Home Breaking News Stiri Exclusive Alexandru STĂNCIULESCU-BÂRDA – Ofertă de carte (23) Noiembrie 2013

Alexandru STĂNCIULESCU-BÂRDA – Ofertă de carte (23) Noiembrie 2013

68 min read
0
0
404

totpal daily newsVă rugăm să ne permiteţi să vă prezentăm noutăţile editoriale şi lucrările pe care le avem disponibile pentru vânzare în stocul parohiei noastre. Ne exprimăm, totodată, speranţa,  că ele vor găsi ecoul cuvenit în sufletul Dvs. şi ne veţi face comenzi cât mai consistente, atât pentru nevoile Dvs.  spirituale, cât şi ale celor dragi.

 

Parohia noastră pune la îndemână tuturor cărţi ziditoare de suflet, tocmai în această perioadă, când, pe toate canalele de informaţie, suntem bombardaţi cu  tot felul de produse menite să ne îndepărteze se Dumnezeu. Cărţile propuse de parohia noastră pot fi hrană pentru sufletul Dvs., dar şi un cadou fericit, pe care îl puteţi oferi celor din jurul Dvs. Se cheltuiesc sume enorme pentru tot felul de daruri ce se fac celor dragi, deşi multe sunt doar simbolice şi de circumstanţă. Noi vă punem la dispoziţie cărţi, care să fie un prieten de nădejde pe drumul către Dumnezeu, atât pentru Dvs., dar şi pentru cel ce le primeşte ca dar din partea Dvs. O scurtă privire asupra listei de mai jos v-ar convinge de seriozitatea ofertei noastre.

 

Vă mulţumim cordial celor care aţi comandat deja cărţi. Vă mulţumim celor care ne-aţi încurajat, celor care ne-aţi îndrumat. Vă mulţumim şi celor care nu ne-aţi răspuns. Din toate am înţeles că doriţi să avem lucrări cât mai bune, cât mai ziditoare de suflet şi cât mai diverse. Ne străduim să împlinim această dorinţă a Dvs. Sperăm că prezenta ofertă să fie mult mai interesantă. Regretăm, însă, că tirajele sunt foarte mici, iar stocurile de la capitolul „Micul anticariat” se reduc în cele mai multe cazuri la câte un singur exemplar.

 

Trimitem cărţi şi în străinătate, dacă ne sunt solicitate, adăugând la preţul cărţilor din colet suma de 13 lei pentru fiecare 2 kg., pentru taxele poştale. Pentru trimiterile în ţară taxele poştale sunt suportate de parohie.

 

Precizăm, de asemenea, că publicăm, de două ori pe lună, „Scrisoare pastorală”, pe care o trimitem gratuit tuturor familiilor din parohie, cât şi la câteva sute de persoane din afara parohiei, prin poşta sau pe e/mail. Daca va interesează, comunicaţi-ne şi vă putem trimite şi Dvs. această publicaţie a noastră gratuit. Găsiţi acolo multe lucruri care v-ar putea interesa. Precizăm, că noutatea din această ofertă este volumul: Bibliografia Revistei „Studii Teologice”(1929-2008). La aceasta adăugăm noutăţile din rubrica  intitulată Micul anticariat.

 

Cu oarecare timp în urmă vă solicitam amintiri despre mitropoliţii Bartolomeu Anania, Antonie Plămădeală şi Nestor Vornicescu, în vederea alcătuirii unei viitoare cărti. Dacă aveţi asemenea amintiri, vă rugăm să ni le trimiteţi, fiindcă pregătim volumul. În cazul în care mesajul nostru nu vă interesează sau vă deranjează, vă rugăm să ne scuzaţi, eventual să ne daţi un semn, ca să ştergem pentru totdeauna adresa Dvs. din evidenţele noastre. Oricum, să dea Dumnezeu ca acesta să fie singurul necaz al Dvs., altele să nu mai aveţi.

 

Aşadar, avem disponibile următoarele lucrări:

 

A.  Cărţi recent apărute:                  

 

1. Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Lumini şi umbre, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2013, hârtie offset, tipar offset, 124 pag.,  8 lei.

Cartea cuprinde un buchet de meditaţii, scrisori imaginare către diverse personalităţi ale culturii române (M. Eminescu, C. Brâncuşi), povestiri culese din viaţă, unele comice, altele dramatice, pline de învăţături moral-religioase pentru cititori. Autorul mărturiseşte: ,,Cuvântul mi-a fost cale către oameni şi către Dumnezeu. Prin el mi-am spus bucuriile şi necazurile, durerile şi speranţele; el mi-a fost lacrimă şi zâmbet, armă de apărare şi scară spre înălţimi; cu el am învăţat şi-am liturghisit, cu el am iubit, cu el am trăit; el mi-a fost început şi tot el îmi va fi sfârşit, iar când m-oi călători pe celălalt tărâm, el mă va pomeni de pe o cruce, dintr-o inimă, ori de pe fila unei cărţi. Prin el am fost mai mult decât o vieţuitoare pe pământ; el mi-a fost binecuvântare şi uneori blestem, el mi-a fost însuşi sensul de a fi. Dacă cea dintâi grijă a creştinului este de a se mântui, cea dintâi grijă a omului este de a se zidi şi a zidi prin cuvânt.”

 

2. Norica Ion, Evadarea din iad, ediţia a IV-a, Malovăţ, Editura Parohiei Malovăţ, 40 pag., 3 lei;

Autoarea îşi povesteşte peripeţiile trăite în vremea cât a fost membra unei secte. Între timp, a revenit la Ortodoxie şi îşi duce viţa într-un sat din Banat, alături de familia sa. Regratatul Părinte Dumitru Bălaşa, când a citit prima ediţie  a lucrării, a notat că această broşură ar trebui editată de patriarhie în cel puţin un milion de exemplare şi donată fiecărei familii de creştini, fiindcă este o experienţă de viaţă de un relism rar întâlnit.

