Home Breaking News Stiri Exclusive Augustin OSTACE – Sfârşitul occidentului (3&4)

Augustin OSTACE – Sfârşitul occidentului (3&4)

38 min read
0
0
480

SFÂRŞITUL OCCIDENTULUI – 3

În primul rând, mulţumiri tuturor celor ce au îndrăznit prin critici deschise şi curajoase, să se opună acestui titlu, provocator, neizbăvitor şi dureros întru propriul său amar, atât în formă cât şi în conţinut!

De fapt, în profunda realitate a vieţii obiectivate prin individ, întreaga mea operă de peste 350 de cărţi publicate online pe Amazon – KDP şi Google Play Book, inclusiv zecile de videofilme realizate, sunt propria mea critică la existenţa şi esenţa mea, adică, eu însumi îmi sunt propriul meu agresor şi destabilizator, care mă osândeşte neîncetat la efort, la muncă, la zbatere şi dezbatere.

Revenim la al nostru Occident, ce a trăit în ultimii trei mii de ani, succesiuni de amurguri ale civilizaţiilor sale greceşti, celtice, romane bizantine, imperiale, ne întrebăm destinial dacă el va depăşi însumarea crizelor anterioare, cât şi ultra-criza prezentă!

Va supravieţui sau nu Occidentul în acest conglomerat de contradicţii şi confruntări, în care biologicul vulnerabil se întâlneşte cu ontologicul fragil, amândouă generând un economic al sumbrului şi profundelor nelinişti?

Va trece Occidentul prin molima cu milioane de infectaţi şi sute de mii de morţi, va trece prin şomajul astronomic şi prin crashuri de burse, de companii de firme, de bănci interactivate întru multi-jonglerisme iosefinice, incluzând aici (pseudo)valori financiare, digitalizate şi virtualizate de tip bitpoint, sau, se va (auto)stopa prin colapsare din mersul său istoric prin lume şi umanitate?

Dramatic spun, tragic chiar accentuez, că Occidentul nu va trece de multi-încercările torturante şi absorbante la care este supus şi la care s-a supus singur prin propriile irealităţi şi iraţionalităţi, fiind obligate acum la o masivă restructurare de funcţiuni, structuri şi ideologisme!

Vom avea un Occident Postcovidian, de exemplu? Mai mult ca sigur! Mai mult decât necesar! Greşelile în istorie, my dear Occident, se plătesc scump, cu nu puţine convulsii şi tragedii sociale. Şi acum, câteva din netrecerile şi barierele Occidentului prin aceste cascade însumate de dramatism şi utopism istorice, repet, multe create de el însuşi, aplaudate de el însuşi, votate de el însuşi, legiferate de el însuşi, şi văzute de apologeţii lui ca mari victorii umanist-mondiale!

Statul occidental clasic, relativ democrat şi relativ federal, Bundesstaat, a devenit în ultimele decenii un Stat Social, Sozialstaat, nu numai pentru cetăţenii săi născuţi şi crescuţi în statul respectiv, ci şi pentru populaţii tot mai extinse din toate continentele înghiţite de chaos, războaie civile şi religioase, conflicte etnice sau teritoriale!

În loc să avem un individ ce se împlineşte creativ în stat, în statul Occidental, nuu?, venit din anticul polis de oraş – stat, am creat un individ (de fapt, o masă imensă de indivizi), ce cerşeşte în stat!

Şi asta, în mod oficial!

Încurajată de autorităţi!

Prin constituţii liberale, siderale şi aberaţionale!

De utopisme nesfârşite, de ideologisme infinite!

Trâmbiţate de politicienii bunăstării fără substrat, de parlamente şi guvernări în care bunăstarea, Wohlstandul, vine fără muncă, fără efort, fără responsabilităţi, fără argumentaţii de susţinere economică raţionale şi reale!

