Home Despre frăţia luminii şi evanghelia eseniană a păcii

Despre frăţia luminii şi evanghelia eseniană a păcii

31 min read
0
0
797

Elena ARMENESCU

„Ce nici un ochi nu a văzut şi nici o ureche nu a mai auzit şi ceea ce n-a mai pătruns in inima oricarui om, Dumnezeu a pregătit pentru aceia care il iubesc.”

Mi se întâmplă ca uneori să visez – întocmai ca într-o hipnoză retrogradă – că mă aflu fie în locuri cunoscute ori total necunoscute, alteori regăsesc acolo anumite imagini, de pildă o casă în care am locuit în copilărie dar acum nu mai există, dar eu sunt matură, ca acum şi mă vizitează persoane pe care nu le pot identifica, însă discutăm exact subiectele care mă interesează.

Azi, fiind zi liberă, adică sâmbătă, m-am „răsfăţat”  întreaga  dimineaţa la calculator, făcând corecturi la volumul de poezii care urmează să apară, apoi după ce am mâncat, mi-am permis un pui de somn,  pentru că este cunoscută zicala „Fie boieru cât de mic, după masă doarme un pic” aşa cum le spunea unchiul Sever, preotul – fiilor mei când erau mici şi căuta să-i convingă să accepte apropierea de pat şi poziţia orizontală, fiind sigur că după o poveste, ori chiar în timpul ei, somnul se va furişa pe negândite şi va înlocui taina jocului cu refacerea şi îmbogăţirea  energiei.

Aşadar, nu după multă vreme de la cufundarea mea în lumea somnului, a sosit şi…visul, iar o dată cu el şi incursiunea în trecut de data aceasta, când se făcea, cum un prieten întru spiritualitate – pe care nu l-aş putea numi, pentru că acum, în stare de veghe nu-mi amintesc să-l fi cunoscut în această viaţă – se afla la mine în vizită. Am vorbit despre faptul că fiecare, când citeşte o carte nu poate merge mai departe decât până unde a cunoscut în experienţa personală, iar în cărţi de cele mai multe ori cauţi să te găseşti, să te identifici şi să te citeşti pe tine. De pildă, dacă ai capacitatea să descifrezi profunzimea spuselor lui Iisus, vei auzi şi înţelege  ceea ce n-a mai pătruns in inima oricarui om.

– Dacă te-ar auzi fiul meu, ar confirma că recunoaşte aceste spuse ca fiind şi convingerile mele, multe din cele pe care le aud cu bucurie acum şi te asigur că nu le-am ţinut ascunse. Am avut îndelungi convorbiri în primul rând cu copiii mei şi cei câţiva prieteni, apoi cu mulţii mei cunoscuţi.

– Le re-auzi şi le re-cunoşti, ţi se pare că îţi aparţin pentru că ai deschis uşa inimii şi ele locuiesc în tine, sunt acasă…mi-a răspuns el cu mare blândeţe, mângâindu-mi faţa  apoi lăsându-şi mâna pe umărul meu – eu fiind în picioare, destul de aproape –  a continuat ceva despre calea de a ajunge la inimă, după ce treci de o bariera greu de înlăturat, cred că se referea la bariera intelectului, care presupune efort şi multă, multă bunăvoinţă.   Deschideţi-vă încrederea şi atunci se va stabili contactul…

Luminatul meu oaspete drag, a amintit mai apoi destul de vag şi despre Frăţia Luminii…

La plecare când s-a ridicat de pe scaunul pe care stătea, i-am văzut statura înaltă, dreaptă maiestuoasă şi părul pe care-l poartă sub formă de plete de culoare şaten, ce se răsfira ca mătasea pe umeri, după ce-i încadra faţa albă. A binecuvântat casa şi pe toţi care locuiesc în ea cu cele mai alese cuvinte  de Armonie, Pace şi linişte interioară, îndemnuri la descoperirea Bucuriei şi Fericirii în frumuseţea lucrurilor mărunte, a inteligenţei şi afectivităţii animalelor,  a peisajului din proximitatea noastră, a trăirii cu adevărat, implicat în viaţă, atent nu somnoros, totul spus în fraze deosebite, în alcătuirea lor profundă.