 

3. Pr. Prof. Dr. Al. Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei ,,Studii Teologice”(1929-2008), Bârda, Editura ,,Cuget Românesc, 2010, 808 pag., tipar şi hârtie offset, copertă policromă, plastifiată, 50 lei.            

Lucrarea este o adevărată cheie, cu care se deschide cu uşurinţă un tezaur de cultură teologică, respectiv colecţia revistei ,,Studii Teologice” pe o perioadă de 80 ani. Cele aproape 6000 articole, studii, recenzii, reportaje publicate în revistă sunt organizate în funcţie de marile direcţii ale învăţământului teologic(Biblică, Sistematică, Istorică şi Practică), la care se adaugă alte capitole noi, precum Istoria României, Limbă şi literatură, Etnografie şi Folclor. În cadrul fiecărei secţiuni, materialul este organizat pe obiecte de studiu, urmărindu-se, pe cât a fost cu putinţă, tematica abordată de programa de învăţământ teologic universitar. În fiecare capitol materialul a fost dispus în ordinea alfabetică a autorilor. Un indice alfabetic de autori încheie cartea. Ea se adresează ierarhilor, preoţilor, elevilor seminarişti, studenţilor teologi, masteranzilor şi doctoranzilor, tuturor cercetătorilor şi oamenilor de cultură.  Normele de alcătuire a unor astfel de lucrări promovate   de Academia Română au constituit un ghid inestimabil pentru autori.

 

4. Pr. Ioan Sfetcu, Predici, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2011, 312 pag., format A5, hârtie offset, numeroase fotografii, copertă policromă, plastifiată, 20 lei;

Părintele Ioan Sfetcu a fost păstorul enoriaşilor din Bârda mai bine de  40 de ani. A fost un preotvrednic şi conştiincios, care şi-a făcut cu drag şi râvnă misiunea. A construit biserică în sat, dar şi în sufletele credincioşilor săi. A fost întotdeauna un model pentru confraţii din judeţ, în ceea ce priveşte  metodele pastorale folosite. A fost un predicator de elită, recunoscut nu numai de enoriaşii săi, cât şi de cei din alte parohii, de preoţii mehedinţeni şi de autorităţile bisericeşti. Volumul cuprinde un mănunchi          de 60 de predici rostite în duminici şi sărbători, cât şi la diferite ocazii de către regretatul Părinte Ionică Sfetcu. Cartea este de folos atât pentru preoţi, punându-le la dispoziţie un bogat material omiletic, cât şi oricărui creştin dornic să progreseze în viaţa duhovnicească.

5. Pomelnic, 2 pag., carton gros, lucios,  1 leu;

 6. Călăuză biblică (Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, ediţia a II-a, 2013, 426 pag., 30 lei;

Cartea este o antologie de cugetări şi sfaturi înţelepte selectate din Sfânta Scriptură, organizate pe teme şi probleme, cu indici şi note de subsol. Lucrarea nu este o concordanţă biblică, ci ea se vrea chiar o călăuză în viaţa duhovnicească a cititorilor. Numeroase texte cuprinse în această lucrare sunt însoţite de comentarii, care ajută pe cititor în înţelegerea mai adâncă a sensurilor mesajului biblic. Cel care a selectate aceste texte, a făcut cuvenitele comentarii şi explicaţii, prefaţa şi indicii, a îngrijit ediţia, este Pr. Al. Stănciulescu-Bârda.

7. Pr. Prof. Dr. Al. Stănciulescu-Bârda, Studii şi documente privind Istoria României. Vol. III. Banatul, Craiova, Editura Sitech, 2013, 631 pag., 50 lei;           

Cartea cuprinde 1073 documente inedite din perioada 1780-1886 privitoare la Banat, provenind din cancelariile bisericeşti, politice, militare şi administrative din Vârşeţ, Karloviţ, Viena, Buda, Pesta, Sibiu, Timişoara, cât şi un manuscris bănăţean, – variantă locală din 1804 a lui Supllex Libellus Valachorum – , descoperit la Biblioteca Academiei Române din Bucureşti. Primul volum din această serie a apărut în 2003 şi în el au fost analizate aspectele istorice desprinse din aceste documente. Volumul al II-lea a apărut în  2010 şi în el erau analizate aspectele juridice(drept internaţional, administrativ, civil, penal, medicină legală etc.), cât şi cele de drept canonic. Documentele în discuţie prezintă însă aspecte mult mai variate, care ilustrează viaţa românilor bănăţeni din perioada respectivă. Sunt pagini emoţionante, care vorbesc despre Răscoala lui Horea, revoluţia franceză, revoluţia de la 1848, numeroasele războaie austro-turceşti, austro-franceze, epidemiile de ciumă şi de holeră, care au decimat populaţia Europei acelei vremi. În ele surprindem starea materială şi spirituală a românilor, relaţiile lor cu autorităţile politice, militare şi bisericeşti, cu celelalte naţionalităţi conlocuitoare. Nu lipsesc nici documentele care ne vorbesc de renaşterea conştiinţei naţionale, de lupta românilor pentru  afirmare politică, bisericească, culturală şi socială. Găsim aici o adevărată cronică a noutăţilor editoriale ale vremii, apariţia şi răspândirea publicaţiilor româneşti din Banat şi Transilvania, care şi-au adus din plin aportul lor la progresul poporului român. Găsim aici figurile unor mari luptători pentru drepturile românilor, apariţia şi dezvoltarea şcolilor, asistenţei medicale şi multe altele.

Astăzi, când apar tot mai puţine volume de documente, cartea noastră este o noutate binevenită în spaţiul cultural românesc şi sperăm că ea va fi bine receptată de cititori, de cercetători, de toţi iubitorii de cultură şi de istorie românească.