Accentuarea într-un mod incredibil de abuziv a întregii structuri umane pe drepturi, drepturi, drepturi, Nur das Rechte – Only the rights, şi niciodată pe îndatoriri, îndatoriri, îndatoriri, Niemals auf Pflichts – Never on duties, iată una din dramaticele controverse nerezolvate din Occident, ci dimpotrivă, accentuate de-a lungul anilor! Aplaudate şi votate de-a lungul anilor! Imens mediatizate pe toate sursele şi resursele Mediei naţionale şi internaţionale! Acest Occident sfidător şi abuzator şi-a dat, şi-a oferit prin el însuşi întreaga realitate a sa şi a lumii, considerându-se şi subliniindu-se că doar realitatea lui este raţională şi chiar universală! Was wirklich ist, ist vernüftig, und was vernünftig ist, ist wirklich!

În realitate, el, Occidentul, este scufundat într-o irealitate şi iraţionalitate de proporţii insurmontabile, repet, Wiederholung – Once again, NESUPRAVIETUIBILE!

Această Specie – Occident, recunosc, cu o serie de calităţi şi performanţe, atât pe linie tehnologică cât şi artistică, a crezut că poate eluda şi sfida la nesfârşit şi legi biologice şi legi ontologice şi legi economice şi legi financiare şi legi sociale, el, Occidentul, având întotdeauna soluţii la îndemână, zur Verfügung, care îl salvează miraculos din orice cădere sau prăbuşire.

În ciuda tuturor semnalelor de alarmă venite din mai multe direcţii, incluzând aici nenumărate cărţi publicate de mine în ultimii 20 de ani, Occidentul, în structurile sale fundamentale şi existenţiale, a refuzat cu încăpăţânare orice acceptare sau împăcare cu realitatea, Versöhnung mit Wirklichkeit, orice acceptare sau împăcare cu raţionalitatea, Versöhnung mit Vernunft!

Etichetele sub care am fost respins în multiplele bătălii occidentale, din Statele Unite si Germania, Anglia şi Franţa, au fost cele de rebel, de excentric, de egoist, de radical, de extremist, şi chiar de rasist sau de antisemit şi aşa mai departe.

O obtuzitate şi iraţionalitate nesupravieţuibilă, anihilând legile selecţiei naturale, biologice, cât şi a celei abstract-ontologice, străbate Occidentul tuturor politicianismelor goale, a tuturor ideologismelor ridicole şi perimate, a tuturor propagandelor de timpuri apuse şi nomenclaturi epuizate întru propriile inepţii!

Respingerea de către Occident, cu isterice reacţii, furibunde chiar, împotriva celor (foarte puţini, desigur, printre care sigur mă număr şi eu), ce au încercat să exprime o altă faţă a conceptelor sale abstracte, mult utilizate şi lăudate şi abuzate de ideologii aroganţi şi ignoranţi ai Occidentului, printre ele fiind cele de libertate, de spirit sau de democraţie!

Occidentul, a sa (pseudo)elită propagandistică, nu a înţeles niciodată că însăşi teribilul concept de Libertate – Freiheit – Freedom, îşi are, îşi găseşte în el însuşi propria sa negaţie, propria sa anihilare, dacă Libertatea – Freiheit – Freedom nu respectă fundamentalităţile de adevăr, de realitate, de raţionalitate sau de dreptate, care componente trebuie incluse întotdeauna în complexul concept, Hauptbegriff, de Libertate – Freiheit – Freedom!

Nu există libertate fără adevăr şi nici adevăr fără libertate, Keine Freiheit ohne Wahrheit, und keine Wahrheit ohne Freiheit! Astfel, conceptul de Libertate – Freiheit – Freedom, este viu, este dinamic şi evolutiv, nefiind un dat pentru întotdeauna, necesitând să lupţi pentru el, să munceşti pentru el, să te sacrifici pentru el, să suferi umilinţe şi batjocoriri pentru el, să te jertfeşti pentru el, fiindcă doar străduitorul, Wer immer sich bemüht, se poate elibera, Den können sich erlösen! (Parafrazare din Faust de Goethe!)

Mai mult, libertatea abuzată şi denaturată, pervertită şi hibridizată, devine ea însăşi activă şi reactivă, şi evident toxică, născând astfel MOLIMA ABSTRACTĂ care controversează constituţii şi legi, popoare şi tradiţii şi stat social, şi evident mult visatul stat universal (în special prin jalnica Germanie şi Uniunea Europeană în Europa şi Statele Unite în America de Nord!)

