Home Breaking News Stiri Exclusive Marin Voican-Ghioroiu – “PĂSĂRICA” (anecdota)

Marin Voican-Ghioroiu – “PĂSĂRICA” (anecdota)

21 min read
1
0
598

Distins prieten Mihai Mircea Totpal,

M-am gândit că, şi aşa, lumea asta e sătulă de politică… asemenea unei capre care nu mai scapă de râie, iar remedii nu se prea găsesc la îndemână pe orice cărare şi, atunci, am făcut o incursiune în timp (cam cu vreo 60 de ani în urmă), când în satul românesc se mai făcea haz de câte unul ce se deochea prin câte-o trăznaie, aşa cum şi moş BĂNICĂ a devenit în scut timp mai cunoscut decât “măgaru’ mitropolii” prin farsa ce i-a fost jucată de nişte geambaşi câd a mers la târg să-ţi vândă iapa “PĂSĂRICA” la îndemnul babei Lina, care spera că-i va aduce un roib înzorzonat ca să se fălescă-n sat cu el.
Dacă-ţi place această poveste (relă), şi o postezi în prestigioasa-ţi revistă TOPAL’S DAILY MEWS,  poate o va citi, din întâplare, vreun nepot al moşului, că tare blajin mai era cu ştrengarii care-i strigau: “Râde iapa, nea Bănică!” Te salut şi-ţi doresc numai bine. Cu stmă,  Marin VOICAN-GHIOROIU.
 

PĂSĂRICA
*****

„Spune, spune hoţ bătrân…
Când trebui caii să-i fur?
Dimineaţa mai pe ceaţă…
Atuncea caii se-nhaţă.”
*

–   Scoală Bănică, te scoală!…
Nu dormi, că dai în boală.
Ia să-mi pui şaua pe iapă;
Du-te la Bălceşti, degrabă:
*

Mergi la pas, să n-o goneşti,
Şi nu cumva să-i scrânteşti
Vreun picior, Domne fereşte!
Cade iapa, te sluţeşte….
*

Şi acum… la bătrâneţe,
Vrei să mergi, Bănică, -n beţe?
–    Babă Lină, dă-mi o duşcă!
Afară frigul cam muşcă…
*

Să-mi iau şuba de dimie;
De căldură o să-mi ţie.
Norii stau pe cer grămadă…
Tot a nins şi-o să mai cadă.
*

–    Bănică, din preţ nu laşi!
Vezi, n-o vinde la giambaşi…
Când iei cal, în gură-l cată,
Dantura s-o aibă toată…
*

Altă gloabă de-mi aduci…
Mai bine rămâi în bâlci!
Că mai ştii că cineva…
De pomană o să te ia.
*

–  Babă, babă blestemată!
Tu mi-ai mâncat viaţa toată:
Când e albă, zici că-i neagră;
Când e cal, tu îl vezi iapă.
*

***     ***      ***
Pe urechi căciula-şi trage,
Pune grăunţe-n desagă.
La scară iapa-mi aduce,
Baba-l sprijină să urce.
*

Ceasul se făcuse două;
Lina-i aduce trei ouă
Cu-o bucată de mălai;
Moşul strigă iepei:  –  „Hai!”
*

Moş Bănică-o luă de vale;
Păsărica merge-agale,
Şaua-i scârţâie pe şale,
Zăpada-i trosneşte-n cale.
*

Imileasca a trecut, pe câmp
Un lup flămând urlă lung.
„O-ho!… căciula-şi ridică;
Ce ne facem, Păsărică?!…
*

Mănâncă pe moş Bănică…
Şi n-am nici lumânărică.
Dacă aş fi avut o furcă,
Uitam dracului de frică…
*

Alungam lupul cu ea…
Treceam, Păsărica mea:”
Dar din sat câinii lătrară
Şi pe lup mi-l speriară.
*

Şi curaj moşul îşi făcea
Şi întruna-mi chiuia…
–    Lupule, noroc mai ai,
Frică-ţi e… de nu mai stai?
*

He-he!.. Păsărica te călca,
Blana ţi-o cam şifona…
Dacă-aveam puşca la mine,
Lupule, nu-ţi mergea bine!
*

Află, trag şi nu mă joc…
Două gloanţe dintr-un foc!
Hă-hă!… uite-l, coasta a urcat,
Moş Bănică a scăpat.”
*

Trecu de Ştirbeşti, Bănică,
Mi-a uitat moşul de frică,
Şi-ncepu aşa să zică:
– Haide, haide!… Păsărică,
*

Mergi la pas, ia-o domol…
E devreme, bâlciu-i gol.
Timp avem, noaptea e mare;
Înlemnii, mă doare-n şale…
*

Ia să mai cobor puţin…,
Ah, picioarele nu mă ţin.
Păsărica mea cea scumpă,
Ia grăunţe şi mănâncă!…
*

Cine grija o să-ţi ducă;
O-ho!…baba Lina mi-e năucă…
Nu ştiu cu ea ce se-ntâmplă?
Numai ea… vrea să te vândă.
*

Din Ulicioi, până-n târg,
Drumul pe jos l-a făcut,
Şi de ham mi s-a ţinut…
Să-ncalece n-a putut.
*