În cazul în care vor exista solicitări, vom reedita primele două volume. Raportat la preţurile actuale, primul volum ar costa 15, 00 lei, iar al doilea   aprox. 40 lei. Aşadar, primim înscrieri şi la acelea.

8. Bucate de post, ediţia a II-a, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2013, 420 pag., 30 lei.

Cu câţiva ani în urmă am tipărit această carte şi am donat-o tuturor familiilor din parohia noastră. A fost un prilej de mare bucurie şi de folos sufletesc. Enoriaşele noastre  au găsit în această carte sute de reţete  de mâncăruri şi preparate de post. Dacă până atunci multe se plângeau că ar ţine postul, dar nu ştiu ce să mai gătească, cartea pe care le-am pus-o la dispoziţie a fost un instrument extraordinar, care le-a ajutat să transforme greutatea postului într-o sfântă povară uşor de purtat, iar  bucatele pregătite după îndrumările din carte să fie o bucurie, care să-i apropie  pe cei dragi.

9. Nicolae Iorga, aşa cum l-au cunoscut, Bârda,  Editura Cuget, 2012, 272 pag., 20 lei.

Lucrarea este rodul unor căutări desfăşurate în ultimii treizeci de ani. Nenumărate scrisori şi mesaje am adresat de-a lungul celor trei decenii către toţi cei ce l-au cunoscut pe marele savant. Am publicat anunţul în multe reviste şi ziare şi rezultatul s-a concretizat în această carte. Întâlnim aici  amintiri despre Nicolae Iorga semnate de foşti studenţi, secretari, prieteni, apropiaţi ai săi din ţară şi din străinătate, precum Nicolae Bocancea, Traian Cantemir, Alexandru Ciorănescu, Alexandru Ciurea, Ioan Cociu, Gheorghe Cunescu, Nicolae Fuiorea, Ieremia B. Ghita, Nicolae Grigoraş, Gheorghe Iliescu-Izvoare, Constantin Pavel, Alexandru Petrescu, M. Petrescu-Dâmboviţa, Ion Larian Postolache, Alexandru Predescu, Ioan Rămureanu, Petru Rezuş, Constantin Robescu, I. I. Rusu, Stela  Serghie, Dan Simonescu, Ene Stanciu, Haralambie Teodoru, Gh. Veţeleanu, D. Bălaşa, I. C. Chiţimia, Rodica Ciocan-Ivănescu, Gheorghe  Hruşcă, Ioan T. Ionescu, I. Ionescu, C. Lodovescu, Gh. Ruscanu, Maria Schmidt, Ilie Grămadă, Aurel Bordenache, Emilia Comişel, Gunther Schuller, Alexandru Andronic, A. Mihăescu, Iosif E. Naghiu, Nicolae Petrescu, Gheorghe Şinca, Haralambie Teodoru,  Teodor Costescu, Gh. Dumitrescu-Bistriţa, George Magherescu, Mircea Iosif, Gh. Paschia, Em. D. Petrescu, Gh. Popescu, Jozsi  Sandor, Virgil Medan, Antonie Plămădeală şi mulţi alţii.     Mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a dat ideea de a aduna aceste amintiri inedite, dar regret că ideea mi-a venit mult prea târziu. S-ar fi putut aduna mult mai mult material! Asta este!

*

10. Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Scrisoare pastorală, vol. V, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2012, format A5, hârtie şi tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 712 pag., 40 lei;

În acest volum sunt cuprinse numerele 159-200 din publicaţia parohiei noastre ,,Scrisoare pastorală”, apărute în perioada 15 mai 2009-28 febr. 2011. Este o perioadă destul de agitată în viaţa lumii, a ţării, a parohiei, dar şi a preotului-autor al ,,scrisorilor”. Această stare tensionată se poate surprinde în mai multe materiale publicate. ,,Scrisorile” devin astfel nu numai oglindă a problemelor mari cu care se confruntă omenirea sau ţara, ci şi problemele locale şi chiar personale. ,,Scrisoarea pastorală” a fost un amvon, a fost o tribună, a fost un prieten, a fost o punte de legătură între preot şi credincioşii săi, între preot şi cititorii săi. A fost altceva decât predica propriu-zisă. A fost una din cele mai sărace publicaţii din ultimii ani, dar a înglobat în paginile sale mult material, care se poate constitui ca o cronică a vremurilor noastre şi a celor trecute. Alte surate sunt bogate, mari, frumoase, cu multe poze frumos realizate. A noastră e simplă şi se adresează în primul rând oamenilor simpli, credincioşilor noştri din parohie, ţăranilor noştri. În paginile ei şi-au găsit de multe ori loc necazurile şi bucuriile enoriaşilor noştri, ale românilor în general. De multe ori ne-am asumat riscuri, am trezit duşmănii puternice, tocmai pentru că am spus lucrurilor pe nume şi adevărul a deranjat pe mulţi. Am inclus materiale menite să îndemne la viaţă creştinească; am criticat de multe ori prostia, aroganţa, nedreptatea, păcatul de tot felul. Nu ne-a fost străină gluma, ironia, ştiind că aceasta este foarte gustată şi are un mare rol educativ. Am mijlocit la cunoaşterea şi ajutorarea oamenilor de aici şi de departe. Prin ,,Scrisoare pastorală” am reuşit să creem o atmosferă familială, o relaţie de adevărată prietenie între preot şi credincioşii lui din parohie şi nu numai. Preotul nu a mai fost străin de enoriaşii lui. Tocmai datorită sincerităţii şi francheţii cu care a spus lucrurilor pe nume, oamenii au simţit că este unul de-ai lor, că nu este un privilegiat al sorţii. Prin ,,Scrisoare pastorală” fii de departe ai parohiei noastre s-au simţit mai aproape de casă, de cei dragi ai lor. ,,Scrisoarea pastorală” a fost preluată în întregime sau parţial de multe publicaţii serioase, cu prestigiu recunoscut, din ţară şi din străinătate. ,,Scrisoare pastorală” a făcut să se înţeleagă că o parohie dintr-un sat uitat de lume poate constitui un factor de cultură şi progres spiritual, prin numeroasele cărţi publicate şi răspândite în lumea întreagă. O instituţie mai mică decât oricare alta, cu numai doi angajaţi, a reuşit să publice sute de cărţi în mii de exemplare în douăzeci de ani de libertate, în condiţiile unei crize, care nu se mai termină. Poate şi ,,Scrisoarea pastorală” constituie un argument că satul românesc încă nu a pierit, deşi este în mare pericol, că încă mai poate să ofere ceva de folos spiritual şi nu numai societăţii româneşti. Poate ne-am slujit şi astfel  credincioşii, Biserica şi pe Dumnezeu. Aceasta ne-am dorit de fapt!