– Pentru a vedea toate acestea în complexitatea, complementaritatea şi interconexiunile lor – mă gândesc atât la macro cît şi microcosmos, la fascinanta lume ultramicroscopică, pe care cei din vechime o vedeau doar cu ochii minţii şi se minunau începând cu  ordinea cosmică până  la puterea gândului – copleşiţi de puterea tainei, cu atât mai mult acum, oamenii trebuie să deschidă ochii şi uşile minţii şi inimii să poată vedea şi simţi graţia divină, să poată să comunice cu Dumnezeu, am adăugat eu, subliniind de fapt spusele lui.

-Tu ai demonstrat că ţi-ai deschis o fereastră demult, când ai scris prima carte -volumul de poezii Ferestrele somnului – apoi, întocmai ca un copil minunat, ai înaintat pas cu pas spre lumină, a adugat el în uşă, rămânând cu privirea spre un spaţiu foarte depărtat, numai de el văzut, adică acea privire pe care o numim în mod obişnuit ”în gol”. Am fost la rândul meu uimită de faptul că-mi cunoştea acel volum. Am rămas aşa mult timp după cum mi s-a părut în vis – deşi în realitate putea fi doar o secundă, după câte ştiu că visul în totalitate poate dura foarte puţin, de la un minut până la două, maximum trei minute – pentru că pierdusem noţiunea timpului când oaspetele meu s-a aplecat brusc spre mine, creîndu-mi o stare de surprindere plăcută, m-a sărutat scurt, abia simţit, ca o atingere, ca o adiere, apoi s-a răsucit lin, lasând să se vadă  doar spatele  depărtându-se încet, încet, fără să se uite înapoi.

Când m-am trezit, cel mai bine însă, mi-am amintit ultimele imagini ale visului, silueta lui înaltă, cu spatele lat, sugerând un om hotărât, de neclintit de pe calea sa, îmbrăcat într-o haină de culoare maro asemănătoare cu tunica tradiţională a călugărilor franciscani. Aleea pe care de depărta era uşor sinuoasă şi vedeam clar doar partea superioară a corpului, pentru că partea de la brâu în jos nu se putea vedea din cauza unor tufe de trandafiri roz care  se interpuneau între mine şi el.

Am rămas în continuare în pat, de teamă să nu alung detaliile, lăsând mintea liberă ca ele să poată să iasă din ceaţa în care erau ascunse, până mi-au venit în minte, rând pe rând toate subiectele atinse în vis pe care le-am amintit deja în ordinea cum au decurs şi am ajuns la Frăţia Luminii.

Ştiam că  Fratia Luminii este o organizaţie spirituală care cuprinde cei mai înalţi iniţiaţi din Sistemul nostru solar. Din această organizaţie nu poate face parte oricine, indiferent de banii de care dispune. Locul nu se poate cumpăra cu bani ca în organizaţiile create de oameni ce provin din vulg, lacomi după averile pământeşti! Doar cine stăpâneşte şi este capabil să practice primele trei niveluri din Cartea Intelepciunii are acces la această Frăţie!

Incă de la începuturile evoluţiei spirituale umane, aceia care au atins cele mai înalte stadii ale perfecţiunii fac acum parte din acesta Frăţie, începând în civilizaţia noastră cu Avraam supranumit Părintele Popoarelor şi preotul său Melchisedec sau cu alte persoane ale căror nume au rămas ocultate din varii motive.

Din nou, minute întregi am intrat într-o stare de reverie, după care am început să caut în bibliotecă date concrete despre Fraţia Luminii şi iată ce am aflat în mare, de la Omraam Mikhael Aivanhov: „De câte ori veţi avea nevoie de un răspuns la probleme majore, puteti întreba, fără urmă de teamă şi puteţi fi siguri, veţi avea un răspuns. Un răspuns pe care Dumnezeu vi-l va da. Tatăl işi aude fiul oriunde s-ar afla şi răspunde dorinţei inimii lui. Fiţi doar siguri şi aşteptaţi până ce acest răspuns va veni. Va fi, fie sub forma unui simbol, unui om, a unui animal, a unei vorbe, a unei scânteieri de inspiraţie – întotdeauna la momentul potrivit. Răspunsul va fi definit şi uşor de înţeles, fiecare om având în el, în funcţie de maturitatea sa, învaţătura necesară de a înţelege acest limbaj. Niciodata nu veţi greşi dacă vă veţi lăsa viaţa exterioară condusa de Voinţa Dumnezeiască, care vă vorbeşte în acest sens.

Totul este Divinitate.