Mergând pe jos, s-a-ncălzit,
Şi cu iapa mi-a vorbit…
La pod, cum trece Peşana,
Trei geambaşi, cu damigeana,
*

Îl primesc pe bietul moş:
– Nu-ţi e greu să mergi pe jos?
– Nu mi-e greu, am îngheţat
Să stau în şa cocoţat…
*

– Ia un vin, trage un gât!
Ai timp să ajungi la târg.
Moşu-nghite, vinu-i bun:
– Înspre târg duce ăst drum?
*

– Duce, dar mai e-o cărare;
Roibu-ţi este de vânzare?
– Taică, -o dau… că e bătrână;
Baba mea e cam nebună!…
*

Vrea un cal mai arătos,
Mai voinic şi mai frumos.
Cu banii, ce-i iau pe ea,
Ce mai am în teşcherea,
*

Iau un cal… babei să-i placă.
– Ce vrea baba, cal sau iapă?
– Ce găsesc, iapă ori cal,
Că doar n-o să-i duc măgar.
*

– Moşule, la teşcherea…
Cam câţi bani ai dumneata?
– Ce să zic, nu prea mult…
– Ia de mai trage un gât.
*

– Fără bani eu nu primesc!
– E pe gratis, te cinstesc!…
– Dacă zici că faci pomană,
Dumnezeu o să te vadă…
*

Ce ziceai!… Câţi bani mai am?
Nu prea mulţi, dar vreau un cal.
Păi… de trei mii, baba îi ştie…
He-he-he, dar rezervă am o mie.
*

Dar voi, încotro-mi mergeţi?
– La Bălceşti… ca precupeţi.
– Ce noroc să vă-ntâlnesc!…
C-aş vrea să mă sfătuiesc.
*

Nu cunoaşteţi, cum să zic,
Vreun amic sau un misit…
Să-i dau iapa şi să scap,
Că-s bătrân, şi de-aşteptat
*

Eu răbdare nu mai am…
– Moşule, chiar mă gândeam:
Aşa iapă… nu mai nimeresc,
Dar nu vreau să mă tocmesc;
*

Cu bani peşin ţi-o plătesc.
Promit, te-ajut şi îţi găsesc
Un roib bun, dorobănţesc;
Grijă n-ai, ţi-l preţuiesc.
*

Câţi bani vrei să iei pe ea?
– Asta-n târg… putem afla.
– Moşule, dacă-i bătrână…
Geambaşii ţi-o cate-n gură.
*

– E cam slabă la dantură…
– Pentru piele ţi-o pot lua;
Două mii primeşti pe ea?…
Nici un franc nu-ţi mai pot da!
*

– Măi băiete, doar nu-i capră!…
N-ai spus tu că-i roib de iapă?
– Bine, fie trei mii… doar atât!
Nici un şfanţ nu dau mai mult.
*

– De ţi-o dau…, mai pot să iau
Un căluţ… aşa cum vreau?!
S-aibă şa, hamuri, paftale…
Câţiva  zurgălăi… zăbale…
*

Scară… să mă urc pe ea…
Cal de rasă, taică, -aş vrea!…
He-he,  vioie de s-ar putea?
Aşa o vrea baba mea.

– Păi… cu şapte mii ţi-aduc
Roib ce nu găseşti în târg.
Fraţii mei rămân cu tine;
Bate palma!… Nu e bine?
*

– Bine, fie… iau-o sănătos!
Scoate banii, îi vreau jos.
– Uite două, trei mii… toate.
– Dă-i la moşu’! Să ai parte
*

De câştig şi sănătate!…
Să-mi aduci un cal, nepoate,
Că tare aş vrea, îţi spun:
Ah! Să mă fudulesc puţin.
*

– Eşti de treabă, moşulică…
Iepei, a mea, cum să-i zică?
– Dacă eu sunt Ion Bănică,
Ei îi spunem… PĂSĂRICĂ.
*

– Nea Bănică, mi-ai plăcut.
Ai văzut?… nu m-am tocmit.
Ia să-i mai tragem un gât!…
Bună treabă-ai mai făcut.
*

Şi mi-o luă pe PĂSĂRICĂ,
Iar pe Ion al lui Bănică
Mi-l lăsă cu cei doi „fraţi” –
Giambași de cai, reputaţi.
*

– Moşule, unde grăbeşti?!…
Uite, -acum eşti la Bălceşti.
Moş Bănică s-a temut…
Nici un strop n-a mai băut,
*

Se ferea că banii-i ia…,
Dinţii-n gură-i clănţănea.
– „Ce cătai din şa să sar!…
Dacă ăsta, -o fi tâlhar?…
*

Îmi dă-n cap şi banii-mi ia…
Ce-o să facă Lina mea?
Fără lumânare mor…
Au să mă-ngroape-n obor.”
*

*    *     *
Când în târg era să intre,
Hop, îi iese unu, -nainte,
Cu un cal, cu hamuri noi,
Şa de piele, clopoţei…
*

… „Doamne, are zurgălăi!
Ce frumos sună din ei…”
– Moşule, nu vrei un cal?
E de rasă,  e de neam…
*

