Home Scara lui Iacov – dincolo de alegorie

Scara lui Iacov – dincolo de alegorie

4 min read
0
0
638

Dorel SCHOR

Şi a visat că era o scară sprijinită pe pământ, care cu vârful atingea cerul: iar îngerii lui Dumnezeu se suiau şi se pogorau pe ea (Geneza 28, 12) “… Iacov tocmai plecase din casa părintească de furia fratelui său Esau. Şi aşezându-se să se odihnească cu capul pe o piatră, a adormit şi a visat un vis ciudat.

Iată unul din episoadele biblice care a inspirat mulţi artişti plastici. Scara lui Iacov, visul lui, lupta cu îngerul capăta semnificaţii religioase, morale şi, foarte adesea, simbolice. Potrivit viziunii interpretative, descoperim variante mistice, filozofice, poetice… Găsim subiectul în fresce murale medievale, în operă unor maeştri că Rembrandt, în biblia bogat ilustrată de Chagall şi în lucrările a foarte numeroşi pictori contemporani. Picturile sunt uneori reprezentări iconografice, alteori permit largi paralelisme interpretative. Scara sugerează evoluţia vieţii biologice şi spirituale, sau semnifica viaţa ca o luptă perpetua. Treptele sunt emblematice: urcări şi coborâri (sau prăbuşiri). În tradiţiile spirituale se subliniază valentele simbolice ale scării ca model pentru ascensiune, progres, perfecţionare.

Biblia a stat la baza multor capodopere. O perioadă foarte îndelungată, reprezentările plastice au constituit iconografic „biblia săracilor”, practic a populaţiei majoritar analfabete. Vechiul Testament a inspirat pictorii Renaşterii în aceasi măsura în care artiştii contemporani scot în evidenţă, dincolo de alegorie, înţelesuri etice şi estetice.

Figuri familiare din paginile sfinte se confruntă cu viziuni onirice, neortodoxe, lărgind sfera imaginarului în favoarea unor realităţi personale. Nu rareori, scena inspirată din povestea biblica se sublimează într-o compoziţie legată de biografii, evenimente sau situaţii localizate.

Afirmaţia este valabilă şi pentru alte subiecte pe care Biblia le oferă cu generozitate. „Scara lui Iacov” şi „Lupta cu îngerul” fac parte dintr-o lungă înşiruire de teme desprinse din vechile scrieri religioase, străbătute de înţelesuri morale oricând valabile. Iosef şi fraţii lui, „Robia din Egipt”, „Exodul”, „David şi Batsheva”, „Judecata lui Solomon”, „Cântărea cântărilor”, „Ospăţul lui Baltazar”, „Daniel în groapa leilor”, „Suzana şi bătrânii”, „Estera şi Haman”, „Trâmbiţele Ierihonului”, „Iudith şi Holofern”, „Samson şi filistinii”, „David şi Goliat” şi multe altele se află, probabil, în memoria tuturor.

Dr.Dorel SCHOR

iunie 2011

Targul National Imobiliar (TNI)
Load More Related Articles
Load More By Mihai Mircea Totpal
Load More In 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Check Also

Află totul despre copertinele retractabile și despre dezvoltarea acestora în timp

Oricine are o terasă, fie într-un spațiu personal sau unul comercial, cunoaște foarte bine…