Tineţi-vă ochii deschişi deoarece Casa lui Dumnezeu este plină de miracole. Nu daţi voie nici unei umbre de proastă dispoziţie să vă cuprindă. Totul trebuie transformat într-o puritate fară pată, lumină spirituală, conştiinţă, multumire, fericire şi, cel mai important, în iubire.

Fraţia Luminii este alături de noi!

Fraţia Luminii îşi asumă responsabilitatea pentru dezvoltarea umanitaţii, deşi sarcina de a menţine acestă dezvoltare nu implică neapărat încarnare fizică.

Fraţia Luminii este structurată în acord cu o ierarhie care corespunde cu gradul de perfecţionare iniţiatică a membrilor săi. Superiorul lor este aşa numitul Prim Iniţiator şi are un rang egal cu Mahatma, trimisul Ordinului Divin şi Păstrătorul tuturor tainelor.  In Ierarhie el este numit Urgaya, Inţeleptul din Munte sau Bătrânul Maestru. El a fost Primul Iniţiator de la începuturile lumii, dar se manifesta foarte rar in trup. De obicei ia o forma doar pentru foarte scurte perioade,  atunci când el alege să asiste şi să dea sfaturi unui membru al Frăţiei cu privire la misiunea sa.

In Ierarhie, Bătrânul Maestru are 12 adepti subordonaţi care au atins cea mai înaltă perfecţiune spirituală. Aceştia îşi asumă cele mai grele misiuni, dar foarte rar se încarnează. Unii dintre ei se încarnează doar o dată la 100 sau 1000 de ani! Urgaya şi cei 12 adepti din Consilul Bătrânilor au întâlniri speciale pentru a lua decizii privind soarta umanitaţii de pe Terra. Cei 12 Adepti au 72 de Intelepţi sau Oameni Iluminaţi, în subordinea lor, care au la rândul lor 360 de Maeştri. Cei 72 de Intelepţi şi cei 360 de Maeştri sunt de asemenea subordonati unei adunări generale. In cazul unor întâlniri speciale, Urgaya trimite după Iniţiaţi particulari. Adunarea generală se întâlneşte întotdeauna într-o cameră magică, creată special în zona înconjuratoare a Pamântului. Urgaya întodeauna crează acestă cameră el însuşi, protejand-o şi făcând-o vizibilă doar Fraţiei Luminii. De aceea ea nu poate fi văzută de nici o altă entitate încarnată sau nu. Sălaşul Fraţiei Luminii nu poate fi văzut de ochii omeneşti. El se afla intr-un plan subtil, invizibil nouă”.

Putem pune întrebarea:

– De unde s-au inspirat oamenii pentru a realiza această Frăţie sau mai bine zis, de a continua şi practica învăţăturile ei? Cât ar trebui să dureze ucenicia? Cum ar trebui să arătăm? Cum trebuie să gândim nevăzutul?  Cum să recunoaştem miraculosul? Cu cine oare ne mai înfrăţim pe planeta Pământ? Cine veghează?  Prin Cine există toate acestea?

Răspunsul îl aflăm simplu, din  Evanghelia Eseniană a Păcii: „Şi a fost să fie că Isus a adunat pe Fiii Luminii pe malul râului, ca să le reveleze ceea ce a fost ascuns; căci au trecut şapte ani, şi fiecare a fost roditor pentru adevăr, aşa cum floarea se deschide din boboc când îngerii soarelui şi al apei îl aduc la vremea înfloririi.

Şi toţi erau diferiţi unul de altul, unii erau mai în vârstă, şi alţii aveau încă roua tinereţii pe obrajii lor, şi câţiva au fost înălţaţi conform cu tradiţiile taţilor lor, şi alţii nu ştiau cine fuseseră tatăl şi mama lor. Dar toţi împărtăşeau limpezimea ochilor şi supleţea trupului, căci acestea erau semne că de şapte ani ei umblaseră împreună cu îngerii Mamei Pământeşti şi îi ascultaseră legile.

Şi timp de şapte ani îngerii necunoscuţi ai Tatălui Ceresc îi învăţau în orele lor de somn. Şi acum venise ziua când ei urmau să intre în Frăţia Alesului şi să cunoască învăţăturile ascunse ale Bătrânilor, chiar şi cele ale lui Enoh şi de mai înainte.