11. Gheorghe Duncea, Tudor Vladimirescu, aşa cum l-am cunoscut, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2012, format A5, hârtie şi tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 150 pag., 6 lei;         

Gheorghe Duncea a fost căpitan al lui Tudor Vladimirescu. Este unul dintre prietenii cei mai apropiaţi ai lui Tudor Vladimirescu. Au fost împreună de la vârsta de cinci ani. Au fost colegi de şcoală, tovarăşi în afaceri, în armată, în lupte. Lucrarea de faţă cuprinde însemnările scrise de autor la câteva zile după asasinarea lui Tudor, când Duncea însuşi se aştepta să fie prins şi executat. Este un text scris ,,cu limbă de moarte”, pentru a se şti de către urmaşi lucruri necunoscute din biografia marelui erou. Însemnările lui s-au păstrat ,,la căpriorul unei case” din Prejna, au fost transcrise de un urmaş al său, au fost publicate în reviste din perioada interbelică sub formă de serial  şi văd acum pentru prima dată lumina tiparului sub formă de carte. Lucrarea este însoţită de un studiu introductiv semnat de Pr. Stănciulescu-Bârda. Ne facem o datorie de conştiinţă din publicarea acestui manuscris şi sperăm că el va intra în circuitul ştiinţific şi-n atenţia istoricilor şi a marelui public.

12. Sf. Irineu al Lyonului, Cuvânt împotriva ereziilor(Trad. Prof. Elena Nistor), Bârda, Editura Cuget Românesc, 2012, format A5, hârtie offset, copertă policromă, plastifiată, 150 pag., 8 lei;           

Sfântul Irineu al Lyonului a trăit în sec. II în Occident. Până azi, el este cinstit atât în Biserica Romano-Catolică, cât şi în Biserica Ortodoxă, iar scrierile lui recunoscute în ambele biserici ca puncte de reper în ceea ce priveşte învăţăturile dogmatice. Scrierile sale, atâtea câte ni s-au păstrat, constituie un tezaur nepreţuit, un creuzet în care a fost plămădită învăţătura creştină autentică, în care izvoarele principale, respectiv Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie sunt întoarse pe toate feţele şi din ele se scoate filonul de aur al adevărului nealterat.

Temele majore ale lucrărilor Sf. Irineu privesc în special dogmele privind Sf. Treime, persoanele Sf. Treimi, mântuirea omului şi multe altele. Activitatea lui priveşte, pe de o parte, lucrarea de convertire a popoarelor necreştine cu care intră în contact, pe de alta lupta împotriva vechilor religii contemporane şi nu în ultimul rând lupta împotriva ereziilor vremii, în special împotriva gnosticismului şi ereziilor care atacau învăţătura despre Mântuitorul Iisus Hristos. În măsura posibilităţilor sale, Sf. Irineu a contribuit la restabilirea şi consolidarea creştinismului apusean cu cel răsăritean din vremea lui. Lucrarea de faţă este un adevărat tratat de hristologie.

13. Prof. Dr. Constantin Negreanu, Istoria proverbului românesc, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2012, format A5, hartie şi tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 160  pag., 8 lei. 

Constantin Negreanu a iniţiat o adevărată şcoală de paremiologie în Mehedinţi. El însuşi şi-a luat doctoratul cu o teză despre proverbele româneşti, a editat câţiva ani o revistă de paremiologie, a organizat şi condus patru simpozioane naţionale de paremiologie, a reeditat vechi culegeri de proverbe româneşti, a publicat numeroase articole şi studii în ţară şi străinătate despre proverbele româneşti şi era pe punctul de a obţine aprobările necesare pentru a înfiinţa la Tr. Severin o secţie a Academiei Române pentru studiul proverbelor. Suflul morţii l-a smuls dintre noi şi proiectele lui au rămas neîmplinite. Prin strădaniile şi generozitatea lui CONSTANTIN NEGREANU se realizase ceva în Mehedinţi. Ceva trainic, ceva ce trebuia să dureze! Dar aripile lui NEGREANU s-au frânt înainte de vreme şi, odată cu el, din păcate, s-au ruinat şi proiectele ce le iniţiase. Aripa morţii a bătut păstorul şi s-au risipit oile. Azi toate realizările, proiectele şi   visele lui NEGREANU au rămas amintire, au devenit ele însele istorie. Au rămas exemplu şi au devenit reproş pentru cei ce nu au mai continuat opera începută. NEGREANU a pus temelia. Aceasta nu trebuia să rămână un zid părăsit, ci zidirea trebuie să continue. În această temelie NEGREANU a zidit însuşi sufletul şi tinereţea lui şi tocmai de aceea am convingerea că zidirea nu se va surpa. Publicarea cărţii de faţă sperăm să fie un semn   în acest sens.

14. Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Sfintele Taine şi proverbele româneşti, Bârda, Editura Cuget  Românesc, 2012, format A5, hartie şi tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 82 pag., 6 lei.

