Home Și noi vrem să învățăm

Și noi vrem să învățăm

26 min read
0
0
424

Asociaţia Idei pentru Viitor va implementa în perioada Noiembrie 2010 – Octombrie 2012, în parteneriat cu Consiliul Județean Argeș, proiectul „Și noi vrem să învățăm”. Acest proiect are ca obiectiv principal sprijinirea integrării sociale pe termen lung a tinerilor (preşcolari şi elevi) cu dizabilităţi şi a celor cu probleme de adaptare la programul şcolar şi menţinerea acestora în şcoală prin utilizarea unui cadru adecvat de aplicare a unor soluţii educaţionale alternative specifice, inovatoare, dublate de orientare şi consiliere.

„În următorii doi ani, se vor acorda 12.000 de ore de asistență pentru 2400 de copii cu dizabilități de către specialiștii Asociației IDEI PENTRU VIITOR.”

Conceptele cheie ale acestui proiect sunt: metode de învățare pentru copii cu dizabilități în mediu informal, socializare, instruirea a 400 de profesioniști pentru a deveni animatori ai procesului de socializare a copiilor și părinților, școli de vară excursii, școală de vacanță.

Județele în care se aplică proiectul: Argeș, Buzău, Prahova, Dâmbovița, Brăila, Tulcea, Giurgiu, Călărași, Teleorman

Rezultate așteptate:
În decursul a doi ani Asociația Idei pentru Viitor va elabora 5 soluții alternative pentru integrarea tinerilor cu dizabilități în societate care se vor concretiza în 5 manuale de implementare și 5 suporturi de curs pentru formarea personalului implicat în dezvoltarea de programe de integrare și de prevenire a fenomenului de părăsire a școlii.
Asociația Idei pentru Viitor va derula 650 de ore de pregătire profesională pentru personalul implicat în dezvoltarea de programe de prevenire a fenomenului de părăsire a școlii.
Asociația Idei pentru Viitor va elabora 3 studii anuale ca urmare a sondajelor realizate în cadrul taberelor de vară.
Asociația Idei pentru Viitor va dezvolta o bază de date privind materialele / documentele relevante pentru cele 5 dizabilități adresate de proiect.
Asociația Idei pentru Viitor va înscrie în nomenclatorul de profesii din România un standard ocupațional.
Asociația Idei pentru Viitor va acorda 12000 de ore de asistență pentru 2400 de copii cu dizabilități.
Asociația Idei pentru Viitor va acorda 12000 ore de asistență pentru 2400 de părinți sau tutori.
Rezultatul final se va concretiza într-o platformă e-learning care să devină o modalitate de dialog constructiv și de progres pentru copiii cu dizabilități.

Timpul de derulare a proiectului este 1 noiembrie 2010 – 31 octombrie 2012.

Prezentare detaliată

Obiectivul proiectului
Obiective generale: sprijinirea integrării sociale pe termen lung, a tinerilor (preşcolari şi elevi) cu dizabilităţi şi a celor cu probleme de adaptare la programul şcolar şi menţinerea acestora în şcoală, prin utilizarea unui cadru adecvat de aplicare a unor soluţii educaţionale alternative specifice, inovatoare, dublate de orientare şi consiliere.
Scopul proiectului: utilizarea unui cadru adecvat de acţiune (dezvoltare de soluţii educaţionale alternative, crearea unui grup de profesionişti pentru implementarea acestora în cadrul unor şcoli/tabere de vară şi furnizarea de competenţe, abilităţi) dar şi a unei orientări specifice pentru tinerii cu dizabilităţi, persoane expuse fenomenului de părăsire timpurie a şcolii în vederea prevenirii şi combaterii acestuia.

