Home Breaking News Stiri Exclusive George PETROVAI: “De ce Biblia este o carte nepereche?”

George PETROVAI: “De ce Biblia este o carte nepereche?”

7 min read
0
0
256

Mai înainte de evidenţierea argumentelor care conferă Bibliei unicitate desăvârşită, cuvine-se să arăt de unde şi-a luat numele, adică să examinez originea şi semnificaţia termenului Biblie. Părerea bibliştilor cu autoritate este că acest termen provine din grecescul biblía, care are înţelesul de „cărţi mici”. La rândul lui, biblía derivă din biblos, cuvânt ce desemnează partea interioară a papirusului, planta din care în antichitate se fabrica „hârtie” de scris. De altminteri, fapt ilustrat în Iosua 13/5, grecii numeau Biblos portul fenician Ghebal prin care era importat/tranzitat papirusul din Egipt. Întrucât diversele mesaje scrise pe acest material erau cunoscute ca biblía, iată motivul pentru care, cu timpul, termenul a ajuns să exprime toate tipurile de scrieri (suluri, cărţi, scripturi, documente), ba chiar o colecţie de cărţi mici dintr-o bibliotecă. Mult mai târziu, termenul Biblía a fost întrebuinţat în latină ca substantiv la singular, de unde a pătruns în limba română sub forma Biblie.

Vasăzică, ceea ce înţelegem astăzi prin Biblie, în fond este colecţia celor 66 de cărţi antice, redactate şi succesiv compilate în peste 1600 de ani, colecţie pe care Ieronim, autorul Vulgatei (Biblia tradusă în latină), a numit-o Bibliotheca Divina. Da, căci respectiva bibliotecă are un catalog sau o listă de cărţi acceptate ca Scripturi inspirate şi autentice (aşa numitul canon al Bibliei), toate cărţile neautorizate (Evanghelia după Iuda, Evanghelia lui Nicodim, Evanghelia după Maria Magdalena etc.) fiind considerate apocrife şi, ca atare, excluse.

Cum spuneam mai sus, catalogul fix al Bibliei cuprinde 66 de cărţi (39 fac parte din Vechiul Testament sau Scripturile ebraice, celelalte 27 alcătuiesc Noul Testament sau Scripturile greceşti), toate aceste cărţi fiind scrise sub inspiraţia divină şi numai în parte fiind revelate.

N.B. Mărturisitorul Petre Ţuţea spunea că inspiraţia şi revelaţia sunt căile Domnului, inspiraţia fiind definită de el ca favoarea divină, iar revelaţia ca acţiunea directă a divinităţii…

Cât priveşte cuvântul canon, acesta provine din ebraicul qané, cuvânt utilizat la început pentru desemnarea trestiei, care, atunci când nu se găsea la îndemână o bucată de lemn, servea drept vergea la măsurat. Ulterior, apostolul Pavel a atribuit termenului grecesc kanón semnificaţia „reguli de conduită”, întrebuinţându-l şi cu sensul de „măsură a marginilor sau teritoriului” repartizat cuiva. În noua accepţiune apostolică, numai cărţile canonice sunt cu adevărat inspirate şi drepte ca firul de plumb, adică demne să fie utilizate ca îndreptar în stabilirea credinţei şi conduitei corecte…

Dar iată câteva dintre atributele Bibliei, care fac din ea o carte nepereche:

1) Cu toate că, aşa cum arătam mai sus, Biblia a fost scrisă de mai mulţi autori în peste 1600 de ani, ea – potrivit mesajului transmis şi profeţiilor ce s-au împlinit în totalitate – înfăţişează o uluitoare coeziune internă;

2) Biblia a rezistat tuturor persecuţiilor la care a fost supusă în multimilenara ei existenţă şi, în plus, şi-a transmis textul cu o asemenea extraordinară fidelitate, încât face dovada clară că este Cuvântul lui Dumnezeu;

3) Exactitatea ştiinţifică a informaţiilor comunicate (este singurul document istoric ce aminteşte în mai multe locuri de hitiţi, iar în cartea Iov, Pământul este văzut/definit ca o sferă suspendată pe nimic);

4) Marea onestitate a autorilor (David, Solomon, apostolul Petru etc.), chiar şi atunci când aceştia îşi descriu înfrângerile, slăbiciunile sau îndoielile (de pildă, Petru s-a lepădat într-o singură noapte de trei ori de Mântuitor), fapt care-i conferă un plus de umanism şi credibilitate;

5) Atractivitatea generată de splendida îmbinare dintre simplitatea limbajului utilizat şi inegalabila frumuseţe a parabolelor cu rol ilustrativ-întăritor, îndeosebi în Predica de pe munte, mesaj veşnic tânăr, ce musai merge la inimă şi-l înţelepţeşte pe cititor sau ascultător.

——————————

George PETROVAI

Sighetu Marmaţiei                                                                

24 ianuarie 2017

Load More Related Articles
Load More By Mihai Mircea Totpal
Load More In Stiri Exclusive

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Check Also

“Litanii” – noul volum de poezii al poetei Iuliana Paloda-Popescu, Editura Rawex Coms – Bucureşti, 2020

        A apărut un nou volum de poezii al poetei Iuliana Paloda-Popescu, intitulat “Litan…