„Proverbele ne oferă exemple concludente ale felului cum s-a reflectat învăţătura dogmatică şi practica litur­gică în mentalitatea colectivă. Este surprinzător cu câtă atenţie şi cu câtă profunzime omul din popor a receptat adevărul teo­logic, l-a trecut prin filtrul conştiinţei şi sufletului său, l-a con­centrat în cupa foarte strâmtă şi sintetică a proverbului şi l-a transmis din generaţie în generaţie. Sperăm că ne va ajuta Dumnezeu ca în viitorul apropiat să dăm la lumină o antologie de proverbe religioase româneşti şi o sinteză de etnoteologie bazată pe tezaurul inestimabil al paremioticii româneşti. Stu­diul de faţă este un început”.

15. Profeţii privind România, vol. I, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2012, 42 pag., 3 lei.  

Conştient că există în toate vremurile şi în toate timpurile oameni înzestraţi de Dumnezeu să  prezică sau să prevadă viitorul, am început o serie cu astfel de scrieri care privesc România sau contextul internaţional în care se derulează istoria ţării noastre. Pentru aceasta, am considerat că cel mai reprezentativ în acest sens este Sundar Singh. Într-o vreme în care emigraţia este masivă, în care atâţia dintre confraţi se declară nemulţumiţi că sunt români, venim cu această scriere, pe care, după ce o citeşti, îi mulţumeşti lui Dumnezeu  că te-a rânduit să fii român şi să trăieşti în România de azi şi de mâine.

16. Vieţile Sfinţilor, vol. II, Malovăţ, Editura Parohiei Malovăţ, 2011, 560 pag. , format A5, hârtie offset, copertă policromă, plastifiată, 30  lei; vol. III, 2012, 730 pag., 35 lei;             

În anii trecuţi am tipărit volumul I din această serie şi l-am distribuit gratuit de Sărbători tuturor familiilor din parohie şi celor din afara parohiei, care ne-au ajutat în timpul anului. Aceasta este deja o tradiţie în parohia noastră. Pentru anul 2012, le-am dăruim vol. II, iar pentru  2013 vol. III.  Vol. I cuprindea vieţile sfinţilor din lunile ianuarie, februarie şi martie. Volumul II preia textul oficial, stabilit de Sfântul Sinod şi cuprinde vieţile sfinţilor pe luna aprilie, la care s-au adăugat textele pericopelor biblice reprezentând Sf. Evanghelie, Apostolul şi troparul zilei, cât şi cugetări din Sfinţii Părinţi. Volumul II din Vieţile Sfinţilor cuprinde povestirea principalelor momente din viaţa sfinţilor înscrişi în calendarele creştine ortodoxe în luna aprilie, iar vol. III vieţile sfinţilor din lunile mai, iunie şi iulie.  Nu putem vorbi de sfinţii dintr-o anumită perioadă a istoriei creştine, ci de o epocă foarte extinsă, dacă este să ne gândim că cei dintâi sfinţi căzuţi pentru Hristos şi credinţa creştină au fost chiar dintre Sfinţii Apostoli şi ucenicii lor, iar ultimii menţionaţi în prezentul volum au trăit în secolul al XIX-lea. Nu putem vorbi nici de sfinţi dintr-o anumită parte a lumii. Unii dintre ei au trăit în Imperiul Roman şi au suportat persecuţiile greu de înţeles pentru omul zilelor noastre, alţii în Imperiul Bizantin şi au luptat pentru apărarea valorilor majore ale învăţăturii creştine, prin sinoadele ecumenice, prin scrierile lor, prin predica lor, dar mai ales prin însăşi jertfa vieţii lor. Alţii au trăit în Europa Occidentală, alţii în Rusia ţaristă sau în Principatele Române.  Vieţile Sfinţilor nu sunt poveşti, ci fapte de viaţă, scrise cel mai adesea cu sânge şi lacrimi, dar şi cu speranţă nestrămutată. Cu ani în urmă, răsfoiam la Biblioteca Academiei din Bucureşti câteva din cele peste 40 de volume din Vitae Sanctorum(Vieţile Sfinţilor), care cuprindeau hotărârile judecătoreşti ale instanţelor romane privitoare la creştinii care  nu voiau să jertfească idolilor sau să mănânce din cele jertfite acestora, care nu voiau să ia parte la manifestările şi sărbătorile dedicate împăratului, care era socotit zeu sau semizeu(sec. I-IV). Romanii nu ucideau pe creştini de dragul de a ucide, ci îi condamnau în urma unei judecăţi oficiale, desfăşurată după toate regulile procedurale, în conformitate cu legislaţia imperială în vigoare de la acea dată. Colecţia menţionată mai sus conţinea, aşadar, sentinţele judecătoreşti, prin care erau condamnaţi la moarte pentru nerespectarea legilor imperiului. Volumul de faţă nu ne prezintă documente judecătoreşti, ci povestirea multora din acele procese. Vedem oameni simpli, oameni cu diferite ocupaţii, cu diferite pregătiri intelectuale, cu diferite poziţii sociale, care manifestă credinţa şi apartenenţa lor la Biserica lui Hristos cu un curaj impresionant. Nu se înfricoşează de judecată, de bătăi, de închisoare, de maltratări, de moarte. Mărturisesc credinţa lor şi suportă cu un eroism cutremurător metodele sălbatice prin care li se storcea şi ultima picătură de viaţă din trupul vlăguit şi terciuit. Când pui astfel de oameni alături de unii dintre creştinii noştri de azi, care-şi leapădă nepăsători credinţa şi se duc la diferite secte pentru simplul motiv că acolo li se oferă o strachină de linte sau câţiva biscuiţi, poţi să realizezi cât de departe suntem de :  sfinţenia celor de atunci! Întâlnim în acest volum creştini învăţaţi, care-şi dedică viaţa studiului Sfintei Scripturi şi adâncirii învăţăturilor ei. Luptă cu vorba şi  cu condeiul  pentru apărarea învăţăturilor fundamentale ale credinţei creştine: Sfânta Treime, Maica Domnului, Sfintele Taine, Sfintele Icoane şi multe altele. Pentru curajul lor suferă alungări din funcţii, confiscări de averi, exiluri, bătăi şi chiar moartea. Aceştia sunt stâlpii teologiei creştine, pe care se sprijină Biserica de două mii de ani. Astfel de modele de credinţă şi de viaţă oferim enoriaşilor şi cititorilor noştri, într-o vreme în care mass-media, pe toate canalele sale, oferă cu totul alte modele.