Imensa şi intensa materializare a existenţei în Occident, totul este ban, totul este consum, totul este să ai datorii şi insolvenţe, au condus la un individ unilateral, one dimensional man (prevăzută de Marcuse în anii cincizeci), dar mai ales la o înstrăinare a individului faţă de spirit, un fel de spirit înstrăinat de sine, Entfremdungsgeist von sich selbst, care loveşte cel mai puternic creativitatea umană!

Ciudat, societăţile aplatizate de tip comunitar, recte Uniunea Europeană, sau socialism sau capitalism, nu generează valori ci doar imperii birocratice surde şi absurde, adevăraţi monştrii comunitari la Bruxelles şi Strassbourg, de care Anglia s-a despărţit prin acel dramatic Brexit! (subliniat în cărţile mele ca BRREXXITT, salvator şi mântuitor pentru britanici!)

De asemenea, acest spirit înstrăinat îşi primeşte propria sa automişcare în istorie, Seine eigene Bewegung in der Geschichte, născând o MOLIMĂ A ÎNSTRĂINĂRII, O MOLIMĂ A IRAŢIONA-LULUI!

Nu suntem numai în PANDEMION de COVID (numit de mine SAPIENTOCOVID), ci am intrat într-un grav PATHOLOGION ABSTRACT, sau PATHOLOGION ONTOLOGIC, de o extremă gravitate, cu efecte clare de auto-anihilare şi auto-scufundare a Occidentului!

Noroc că numai eu văd asta, numai eu aud asta, numai eu scriu asta şi numai eu semnez asta, fără teamă şi ezitare, ohne Angst und Furcht!

Toţi ceilalţi occidentalişti sunt quarantinizaţi biologic şi ontologic, Ausgangssperre, fără şansa înfruntărilor de furtuni şi adversităţi, uitând cu desăvârşire că doar adversitatea te face real şi creativ, Adversity makes reality and creativity.

Occidentul se autodistruge singur, Okkzident schafft sich ab, împlinindu-se în propria sa dispariţie, Erfüllt sich in eigene Verschwundung, mistificându-se într-o ciudată formă de umanitate şi universalitate, Willkommenkultur, el, scufundat de decenii în datorii astronomice şi practic neplătibile la creditori, el cu un picior în groapă de tip Black Hole a COVIDULUI BIOLOGIC ŞI ONTOLOGIC!

Poate reînvia Occidentul?

Se poate regenera oare, ca de atâtea ori in istoria sa de peste 3.000 de ani?

Are revoluţionarii voinţei de creativitate, Erschaffungswille, care să producă un salt în mândria conştiinţei de sine? A jump of Selbstbewußtsein?

Daa, zic eu, dar numai prin cântatul cocoşului sinologic (adică, toţi la muncă, toţi la efort, toţi la roabă şi toţi la lopată, şi nimeni la întins mâna pomenilor social-universale, venite fără nici un merit!)

E posibil aşa ceva?

Evident, nu, sigur nuu!

De ce?

Fiindcă tot acest Occident a creat şi impus o democraţie a indiferentismului şi iresponsabilităţii, Gleichgültigkeit und Unverantwortung, uitând să împace divinitatea cu realitatea, Versöhnung des Göttlichen mit Wirklichkeit (Cine nu munceşte să nu mănânce!), pictând la nesfârşit cenuşiul pe tot mai cenuşiu, Grau in Grau, crezându-se la nesfârşit victorios, Siegreich, deci şi Olimpian şi Jupiterian şi Hollywoodian, prin propriile sale confecţionări de celuloid şi carton, devenit peste noapte un tragic COVIDIAN al propriilor nebunii!

P.S.

