Home Breaking News Stiri Exclusive Antologiea scriitorilor români contemporani din întreaga lume STARPRESS 2012

Antologiea scriitorilor români contemporani din întreaga lume STARPRESS 2012

17 min read
2
0
668
Ligya Diaconescu

ANTOLOGIA SCRIITORILOR ROMÂNI CONTEMPORANI DIN ÎNTREAGA LUME

ECOURI REGĂSITE

Amabilă şi atentă ca de fiecare dată doamna, Ligya Diaconescu reuşeste să surprindă plăcut şi să aducă bucurie pentru cei care iubesc arta, în cazul de faţă scrisul, poezia şi proza, implicit poeţii şi scriitorii. Am participat la un festival international de poezie, la care fiecare poet a vorbit în limba sa. Chiar aşa, s-a folosit o limbă comună şi anume, cuvântul, armoniile din poezii. Exprimarea,tonalitatea şi mai ales muzicalitatea au fost comune. Atunci, în cazul nostru,români risipiţi prin lume, folosind aceeaşi limbă ne este şi mai uşor să comunicăm, să ne înţelegem şi cel mai important, să ne respectăm.

În această antologie, suntem înfrăţiţi cu toţii, desigur, virtual şi chiar, unii ne cunoaştem şi colaborăm. Doresc să existe iubire pentru Dumnezeu şi pentru oameni, fiecare dintre noi suntem un mic univers şi împreună să realizăm aceea armonie trecută din teorie în practică. În prima ,,Antologie” am fost tradus în limba engleza,acum în limba franceză. Aceste cărţi au fost distribuite prin lume, aşa, pot spune că am ajuns, aproape în toate ţările.

Noi am visat la asemenea carte şi iată că s-a materializat, datorită doamnei Diaconescu,doamnă de o sensibilitate
aparte care a fost pe aceeaşi lungime de undă cu noi toţi. Cred că prin acestă lucrare se promovează cât se poate de elocvent imaginea României,oferind ţărilor din întreaga lume poezii paşnice, adevarate buchete de flori şi proză scrisă din suflet, pentru suflet. De aceea mă simt onorat să pot scrie câteva rânduri la o carte de excepţie, pentru că sufletul are nevoie de frumos şi de sentimente alese.

Paradoxal, cu cât un român este mai departe de ţară, cu atât este mai aproape prin alte mijloace şi căi de comunicare,
doar de noi ştiute.

Adalbert GYURIS
Allemagne, Germania

*****

ANTOLOGIA STARPRESS – Vol. al II-lea

Primul volum bilingv (română şi engeză) al „Antologiei scriitorilor români contemporani din întreaga lume STARPRESS 2011” (Editura Fortuna – 2011) s-a bucurat de un binemeritat succes. Este rezultatul unei munci susţinute de o mare pasiune, chemare şi dragoste aşa cum a dovedit-o autoarea Ligya Diaconescu, Director General al Revistei Internaţionale Starpress, în sprijinul căreia a stat şi tânăra sa fiica, studenta Andrada Diaconescu, cu hărnicia şi priceperea ei. A fost o încercare a forţei de muncă, a perseverenţei, a dorinţei de a se dărui pe sine, în folosul culturii române.

Este prima Antologie de acest gen, o lucrare de referinţă asupra fenomenului literar din zilele noastre. Ea uneşte pe toţi românii din ţară cu cei răspândiţi prin lumea întreagă, impunându-se ca parte integrantă în cultura universală. S-au spus multe cuvinte de apreciere la numeroasele lansări din diverse colţuri ale lumii: în alifornia din USA, în Germania la Nurenberg, în Anglia, la Londra, în Spania, la Madrid, în Italia, la Roma, în Franţa, la Paris, în România, la Râmnicu Vâlcea, la Călimăneşti, la Olăneşti, la Bistriţa, la Constanţa, Mangalia şi Eforie Nord, ca să enumerăm doar ceea ce s-a realizat până acum. Ca deplină mărturie a succesului, stau şi nenumăratele aprecieri semnate de personalităţi ale literaturii noastre.

Am reţinut doar câteva cuvinte de apreciere despre acest demers literar, frumos numit de renumita scriitoare din Israel, Lucreţia Berzintu: „buchet de flori de pretutindeni…” Distinsul Preşedinte al Ligii Scriitorilor din omânia, Al. Florin Ţene, notează: „Parafrazând pe Eugen Lovinescu pot spune că cei cuprinşi în această amplă lucrare nu sunt numai talente remarcabile, ci şi puncte din frontiera hărţii noastre sufleteşti”.

Într-o cronică a Antologiei, prestigiosul scriitror şi critic literar, Prof. Dr. Adrian Botez, spune printre altele: „Este vorba de o operă de pionierat, care a transformat un deziderat al multor Duhuri luminoase ale culturii române (şi anume, acela de a-i uni, miraculos, peste hotarele geografice, într-o singură Biblie de Limbă şi Expresie Divină, fratern şi comparatist, pe toţi creatorii întru Logos-ul Românesc, răspândiţi pe toată faţa Pământului, de o istorie deloc favorabilă acestui Neam Martir!) – într-o realitate palpabilă şi strălucită”.

Apreciata scriitoare Cezarina Adamescu, poetă, prozatoare, critic literar, redactor al revistei germane „Agero Stuttgart”, în prefaţa cărţii, vorbind despre însemnătatea acestei Antologii, spune: „S-ar putea naşte de aici, o Conferire, o UNIUNE a tuturor Republicilor Poeziei, într-una singură… Grupaţi în acest mănunchi înmiresmat, autorii dobândesc nu numai sentimentul puternic, că nu sunt singuri, dar şi pe acela că demersul lor literar nu e zadarnic, într-o lume care refuză deliberat să guste din binefacerile culturii şi artei.”