B. Cărţi în curs de apariţie:

17. Bibliografia Revistei ,,Mitropolia Olteniei”(1948-2008)

18. Chemări la Domnul, vol. IX;

19. Mânăstirea profanată;

20. Mitropolitul  Bartolomeu-Valeriu Anania, aşa cum l-am cunoscut;

21. Mitropolitul  Nestor Vornicescu, aşa cum l-am cunoscut;

22. Mitropolitul Antonie Plămădeală, aşa cum l-am cunoscut;

23. Nunta din Transilvania;

24. Proverbe religioase româneşti;

25. Religia şi proverbul românesc;

26. Scrisoare pastorală, vol. VI;

27. Amintiri din paradis;

 

C.  Micul anticariat: 

 

28. Acatistul Sfintei Cruci, Beiuş, Editura Buna Vestire, 2007, 92 pag., 2 lei;

29. Alexandria. Esopia. Cărţi populare, Bucureşti, Editura pentru literatură, 1966, 224 pag., 5 lei;

30.  Augustin(Fer.), Despre credinţă şi crez, Bucureşti, Editura Institutului Biblic, 2010, 92 pag., 12 lei;

31. Balade din Transilvania, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2008, 300 pag., 20 lei;

32. Bălaşa, D., File de jurnal, Rm. Vâlcea, Editura Buna Vestire, 2011, 16 pag., 3 lei; (4)

33. Biblia (Trad. Mitrop. Bartolomeu Anania), Bucureşti, 2013, 8 vol., 2830 pag (numeroase ilustraţii color, copertă pânză, ediţie lux, 160 lei;

34. Botoşăneanul, Calinic, Logica Trinităţii, Cluj-Napoca, Editura Gedo, 2005, 288 pag., 20 lei;

35. Brătescu-Voineşti, I., Întuneric şi lumină, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1943, 196 pag., 5 lei;

36. Brown, S., Dulce mânie, Bucureşti, Editura Litera Internaţional, 2011, 288 pag., 7 lei;

37. Brown, S., Furtună în paradis, Bucureşti, Editura Litera Internaţional, 2011, 192 pag., 6 lei;

38. Brown, S., Sărutul ispitei, Bucureşti, Editura Litera Internaţional, 2011, 192 pag., 6 lei;

39. Brown, S., Confruntarea, Bucureşti, Editura Litera Internaţional, 2011, 224 pag., 7 lei;

40. Carte de rugăciuni, Siliştea-Gumeşti, Editura Mânăstirii Pantelimon, f.a., 304 pag., 8 lei; (15);

41. Carter, M., Un Crăciun de neuitat, Bucureşti, Editura Litera Internaţional, 2011, 224 pag., 8 lei;

42. Cărticică de rugăciuni pentru copii, Dr. Tr. Severin, Editura Didahia, f.a., 14 pag. policrome, 1 leu; (3)

43. Climer, I., Choix de poesies francaise, Bucureşti, Editura Didactică, 1967, 332 pag., 10 lei;

44. Colinde din Transilvania, vol. IV, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2011, 236 pag., 16 lei; (2)

45. Colllins, J., Celebritate, Bucureşti, Editura Lira, 2011, 464 pag., 12 lei;

46. Collins, J., Zeiţa răzbunării, Bucureşti, Editura Litera Internaţional, 2011, 464 pag., 12 lei;

47. Coloana Infinitului, vol. II, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2009, 618 pag. 40, 00 lei;

48. Daniel (Patr.), Foame şi sete după Dumnezeu, Bucureşti, Editura Basilica, 2008, 248 pag., 30 lei;

49. Delinsy, B., Evadarea, Bucureşti, Editura Litera Internaţional, 2011, 400 pag., 15 lei;

50. „Eurodreptul”, Bucureşti, 2006, nr. 1(ian. – mart.), 154 pag., 5 lei;

51. Foloasele rugăciunilor săvârşite în Sfânta Biserică, Beiuş, Editura Buna Vestire, 2010, 74 pag., 2 lei;

52. Gomboş, Stelian,  Smerită încercare întru desăvârşirea începutului, Sibiu, Editura „Agnos”,2008, 20 lei;

53. Gomboş, Stelian, Smerite încercări şi începuturi, a Editura „Agnos”, Sibiu, 2008, 20 lei;

54. Gomboş, Stelian, De la începuturi la profunzimi, Editura „Agnos”, Sibiu, 2008, 20 lei;

55. Gomboş, Stelian, Despre Biserică şi Stat între curs şi discurs, Editura „Top Form”, Bucureşti, 2009, 20 lei;

56. Gomboş, Stelian, Euharistia – calea către Iisus Hristos,  Dumnezeu, Editura „Agnos”, Sibiu, 2010, 25 lei;

57. Gomboş, Stelian, Vorbire şi convorbire cu oameni aleşi, Editura „Top Form”, Bucureşti, 2010, 20 lei;

58. Gomboş, Stelian, Dumnezeiasca Euharistie – centrul vieţii liturgice şi duhovniceşti a creştinului, Editura „Emia”, Deva, 2011, 30 lei;