Poate ca îmi veţi reproşa că sunt Hegelomann sau Kantianomann, dar la mine dreptul de a judeca şi cântări (lumea, istoria), este obligaţia de a munci, la mine dreptul de a socoti (realităţile, raţionalul), este datoria de autodepăşire în viaţă, prin adevăr, prin spirit, prin libertate creativă şi inspirativă, fiind mereu pe baricade întru cucerirea şi înţelegerea lor, cu toată relativitatea valorilor pământeşti şi incertitudinilor din viitorul tot mai încins, tot mai neguros şi tot mai ameninţător prin destinul său kairologic.

Dr. Augustin Ostace – Köln Nord, Deutschland, la 7 Mai 2020

 

***

SFÂRŞITUL OCCIDENTULUI – 4

 

Totul este accelerat şi tensionat în acest final apocaliptic al Occidentului, atât prin molimele lui viral-biologice cât şi prin (auto) distrugătoarele sale toxine ontologice! Am exemplificat câteva dintre ele în precedentul Sfârşit de Occident – 3, urmând să continuăm şirul explicaţiilor noastre pe acest uragan colapsator de culturi şi civilizaţii numit Occident, sau Abendland sau Westernland (între care se include şi Europa de Răsărit, din care face parte, deci şi România). Cum, dom’le Apocalyptolog, şi România noastră, a plaiurilor mioritice şi a gurilor de rai legendare şi mitologice?

Da, daa, şi temporo-spaţialitatea noastră pe care o credeam eternă şi sacră. Enumerăm pe scurt câteva dintre dramaticele involuţii din ultimii aproximativ 70 de ani din România.

A fost lichidat satul românesc, maghiar, german, în nebuniile ideologice că vom realiza o industrie atot-biruitoare, colapsând şi oraşul în acelaşi timp.

Au fost lichidate ordine şi legalitate, morală şi credinţă, fiindcă ele nu corespund cu globalizarea atot-nivelatoare şi nulificatoare de naţiune, popor, însufleţire etno-naţională.

Au fost lichidate legi ale naturii (apărând căsătoriile homosexuale şi lesbiene, deci căsătoriile homogenos, cu totul nenaturale, cu totul nebiologice), dar iraţionalismele au nevoie de non-biologisme.

Au fost lichidate sistematic adevărul şi dreptatea, fiindcă ele sunt riscante pentru creatorii de iluzii politicianiste de tip Uniunea Europeană.

Au fost lichidate naţiunea şi mândria, ele fiind obstacole ale omului nou european şi unionist.

.Au fost lichidate istoria şi conştiinţa istoriei, fiindcă individul conştiinţei de sine, Selbstbewußtsein, nu acceptă anihilarea.

A fost lichidat tot, fără milă, fără teamă, fără rezerve, fără teamă de pedepse, muncă, studiu, disciplină, fiindcă societăţile neoliberal-migrantice adoră haosul şi incontrolabilul.

A apărut domnia NEMUNCII, sub statul social totalitar şi unional (Uniunea Europeană), formă a visului fatal teutonic, NONARBEIT MACH FREI!.

A mai rămas de lichidat Sapiens, ca Specie a creativităţii şi efortului de autodepăşire. ES GEHT UM SAPIENS. IT’S ABOUT SAPIENS.

Deci, s-a intrat, în acest început de Mileniu trei, vrând-nevrând, volens-nolens, în BĂTĂLIA SAPIENS – BATTLEFIELD SAPIENS – SCHLAGFELD SAPIENS – CHAMP DE BATAILLES SAPIENS. În Bătălia Sapiens – fiecare generaţie trebuie să ridice procentul de randament şi productivitate cu cel puţin unu la sută.

Deci în 2000 de generaţii (patru generaţii pe secol, la vârsta de Specie de aproximativ 50.000 de ani), cam 2000 de procente de îmbunătăţire, de la piatra neşlefuită din Paleolitic, la piatra şlefuită din Neolitic (marele salt din Paleolitic în Neolitic), sau de la piatra şlefuită din Neolitic la uneltele şi armele de cupru şi bronz din Neoliticul Superior (uriaşul salt al Neoliticului), urmând saltul de la bronz şi cupru înspre epoca fierului din Antichitatea Mijlocie (uriaşul salt al Antichităţii).

