorocirile celui de al Doilea Război Mondial, unde au pierit peste 35 de milioane de vieţi omeneşti, astăzi a venit timpul, aşa cum ne înfăţişează realitatea politică a unei Europe răvăşită de conflicte politice, economice, geo-strategice şi militare, etc.  ilustrul autor ge. br (r) Gheorghe Dragomir care dă soluţii concrete pentru a fi urmate de guvernele, parlamentele şi societatea civilă, oameni de cultură şi artă, lojile masonice… ca să apeleze la armele diplomaţiei şi înţelepciunii de-a găsi căiile unei păci durabile, a înţelegerii între vecini şi a convieţuirii în armonie deplină cum şi în Biblie ni se spune: „Iubeşte-ţi aproapele”.

În copilărie, după ce a luat sfârşit pustiitorul război, preotul Cezar Rădulescu din satul meu GHIOROIU, în fiecare Duminică, la sfânta slujbă, se ruga cu lacrimi în ochi spunând: „Doamne, Dumnezeule!…  luminează minţile oamenilor şi întronează pacea pe pământ”.

În rândurile acestei cărţi, străbătută de geniul creator al unui mare iubitor de patrie, limbă, tradiţii şi obiceiuri, înzestra de marele Creator al Universului, am găsit cheia de boltă a unei înţelepte îndrumări de-a nu precupeţi nici timp, nici eforturi în a restabili armonia cu marele vecin de la Răsărit şi a conlucra pentru o europă Unită, unde România îşi are un loc bine memritat atât geo-strategic, cultural şi economic.

     De-a lungul timpului, peste ţinuturile daco-pontice, în care s-a format poporul nostru, au bătut vânturi… când mai prielnice unei dezvoltări armonioase a limbii române, obiceiurilor, tradiţiilor, portului şi a înfloririi economice a DACIEI (privită cu admiraţie de către istoricii antici, în raport cu civilizaţia caldeeană, ateniană, egipteană, persană, romană…) dar de cele mai multe ori au suflat adevărate uragane pustietoare, aducând îngheţ, sânge vărsat de legendarii martiri care-şi apărau plaiul, lacrimi şi suferinţă în credinţa lui Dumnezeu, că această naţiune are destinul să supravieţuiască şi să devină un centru spiritual al unei lumi viitoare; toate aceste fapte sunt descrise, cu lux de amănunte de către remarcabilul autor, general de brigadă GHEORGHE RAGOMIR, în pagini memorabile ale cărţii „România între scutul american antirachetă şi katiuşa rusească, Timp şi destin”, un adevărat testament de învăţătură pentru contemporani şi urmaşi, din care trebuie să tragă învăţăminte şi să le pună în practică diplomaţii şi guvernanţii ţării, să ducă o politică înţeleaptă cu marele vecin de la Răsărit, şi să găsească împreună calea unei conlucrări rodnice (pe baza respectului reciproc, sincerităţii şi loialităţii) în relaţiile economice, politice, militare şi culturale.

Cartea este structurată cronologic pe capitole distincte, iar cititorul este informat cu date istorice concrete: mărturii arheologice, documente de arhivă, descrieri, consemnări, memorii, aprecieri ale iluştrilor istorici antici, oameni de ştiinţă şi cultură din Evul Mediu, cât şi diplomaţi, cercetători, oameni politici care au cunoscut îndeaproape factorii de decizie în relaţiile politico-economice, militare, culturale pe care le-au avut conducătorii noştri, începând cu Buerebista, Decebal şi bravii domnitori: Basarab I, Mirce cel Bătrân, Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, Dimitrie Cantemir, Constantin Brâncoveanu, regii României şi conducătorii de partid şi de stat de ieri şi de azi, o adevărată frescă panoramică ce se defăşoară prin faţa ochilor într-un ritm captivant, dovedind din partea scriitorului talent deosebit în mânuirea frazei atractivitate şi stârnindu-i curiozitatea şi interesul de-a intra în tainele istoriei adevărate a neamului său, de la origini până în prezent, parcurgând treaptă cu treaptă drumul afirmării naţiunii române ca locuitor milenar al bătrânului continent Europa.

Fiind primul cititor al acestui volum de mare valore literar-documentară, din care am învăţat extrem multe lucruri „ascunse”, pe care nişte istorici obedienţi, unei politici antinaţionate, le-au falsificat în mod grosolan… numai să fie pe placul stăpânilor „vremelnici” măturaţi de valurile istoriei; afirm cu certitudine că distinsul autor, ge. br. GHEORGHE DRAGOMIR, are un loc în panteonul istoricilor patrioţi români, un drum luminos ce-l duce cu siguranţă spre cel mai înalt forum de cultură al Țării – ACADEMIA ROMÂNĂ,  fiind un vizionar de necontestat, care trezeşte în tot românul mândria faţă de înaintaşii săi şi dorinţa de afirmare în viitor a MAMEI ROMÂNII, prilej excepţional de ai ura sănătate, cât mai multe cărţi de excepţie, iar cei care vor intra în posesia cărţii „România între scutul american antirachetă şi katiuşa rusească, Timp şi destin” îi asigur că nu vor lăsau-o din mână până nu vor citi şi ultimul cuvânt, şi au să se întrebe: „Ce va mai urma?”

Scriitor-compozitor
Marin Voican-Ghioroiu.

 

Load More Related Articles
Load More By Mihai Mircea Totpal
Load More In Stiri Exclusive

One Comment

  1. Elena

    6 iulie 2012 at 10:42 PM

    Doresc sà citesc aceastà carte. Se gàseste ìn orice libràrie chiar si ìn Vrancea? Mult succes domnului Marin Voican. Cìnd mai este vreo prezentare de carte in judetul Vrancea? Mi-ar face plàcere sà particip, sà ascult astfel de oameni pregàtiti.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Check Also

“Unde trăiește Dumnezeu?” de Hedi SIMON

Omul Îl caută dintotdeauna pe Creatorul său precum caută firul de paie de care să se agațe…