59. Gomboş, Stelian, Din cuvântul înţeleptului – la ceas de sfat şi sfătuire…, Editura „Bunavestire”, Beiuş, 2012, 25 lei;

60. Gomboş, Stelian, Armonii culturale şi spirituale contemporane, Editura „Armonii Culturale”,  Adjud, 2012, 25 lei;

61. Gomboş, Stelian, Armonii sacre în lumea contemporană, Editura „Armonii Culturale”, Adjud, 2012, 25 lei;

62. Gomboş, Stelian, Oameni şi cuvinte. Portrete şi descrieri, Editura „Top Form”, Bucureşti, 2012,  25 lei;

63. Gomboş, Stelian, Omul subiect actual al dragostei lui Dumnezeu, Editura „Cristimpuri”, Ploieşti, 2013, 20 lei;

64. Gomboş, Stelian, O remarcabilă personalitate a vieţii bisericeşti şi naţionale – Episcopul Dr. Nicolae Popoviciu al Oradiei, Editura „România în lume”, Bucureşti, 2013, 20 lei;

65. Gomboş, Stelian, De vrei să te mântuieşti cu întrebarea să călătoreşti…, Editura „Bunavestire”, Beiuş, 2013, 20 lei;

66. Gomboş, Stelian, Frânturi de învăţături şi cunoştinţe: culegere de eseuri, meditaţii şi reflecţii asupra unor teme, subiecte şi cărţi”, Editura „Aureo”, Oradea, 2013, 25 lei;

Atenţie!! Comenzile la cărţile Domnului Stelian Gomboş se fac direct la autor, la Tel: 0745/265661 sau E-mail: stelian_gombos@yahoo.com

 

 

67. Guerrazzi, Fr. D., Isabella Orsini, Bucureşti, Editura Albatros, 1978,  248 pag., 7 lei;

68. Hogaş, C., Amintiri, Bucureşti, Editura ptr. Literatură, 1969, 295 pag., 5 lei;

69. Hobana, I., OZN – o sfidare pentru mintea umană, Bucurşti, Editura Enciclopedică, 1971, 198 pag., 5 lei;

70. Ieronim (Fericitul), Despre datoriile preoţilor şi ale monahilor, Craiova, Editura Mitrop. Olteniei, 2008, 72 pag., 6 lei;

71. James, E., Un sărut la miezul nopţii, Bucureşti, Editura Litera Internaţional, 2011, 368 pag., 10 lei;

72. James, E., Atingerea dragostei, Bucureşti, Editura Litera Internaţional, 2011, 336 pag., 10 lei;

73. Kirst, H. H., Preţul succesului, Bucureşti, Editura Univers, 1976, 326 pag., 7 lei;

74. Lambrescu, Alex. şi colab., Algiile lombosacrete la femei, Timişoara, Editura Facla, 1980, 122 pag., 5 lei;

75. Lascarov-Moldovanu, Al., Biserica năruită, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, f.a., 136 pag., 10 lei;

76. Larchet, Jean-Claude, Semnificaţia trupului în Ortodoxie, Bucureşti, Editura Basilica, 2010, 120 pag., 11  lei;

77. Lilienfeld, Fairy, Spiritualitatea monahismului timpuriu al pustiei, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, 2006, 150 pag., 10  lei; (6)

78. Literatura română veche(1402-1647), vol. I, Bucureşti, Editura Tineretului, 1969, 310 pag., 6 lei;

79. Maerean, Gr., Chemări la Domnul, vol. VIII, Bârda, Editra Cuget Românesc,  2011, 172 pag., 12 lei; (3);

80. Marin, Fl., Explorări funcţionale pentru cadre medii, Bucureşti, Editura Medicală, 1978, 188 pag., 10 lei;

81. May, K., Winnetou, Bucureşti, Editura Tineretului, 1967, 432 pag., 7 lei;

82. Meister, E., Vieţi paralele, Bucureşti, Editura Litera Internaţional, 2012, 338 pag., 10 lei;

83. Michaels, F., O dorinţă de Crăciun, Bucureşti, Editura Litera Internaţional,  2011,  272 pag., 10 lei;

84. Minulescu, I., Corigent la limba română, Bucureşti, Editura Minerva, 1974, 224 pag., 5 lei;

85. Odobescu, A., Doamna Chiajna, Bucureşti, Editura Tineretului, 1961, 224 pag., 5 lei;

86. Plăvan, Vasile, Boabe de lacrimi, Bucureşti, Editura Carpathia, 2007, 40 pag., 5 lei;

87. Preutu, Marina, Pissaro, album cu reproduceri color, Bucureşti, Editura Meridiane, 1974, 80 pag., 10 lei;

88. Prohodul Maicii Domnului, Rm. Vâlcea, Editura Buna Vestire, f.a., 36 pag., 5 lei; (3);

89. Putney, M., O iubire imposibilă, Bucureşti, Editura Litera Internaţional, 2012, 2 vol., 238 + 240 pag., 12 lei:;

90. Putney, M., Umbrele trecutului, Bucureşti, Editura Litera Internaţional, 2011, 368 pag., 10 lei;

91. Putney, M., Pasiune şi onoare, Bucureşti, Editura Litera Internaţional,  2011, 402 pag., 12 lei;

92. Putney, M., O nouă viaţă, Bucureşti, Editura Litera Internaţional, 2011, 370 pag., 10 lei;

93. Quai, I. şi colab., Introducere în teoria şi practica medico-legală, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1978, 10 lei;