Şi Isus i-a condus pe Fiii Luminii la un copac străvechi, şi acolo a îngenuncheat la locul unde rădăcinile, noduroase şi albite de ani, se întindeau peste marginea râului. Fii Luminii au îngenuncheat şi ei, şi au atins cu respect trunchiul bătrânului copac, căci fuseseră învăţaţi că copacii sunt Fraţii Fiilor Oamenilor. Căci mama lor este aceeaşi, Mama Pământească, al cărui sânge curge în seva copacului şi în trupul Fiului Omului. Şi tatăl lor este acelaşi, Tatăl Ceresc, ale cărui legi sunt scrise în ramurile copacului, şi ale cărui legi sunt gravate pe fruntea Fiului Omului.

Şi Isus şi-a întins mâinile către copac, şi a spus: “Priviţi, Copacul Vieţii, care stă în mijlocul Mării Eterne. Priviţi nu numai cu ochii trupului, ci vedeţi cu ochii spiritului Copacul Vieţii la izvorul curenţilor curgători; la un izvor viu într-un ţinut al secetei. Priviţi grădina eternă a minunilor, şi în centrul ei Copacul Vieţii, taina tainelor, ridicând ramuri eterne pentru plantare eternă, pentru a cufunda rădăcinile lor în curentul vieţii dintr-un izvor etern. Vedeţi cu ochii spiritului îngerii zilei şi îngerii nopţii care păzesc fructele cu flăcări de Lumină Eternă arzând în toate direcţiile.

Şi timp de şapte ani aţi lucrat ziua cu îngerii Mamei Pământeşti, şi timp de şapte ani aţi dormit în braţele Tatălui Ceresc. Şi acum mare va fi răsplata voastră, şi vi se va dărui darul limbilor, prin care vă puteţi atrage întreaga putere a Mamei voastre Pământeşti, şi să aveţi putere asupra îngerilor şi domeniului ei pe tot cuprinsul împărăţiei ei; ca voi să vă puteţi atrage gloria orbitoare a Tatălui vostru Ceresc, ca să puteţi porunci îngerilor lui şi să intraţi în viaţa veşnică în împărăţiile cereşti. Vă voi face cunoscute lucruri adânci şi tainice.

Adevăr grăiesc vouă, toate lucrurile există prin Dumnezeu şi nu este nici unul în afara lui. Îndreptaţi-vă inimile, aşadar, pentru a putea merge pe căile cele drepte, unde este prezenţa sa. Când deschideţi ochii dimineaţa, chiar înainte ca trupul vostru să fi fost chemat de Îngerul Soarelui, spuneţi-vă aceste cuvinte, lăsându-le ca un ecou în spiritul vostru; căci vorbele sunt ca frunzele moarte când nu există viaţa spiritului în ele. Spuneţi, atunci, aceste cuvinte: “Intru în infinita şi eterna grădină a tainei, spiritul meu în unitate cu Tatăl Ceresc, trupul meu în unitate cu Mama Pământească, inima mea în armonie cu Fraţii mei, Fii Oamenilor, dedicându-mi spiritul, trupul, şi inima mea sfintei, purei şi izbăvitoarei Învăţături, chiar acea Învăţătură care din vechime i-a fost cunoscută lui Enoh.”

În ceea ce ne priveşte în mod direct, cu  Inţeleptul din Munte sau Bătrânul Maestru, noi românii îl putem identifica  pe Zamolxis care a întemeiat religia monoteistă a geto-dacilor, prin graţia divina conform dictonului revelat -nihil sine deo- adică nimic nu se făptuieşte  înafara voinţei divine sau altfel spus fară voia lui Dumnezeu. Urmaşii săi au adoptat  religia creştină cu suflul său înnoitor al conceptului de IUBIRE – devenit dogmă, care respinge vehement varianta reîncarnării, în ideea că trebuie să ne trăim această viaţă în mod desăvârşit, în armonie cu legile divine şi învăţăturile cristice – şi culminează la actualii sihaştri, care fac parte dintr-un şir neîntrerupt de rugători şi slăvitori ai Divinului,  prezenţi în Carpaţi de la Facerea Lumii.

A  consemnat şi selectat textele,

Elena ARMENESCU

2/3 iulie 2011

Bucureşti

Load More Related Articles
Load More By Mihai Mircea Totpal
Load More In 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Check Also

“Cuvinte nerostite (proză scurtă)” de Anișoara Laura-MUSTEȚIU

Într-un torent de viteză, un BMW negru trece pe șoseaua udată de ploaie lăsând o dâră de a…