Calul din copite da
Din zăbală îmi muşca…
Abia îl ţinea pe loc,
Voia s-o ia la galop.
*

– Ţi-l dau ieftin, şapte mii.
– Bine măi, la preţ nu ţii?!…
Dă cu gura un amic:
– Ăstai-i preţ, aşa de mic!?…
*

Dă-mi-l mie, îţi dau opt,
Şi-ţi dau hamul îndărăt.
– Eu pe moş l-am întrebat;
Şi cuvântul când l-am dat…
*

– Voi ce ziceţi, să îl iau?
– Moş Bănică, sfat îţi dau:
Roib ca acesta nu găseşti
Nici la Balş, dar la Bălceşti.
*

– Creştine, banii mei nu-ţi plac?
Nouă mii îţi dau… Mi-e drag!
Of, cine te-a adus la târg!…
Nu-i primeşti? Eşti un nătâng.

–    Ţineţi banii, dumneata!
Cade moşu-n cacealma.
Scoate banii şi plăteşte;
Bea un vin, se răcoreşte.
*

*      *      *
„Mare treabă-am mai făcut:
Fai căluţ… cum Lina-a vrut,
Şi-o să-mi vadă-ntregul sat
Ce mai roib Bănică-a luat…”
*

Ajutat, pune piciorul în scară,
Sare-n şa, hoţii se cară…
În buiestru calul pleacă,
De sus cade promoroacă.
*

– Diii!… E-ncălzit, şi-i fericit,
Spre Ghioroi pleacă tulit.
„Nici când tânăr îmi eram
Aşa cal nu-mi călăream…
*

Zboară zmeul, şi-mi aleargă…
Doamne, frica-n mine bagă.”
Până acasă roibu’ s-a domolit;
Moş Bănică-i mulţumit…
*

Ce mai!… îmi răsuflă uşurat:
„M-au văzut trecând prin sat
Cum e vântu, -am alergat…
Pumnu-n gură le-am băgat!”
*

Când la poartă a ajuns…
Nechează cu coada-n sus.
Pe poartă cum a intrat,
Chiar la grajd a alergat.
*

Bănicioaia cum o vede,
Nu-i vine ochii a crede:
– Măi Bănică, măi Bănică!
Calul nostru-i PĂSĂRICĂ.
*

Râde, -a dracu’!…dinţi nu are,
Cin’ ţi-a dat pe-a arătare?!…
– Tu nu vezi ce hamuri are,
Şi cum saltă din picioare?
*

– Are hamuri noi, are şa…
Dar ce proastă-i mintea ta:
Geambaşii te-au păcălit…
Iapa noastră ţi-au vândut.
*

*       *        *
Râde iapa, nea Bănică…
Copii când la şcoală treceau,
Gălăgioşi cu toţi strigau:
– Râde-a mă-ti păsărică
*

Să-l auziţi cum îi vorbeşte:
– …Îi auzi cum ne bârfeşte?
Dacă moşul te vindea,
Cine de grijă-ţi ducea?
*

Baba Lina-i rea cu mine,
Şi-ar vrea să scape de tine.
În necaz să le facem…
Hai prin sat să ne plimbăm.
*

Aşa a rămas prin vreme
Amintirea acestui nene –
Moşul Ion al lu’ Bănică
Cu-a lui iapă, PĂSĂRICĂ:
*

În loc de final
***

Vorba s-a tot dus prin sate
C-ar fi dat-o mai târziu,
Şi ar căra o capră-n spate…
Când s-afumă cu rachiu.
*

Marin Voican-Ghioroiu

 

Load More Related Articles
Load More By Mihai Mircea Totpal
Load More In Stiri Exclusive

One Comment

 1. Marin Voican-Ghioroiu

  14 ianuarie 2012 at 9:17 PM

  Draga maestre

  Multumesc pentru materialele transmise. Viata devine mai frumoasa daca ne bucuram si de partile ei anecdotice. De altfel, numai oamenii foarte inteligenti au umor si pot sa se bucure pe deplin de farmecul subtil al artei, al glumelor si a tot ce ne infrumuseteaza viata care, si asa, este cam uratica din cauza vremurilor. Traim zilele astea niste contraste: vreme frumoasa pe fond de vremuri urate; oameni destepti invinsi de cei mai prosti; valoarea lasata la coada de nonvaloare; vulgarul adus la nivel de arta si arta adevarata parasita in unghere in care abia se mai zbate.
  Pesimismul meu din ultimele propozitii este unul de scurta durata si se va dizolva dupa o baie de umor fin.
  O zi cat mai buna!

  Dumitru Miron, Ph.D.
  Profesor universitar
  Professor
  Prorector Academia de Studii Economice din Bucuresti
  Vice-rector Bucharest Academy of Economic Studies
  Vice-Recteur de l’Académie d’Etudes Economiques de Bucarest
  Tel/Fax: +40 21 319 20 23

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Check Also

Cum au evoluat modalitățile de încălzire a locuinței. Avantajele aduse de inovațiile tehnologice

Viața pe care o trăim noi este una destul de simplă și confortabilă, raportată la alte per…