Avem prezente generaţii care să realizeze acest salt? Nici urmă de aşa ceva! Sistemele de învăţământ occidentale sunt un dezastru asigurat, un analfabetism cu faţadă de şcolarizare, un dolce vita de iresponsabilitate şi profundă nulitate.

Să prezentam acum, în foarte pe scurt, câteva observaţii despre Germania, considerat de unii vectorul numărul unu al Europei, în ultima sută de ani. Trist vector, chiar foarte trist. Deci,

 

CAZUL GERMANIA!

Germania a generat, prin totala ei inconştienţă, trei mari războaie mondiale, toate cu efecte catastrofice asupra ei înşişi, în primul rând, şi asupra Europei, în al doilea rând, deci cutremurătorul număr unu al Occidentului în ansamblul său istoric, Germany as historic enemy of it.

Primul Război Mondial, 1914-1918, a terminat cu dominaţiile regale din Germania, Austro-Ungaria şi Rusia, care, aşa cum erau, asigurau o stabilitate politico-istorică a Europei şi Occidentului! A urmat distrugătorul Naţional Socialism în Germania şi flagelul comunismului în Rusia (USSR). Al Doilea Război Mondial, 1939-1945, cu alte zeci de milioane de victime, cu oraşele germane distruse complet de bombardamentele aliate!

Începutul pierderii Limbii Germane, Culturii Germane şi Civilizaţiei Germane în Europa, printre care şi în Siebenbürgen (Transilvania) şi Schwabenbürgen (Banat – Deutsch) din România!

Al Treilea Război (Migrantic) Mondial, 1960-2020, la imediata revenire economică a Germaniei de după război, prin miracolul economic German, Wunderdeutsch – Wunderwirtschaft, se decide aducerea în Germania a sute de mii de emigranţi turci, iniţial ca muncitori pe o perioadă limitată, Gastarbeit, care, după doi sau trei ani de muncă, nu mai pleacă înapoi în Turcia, cum fusese stabilit în tratatele Berlin (Bonn) – Istanbul (Ankara), ci se permite stabilirea lor, cu familii, cu copii, cu rude, cu clanuri cu tot, creând în Germania o societate paralelă, neintegrabilă în standardele germane şi europene tradiţionale, cu păstrarea fundamentală a limbii etnice (sau o turco-germană cu totul nefilologică), cu munca la negru, Schwartzwirtschaft, cu islamizare tot mai accentuată şi tot mai puternic moscheizată, dar toată, puternic ancorată în sistemul social german, magnetul de foc al întregii lumi sărace.

Este cred, superfluu, să adaug că rata de natalitate emigrantică în Germania este de trei sau patru ori mai mare decât cea autohtonă, că multe şcoli germane sunt complet migrantizate, Ausländerschule, zice neamţu’, că acest multi-cult al haosului a măturat germanitatea de pe Rhein sau Oder sau Main.

Este începutul pierderii Limbii Germane în Germania, este începutul pierderii Culturii Germane în Germania însăşi, este începutul pierderii Civilizaţiei Germane exact în ţara care a generat-o! Fenomenul se accentuează cu emigranţi din toată lumea săracă, Africa, Asia, Orientul Apropiat şi Mijlociu, Europa de Est, Balcani, şi în câteva decenii oraşele germane au cartiere întregi turceşti, sau arabe sau maghrebiene, sau balcanice, cu clanuri de hoţii şi tâlhării, cu legile lor de barbarism şi primitivism, cu poliţia lor, cu judecătorii lor, cu economia lor (la negru, evident), cu limba lor, cu actele lor (majoritatea false, evident), cu dealerii lor de arme, de droguri, de jafuri, de proxenetism (întotdeauna nepedepsibili), de tâlhărism, de şantajism, de banditism (toţi neprinşi), dar toţi, fără excepţie, masiv înfipţi în sistemul social german! Deutsche Sozial Hilfe!

Toleraţi de populaţia germană!

Susţinuţi de (in)justiţia germană!

Încurajaţi de politicianismul german!

Aplaudaţi de la Brussels, de la Paris, de la Roma!