Semn de aleasă preţuire a fost şi gestul onorabil al Profesorului Univeristar Eugene Rovenţa. Cu ocazia lansării Antologiei la Râmnicu Vâlcea, în 4 iunie 2011, i-a înmânat autoarei Ligya Diaconescu titlul de membru de noare al Asociaţiei Profesorilor Universitari din Canada, ACRUPO. Această Antologie, ca şi celelalte antologii apărute recent în câmpul activităţii culturale româneşti, formează dovada că literatura noastră se maturizează, că îşi capătă propriul său profil.

Antologiile ne inlesnesc posibilitatea de a observa mai bine faptul că tabloul literaturii noastre a început să arate altfel, mai ales de când circulă în mediul virtual. Rapiditatea cu care se răspândesc scrierile formează acum o  notă aparte şi foarte benefică. Au apărut nenumărate reviste on-line şi scrierile circulă de la una la alta, într-o mare forfotă, făcându-se mai lesne cunoscute. Puţine sunt revistele care mai pretind exclusivitatea textelor trimise pentru publicat, semn al ancorării în tiparele timpului de succes din anii anteriori momentului 1989. Acum putem afirma că se contureaza o literatură românească cu specificul vremurilor în care trăim, cu un evantai mult mai mare şi mai diferit al formelor de viaţă, precum şi al unor idei noi, în comparaţie cu ceea ce aveam înainte de 1989, cu modalităţi de exprimare foarte diferite unele de altele şi fără intervenţia unui grup de literaţi care să impună direcţii şi scriitori după anumite şabloane. Astăzi se scrie mai multă poezie ca oricând.

„Că nu e om să nu fi scris o poezie”, se ştie de multă vreme, dar acum se scrie în deplină libertate a alegerii stilului. Se scrie şi mai multă proză, acum reprezentată mai mult de proza scurtă. Proza mica este astăzi proza cea mare, ea este pusă la lucru pentru a pune realitatea într-o lumină nouă. E o scriitură modernă în care predomină intertextualitatea, astfel împletindu-se într-un ritm plin de viaţă jurnalismul, povestirea, însemnările, descrierile, scrisorile, documentele, rememorările, informaţiile… În astfel de scrieri, personajul principal devine omul de langă noi, iar pulsul vieţii cotidiene, faptele zilnice şi rezolvarea lor devin scrieri ilustrative şi proaspete. Acestea interesează acum într-o măsură mai mare, mai mult decât romanele cu multe personaje şi întâmplări plasate în alte epoci. Proza scurtă, de fapt, este singura care se poate aduna într-o lucrare colectivă precum antologia.

Unii se plâng de prea marea năvală a scrierilor şi propun cealaltă cale, cea a descurajării lor. Alţii au alte puncte de vedere. Aceştia consideră scrisul, oricât de mărunt ar fi, un act care se înscrie în domeniul frumuseţilor de gânduri filtrate prin lumina cuvântului rostit frumos. Oricât de neînsemnate sunt unele scrieri, totuşi, autorii, pe măsura puterilor lor, tot scot la iveala fapte, întâmplări, gânduri pe care le limpezesc prin propriul filtru şi tot un act de cultura se numeste că sunt.

Piscurile sunt cu atât mai înalte şi mai strălucitoare cu cât poalele muntelui sunt mai largi. Plecând chiar de la aceste poale ale muntelui de creaţie, rostul antologiilor, tocmai acest scop îl au. Ele adună şi propun pentru lectură pe mulţi dintre cei care din diverse motive nu au putut să se facă cunoscuţi. Asemenea este şi Antologia aceasta Starpress. Ea uşurează aprecierea valorilor spirituale ale românilor de pretutindeni, contribuie la claritatea evoluţiei literaturii şi face dovada biruinţei afirmării.

Pentru ca în etapa de evoluţie a literaturii în care suntem acum, antologiile au devenit o necesitate, Doamna Ligya Diaconescu are şi acest merit în plus, acela de a fi simţit pulsul acestor vremuri şi de a aduce la lumină această valoroasă „Antologie a scriitorilor români contemporani din întreaga lume”.

Mai mult încă, încurajată de succesul avut, va continua demersul pentru apariţia celui de al doilea volum, tot bilingv, dar de această dată în limbile română şi franceză, cuprinzând proză scurtă şi poezie. Aceasta este încă o dovadă grăitoare a respectului împletit cu afecţiunea pentru literatura română. Stăruim în aceeaşi convingere că şi volumul al doilea se va bucura de deosebit succes ca şi primul volum.

Elenat BUICA
Canada

VEZI AICI (click) CUPRINSUL ACESTUI VOLUM

Load More Related Articles
Load More By Mihai Mircea Totpal
Load More In Stiri Exclusive

2 Comments

  1. Adrian Munteanu

    17 februarie 2012 at 7:15 PM

    Povestiti-mi si mie cate ceva despre criteriile pe baza carora s-a facut selectia autorilor care au intrat in aceasta antologie.

  2. Costea Lavinia

    18 martie 2012 at 7:31 AM

    Doresc sa stiu daca au fost scriitori care au achitat taxa, dar nu au aparut in antologie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Check Also

“Cuvinte nerostite (proză scurtă)” de Anișoara Laura-MUSTEȚIU

Într-un torent de viteză, un BMW negru trece pe șoseaua udată de ploaie lăsând o dâră de a…