94. Rebreanu, L., Pădurea spânzuraţilor, ed. XII, Bucureşti, Editura Cugetarea, 1948, 364 pag., 10 lei;

95. Roberts, N., Vieţi la limită, Bucureşti, Editura Litera Internaţional, 2011, 288 pag., 7 lei; (2)

96. Roberts, N., Comori tăinuite, Bucureşti, Editura Litera Internaţional, 2011, 464 pag., 12 lei;

97. Roberts, N., Trăieşte clipa, Bucureşti, Editura Litera Internaţional, 2011, 336 pag., 10 lei;

98. Roberts, N., Fericiţi pentru totdeauna, Bucureşti, Editura Litera Internaţional, 2011, 352 pag., 10 lei;

99. Roberts, N., Parfumul iubirii, Bucureşti, Editura Litera Internaţional, 2011, 336 pag., 10 lei;

100. Sbanţu, C., Patrula spaţială, Iaşi, Editura Junimea, 1989, 312 pag., 5 lei;

101. Schaching, Otto von, Chipul mamei, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, 2008, 100 pag., 8 lei;

102. Schaff, A., Istorie şi adevăr, Bucureşti, Editura Politică, 1982, 372 pag., 7 lei;

103. Schmemann, Alex., Pentru viaţa lumii. Sfintele Taine şi Ortodoxia, Bucureşti, Editura Basilica, 2012, 196 pag., 15 lei; (2)

104. Schumann, R., Din cronicile Davidienilor, Bucureşti, Editura Muzicală, 1972, 320 pag., 7 lei;

105. Stancu, Z., Desculţ, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1971, 670 pag., 10 lei;

106. Stănciulescu-Bârda, Al., Nicolae Iorga. Concepţia istorică, Craiova, Editura Sitech,  2011, 370 pag, 30 lei;  (6);

107. Stănciulescu-Bârda, Al., Scrisoare pastorală, vol. II, Bârda, Editura Cuget Românesc,  2006, 386 pag., 25 lei; (2)

108. Stănciulescu-Bârda, Al., Scrisoare pastorală, vol. IV,Bârda, Editura Cuget Românesc, 2011, 474 pag., 40 lei;

109. Steel, D., Îngerul păzitor, Bucureşti, Editura Litera Internaţional, 2011, 176 pag., 5 lei;

110. Steel, D., Moştenirea, Bucureşti, Editura Litera Internaţional, 2011, 304 pag., 10 lei;

111. Steel, D., Conacul, Bucureşti, Editura Litera Internaţional, 2011, 353 pag., 10 lei;

112. Steel, D., Miracolul, Bucureşti, Editura Litera Internaţional, 2012, 176 pag., 5 lei;

113. Steel, D., Legături de familie, Bucureşti, Editura Litera Internaţional, 2011, 288 pag., 10 lei;

114. Steel, D., O femeie împlinită, Bucureşti, Editura Litera Internaţional, 2011, 352 pag., 10 lei;

115. Steel, D., Două vieţi, Bucureşti, Editura Litera Internaţional, 2012, 386 pag., 12 lei;

116. Steel, D., Misterele dragostei, Bucureşti, Editura Internaţional, 2012, 336 pag., 12 lei;

117. Steel, D., Adresa iubirii, Bucureşti, Editura Litera Internaţional, 2011, 288 pag., 10 lei;

118. Steel, D., Cu fiecare zi, Bucureşti, Editura Litera Internaţional, 2011, 350 pag., 10 lei;

119. Steel, D., Luminile sudului, Bucureşti, Editura Litera Internaţional, 2011, 320 pag., 12 lei;

120. Stoian-Ogrineanu, Gh. N., Cronica din Bechet, Cluj, Editura Dacia, 1974, 232 pag., 5 lei;

121. Sue, E., Misterele Parisului, vol. II, Bucureşti, Editura pentru literatură, 1968, 366 pag., 5 lei;

122. Susann, J., Valea păpuşilor, Bucureşti, Editura Litera Internaţional, 2012,  2 vol.,  306 +318 pag., 20 lei;

123. Suter, C., Rubens, album cu reproduceri color, Bucureşti, Editura Meridiane, 1974, 80 pag., 10 lei;

124. Tache Sterea, Teologie Dogmatică şi Simbolică, vol. I, Bucureşti, Editura Institutului Biblic, 2003, 304 pag., 20 lei;

125. Tămaş, P., Umbra lui Zamolxe, Bucureşti, Editura Tineretului, 1968, 294 pag., 5 lei;

126. Tăutu, N., Băiatul şi luna, Bucureşti, Editura Ion Creangă, 1971, 390 pag., 5 lei;

127. Thayer, N., Paşi pe nisip, Bucureşti, Editura Litera Internaţional, 2012, 448 pag.,15 lei;

128. Trollope, J., O altă familie, Bucureşti, Editura Litera, 2012, 320 pag., 12 lei;

129. Trollope, J., Nurorile, Editura Litera Internaţional, 2012, 320 pag., 12 lei;

130. Un chip al blândeţii: Părintele Visarion de la Clocociov, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, 2003, 118 pag., 9 lei; (2)

131. Verne, J., 800 de leghe pe Amazon, Bucureşti, Editura Ion Creangă, 1974, 290 pag., 5 lei;

132. Viaţa, paraclisul şi acatistul Sf. Ioan Gură de Aur, Bucureşti, Editura Bizantină, 2007, 176 pag., 12 lei;

 

*

Aşteptăm comenzile Dumneavoastră şi înscrieri la viitoarele  apariţii.

Sănătate, pace şi bucurii sa vă dea Dumnezeu!

—————————————————

Pr. Dr. Alexandru STĂNCIULESCU-BÂRDA

Parohia Malovăţ

Loc. Malovăţ Jud. Mehedinţi

România

Tel.0724.99.80.86

E-mail: stanciulescuBârda@gmail.com

1 noiembrie 2013

Load More Related Articles
Load More By Mihai Mircea Totpal
Load More In Stiri Exclusive

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Check Also

“Unde trăiește Dumnezeu?” de Hedi SIMON

Omul Îl caută dintotdeauna pe Creatorul său precum caută firul de paie de care să se agațe…