Plătiţi regeşte de sistemul social german!

Mostra globalizării şi internaţionalizării Germaniei!

Care sistem social german, a descoperit, evident, şi taina lui perpetuum happyness (fericirea continuă), spre disperarea atâtor savanţi care nu au putut descoperi încă perpetuum mobile (energia continuă). Neamţu’, dom’le, neamţu’. Între timp, cei veniţi prin anii şaizeci şi şaptezeci şi optzeci în Germania, tot mai mulţi şi mai diversificaţi, atingând vârsta de pensionare după 2010, primesc de la statul German ospitalier şi generos, pensii frumuşele, ei, emigranţii noştri, din sânul lui Avram Germanu’, neavând lucrate NICI O ORĂ OFICIAL ÎN GERMANIA, NEPLĂTIND ÎN DECENII BUNE ÎN GERMANIA, NICI UN BAN, la sistemele sociale de asigurare sau de pensii, fiindcă se simt copleşiţi de paradisele sociale germane, atrăgând în consecuent alte milioane, chiar zeci şi acum sute de milioane de săraci şi oropsiţi înspre raiul Angela Merkel! Iraţionalul paradis german!

Fenomenul haosului generalizat se extinde tot mai agresiv şi primejdios, prin desfiinţarea barierelor interstatale din Europa Uniunii Europene, prin supra-babilonizarea celor 21.000 de legi, directive, indicaţii şi măsuri ale Uniunii aşa-zis Europene (devenită între timp şi Africană şi Asiatică şi Islamică şi Sahelică, şi Tropicală, şi a Extremului Orient, şi a Americii Latine, şi, şi, şi.), Uniune Europeană (de fapt ANTIEUROPEANĂ!) care închide ochii şi urechile sistematic la tot ceea ce este ilegalitate în Europa, la tot ce este fărădelege în Europa, la tot ce este crimă în Europa, la tot ce este debandadă în Europa, la orice hoţie sau tâlhărie sau asasinat în Europa, sau act terorist în Europa!

După noi, potopul! Apres nous, le deluge! Iar tot acest apocaliptism mondial, raiul ticăloşismelor fără de sfârşit, Germania vrea să îl exporte, Exportnation, nuu?, să-l împărtăşim cu toţii, Verteilungspolitik, nuu?, şi evident să-l iubim prin propria noastră dispariţie, Verschwundungsliebe, nuu?, ca ultim mare cadou teutonic, evident al istoriei, fiindcă Germania face întotdeauna istorie, nuu?, Geschichtemacher, nuu?, fiindcă Germania este creatoare de istorie mondială, nuu?, Welterschaffenergeschichte, fiindcă Germania vrea să arate lumii nebuniile ei, seine unendliche Verücktheiten, şi evident tragicul ei sfârşit, Deutschland – Endphase seine Geschichte!

Sfârşit, sfârşit, dar împreună cu Europa, să lichidăm şi cultura greacă, şi cea romană, şi cea bizantină (ceea ce a mai rămas din ele, evident! )

Chiar nu exageraţi deloc, D-le Dezastrolog? Dom’le Apocalyptolog?

Deloc! Detaliile acestor nenorociri de Exitusgerman – Deutschlandexitus, pe cale le trăiesc zilnic în Germania, sunt de 10 ori (da, daa, de zece ori) mai grave şi mai acuzatoare decât cele generale prezentate mai sus.

Iar acum, molima! Reiterez, o nenorocire nu vine niciodată singură!

Să vă vedem acu’, cu beteşugu’ ăsta, Dom’le, cuum să vă zic, aşaa, daa, COVIDOLOG, merge bine, nuu? Vom reveni.

——————————

Dr. Augustin OSTACE

Deutschland, Köln Nord

la 30 Mai 2020

Targul National Imobiliar (TNI)
Load More Related Articles
Load More By Mihai Mircea Totpal
Load More In Stiri Exclusive

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Check Also

Află totul despre copertinele retractabile și despre dezvoltarea acestora în timp

Oricine are o terasă, fie într-un spațiu personal sau unul comercial, cunoaște foarte bine…