Home Breaking News Stiri interne Clasa 0 – “Legea educatiei nationale” – Legea nr. 1/2011 (TEXTUL INTEGRAL)

Clasa 0 – “Legea educatiei nationale” – Legea nr. 1/2011 (TEXTUL INTEGRAL)

11 min read
0
0
327

De la jucării la caiete, de la educatoare la învăţătoare şi de la şcoală la grădiniţă.

Aşa se rezumă schimbarea prin care vor trece, toamna viitoare, copiii de 6 ani.

Cea mai importanta noutate în educaţie, în 2012: Clasa pregătitoare

Anul 2012 va aduce învăţământ câteva noutăţi impuse de legea educaţiei, una dintre ele referindu-se la introducerea clasei pregătitoare. Astfel, elevii născuţi în anul 2005 reprezintă ultima generaţie admisă în învăţământul primar fără să fi fost în clasa pregătitoare, din anul şcolar 2012 – 2013 aceasta devenind obligatorie.

Potrivit Legii educaţiei naţionale, măsura introducerii clasei pregătitoare în învăţământul primar intră în vigoare începând cu anul şcolar 2012 – 2013.

VEZI AICI (click) textul integral al LEGII Educatiei Nationale

 • Copiii născuţi în 2005 vor fi admişi în clasa întâi fără clasă pregătitoare, iar cei născuţi în 2006 vor intra în clasa pregătitoare.
 • Pentru copiii născuţi în intervalul 1 septembrie 2006 – 31 decembrie 2006 părinţii vor putea opta dacă prelungesc încă un an grupa mare sau dacă cei mici merg în grupa pregătitoare. În cazul în care copiii născuţi în intervalul 1 septembrie – 31 decembrie rămân încă un an în gupa mare, în anul şcolar 2013-2014 vor intra în clasa pregătitoare.

Potrivit legii, în clasa pregătitoare sunt înscrişi copiii care au împlinit vârsta de 6 ani până la data începerii anului şcolar. La solicitarea scrisă a părinţilor, a tutorilor sau a susţinătorilor legali, pot fi înscrişi în clasa pregătitoare şi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la sfârşitul anului calendaristic, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

În clasa pregătitoare din învăţământul special sunt înscrişi copii cu cerinţe educaţionale speciale, care împlinesc vârsta de 8 ani până la data începerii anului şcolar. La solicitarea scrisă a părinţilor, a tutorilor legali sau a susţinătorilor legali, pot fi înscrişi în clasa pregătitoare şi copii cu cerinţe educaţionale speciale cu vârste cuprinse între 6 şi 8 ani la data începerii anului şcolar.

Clasa pregătitoare se organizează în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică acreditate sau autorizate. Aceste clase pot funcţiona şi la grădiniţe.

 • Inspectoratele şcolare vor asigura înscrierea în clasa întâi a tuturor copiilor în vârstă de şapte ani şi a copiilor în vârstă de şase ani împliniţi până la data începerii anului şcolar, dacă aceştia au frecventat grupa pregătitoare şi dacă există solicitarea scrisă a părinţilor, a tutorilor sau a susţinătorilor legali.
 • De asemenea, inspectoratele şcolare vor organiza şi înscrierea în clasa pregătitoare a tuturor copiilor în vârstă de şase ani împliniţi până la data începerii anului şcolar, dacă nu au frecventat grupa pregătitoare, precum şi a copiilor care împlinesc aceeaşi vârstă până la sfârşitul anului calendaristic, dacă există solicitarea scrisă a părinţilor, a tutorilor sau a susţinătorilor legali şi dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.
 • Inspectoratele şcolare înaintează, până în 20 ianuarie 2012, spre avizare Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului reţeaua şcolară din raza lor teritorială propusă de autorităţile administraţiei publice locale, după consultarea unităţilor de învăţământ, a operatorilor economici şi a partenerilor sociali interesaţi.
 • De asemenea, MECTS a mai pregătit o noutate. Şi anume, liceele cu promovabilitate sub 15% la examenul de bacalaureat din 2011 vor elabora pentru clasa a IX-a un plan de şcolarizare diminuat cu cel puţin o clasă, potrivit metodologiei Ministerului Educaţiei privind cifra de şcolarizare în anul de învăţământ 2012-2013.
 • Astfel, unităţile de învăţământ de nivel liceal cu promovabilitate sub 15% la examenul de bacalaureat 2011 “vor proiecta pentru clasa a IX-a, zi, un plan de şcolarizare diminuat cu cel puţin o clasă”. Unităţile de învăţământ de nivel liceal unice la nivel de localitate, precum şi cele care au câte o clasă a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a sunt exceptate de aceste reglementări.

Pentru anul şcolar viitor, propunerile pentru proiectul planului de şcolarizare şi al reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar se vor elabora de inspectoratele şcolare. Fiecare inspectorat şcolar va realiza un studiu prin care va fundamenta proiectul planului de şcolarizare din perspectiva argumentelor pedagogice, psihologice, sociologice şi economice.

Studiul va urmări analiza posibilităţilor de cuprindere a absolvenţilor claselor a VIII-a în ciclul inferior al liceului, în funcţie de oferta educaţională. De asemenea, studiul va urmări analiza opţiunilor elevilor claselor a VIII-a şi a opţiunilor absolvenţilor şcolilor de arte şi meserii din învăţământul special, promoţia 2012, pentru anul de completare (nivelul 2 de calificare), învăţământ de zi, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

De asemenea, măsura privind introducerea costului standard per elev şi a principiului “finanţarea urmează elevul” se aplică din anul 2012.

 • Tot din 2012 începe evaluarea de la finalul clasei a II-a, – evaluarea competenţelor fundamentale: scris-citit şi matematică. Rezultatele evaluărilor sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de învăţare ale elevilor. Rezultatele evaluării şi planurile individualizate se comunică părinţilor elevilor şi constituie documente din portofoliul educaţional al elevului.
 • O altă evaluare va fi cea de la finalul clasei a IV-a, prin eşantionare, o evaluare a nivel naţonal a competenţelor fundamentale dobândite în cclul primar, după modelul testărilor internaţonale, pentru diagnoza sistemului de învăţământ la nivel primar.
 • De asemenea, la finalul clasei a VI-a, toate şcolile, în baza unei metodologii elaborate de MECTS, organizează şi realizează evaluarea elevilor prin două probe transdisciplinare: limbă şi comunicare, matematică şi ştiinţe.
 • De asemenea, din 2012, concursul de titularizare va fi organizat la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ.
 • O altă noutate vizează organizarea învăţământului profesional.

În învăţământul superior în 2012 vor fi terminate alegerile pentru noile structuri de conducere ale univeristăţilor şi vor fi consfinţite primele consorţii universitare. De asemenea, MECTS analizează oportunitatea reintroducerii concursului de admitere la facultate .

SURSA: http://www.romanialibera.ro

VEZI AICI (click) LEGEA 1/2011 publicata in  Monitorul Oficial

 

 

Load More Related Articles
Load More By Mihai Mircea Totpal
Load More In Stiri interne

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Check Also

“Unde trăiește Dumnezeu?” de Hedi SIMON

Omul Îl caută dintotdeauna pe Creatorul său precum caută firul de paie de care să se agațe…