Obiective specifice:

Obiectiv Specific 1. Îmbunătăţirea capacităţii sistemului educaţional de a răspunde preventiv fenomenului de părăsire timpurie a şcolii a tinerilor (preşcolari şi elevi) cu dizabilităţi prin utilizarea unui cadru care să abordeze integrat atât dezvoltarea şi implementarea unor soluţii educaţionale inovatoare cât şi creşterea nivelului de pregătire a personalului implicat în dezvoltarea programelor de prevenire a fenomenului de părăsire a şcolii în vederea creării unui grup naţional de profesionişti capabili să implementeze activităţi extracurriculare specifice nevoilor acestor tineri;

Obiectiv Specific 2. Creşterea motivaţiei pentru învăţare şi rămânerea în educaţie prin pilotarea şi implementarea sistemului de orientare a tinerilor (preşcolari şi elevi) cu dizabilităţi. Se urmăreşte asistarea tinerilor cu dizabilităţi prin activităţi diversificate extracurriculare de formare a unor deprinderi fundamentale educaţionale, sociale şi economice care să le faciliteze un parcurs educaţional şi profesional adecvat;

Obiectiv Specific 3. Susţinerea integrării sociale prin integrare educaţională cu dezvoltarea de parteneriate de tipul educaţie alternativa – elevi cu dizabilităţi – părinţi şi orientare şi consiliere adecvate definirii unui parcurs educaţional şi profesional în concordanţă cu nevoile specifice ale tinerilor cu dizabilităţi;

Obiectiv Specific 4. Promovarea instrumentelor inovatoare, de dezvoltare a unui sistem integrat de comunicare, informare, instruire şi orientare extraşcolară, printr-o platformă e-learning.

Activităţile eligibile ale proiectului
A1 Managementul proiectului – constituirea echipei de management, de implementare si stabilirea detaliilor metodologiei de colaborare: A1.1 Constituirea echipei educaţionale, de formatori, a planului detaliat de lucru in vederea elaborării suporturilor de curs si a soluţiilor alternative pentru copii cu dizabilităţi, asigurarea managementului conţinutului si al cursurilor de formare A1.2 Constituirea echipei pentru organizarea sesiunilor de formare si a modulelor din cadrul taberelor de vara si stabilirea elementelor de corelare a activităţilor din locaţiile de desfăşurare a proiectului A1.3 Constituirea echipei de cercetare/promovare, a planului de studii şi de promovare

A2 Conferinţa de lansare a proiectului pentru diseminarea obiectivelor şi creşterea gradului de conştientizare a actorilor relevanţi (ANPH, DJT-uri – Direcţii Judeţene – , ONG-uri, ISJ-uri – Inspectorat Şcolar Judeţean, scoli etc) în vederea prevenirii şi reducerii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi a egalităţii de şanse pentru copiii cu nevoi educaţionale diferite. Lansarea acţiunilor de informare la nivel naţional cu privire la scopul proiectului prin utilizarea bazei de date a parteneriatului ce cuprinde marea majoritate a şcolilor şi autorităţilor locale din ţară

A3 Activităţi de identificare şi informare a persoanelor din cadrul grupului ţintă: personal implicat în dezvoltarea programelor de prevenire a fenomenului de părăsire a şcolii şi preşcolari şi elevi cu dizabilităţi (de auz, de vorbire, locomotorii, de integrare psiho-comportamentală (autism) şi diabet conform clasificării din legislaţia naţională): A3.1 Identificarea şi informarea personalului implicat în dezvoltarea programelor de prevenire a fenomenului de părăsire a şcolii A3.2 Identificarea şi informarea preşcolarilor şi elevilor cu dizabilităţi de auz, de vorbire, de integrare psiho-comportamentală (autism), locomotorii şi diabet (conform clasificării din legislaţia naţională)

A4 Crearea unui grup de profesionişti la nivel naţional: A4.1 Elaborarea suporturilor de curs în vederea dezvoltării şi implementării metodologiilor şi instrumentelor inovatoare pentru formarea personalului implicat în dezvoltarea programelor de prevenire a fenomenului de părăsire a şcolii pentru fiecare din cele 5 dizabilităţi identificate A4.2 Sesiuni de formare a 400 persoane din cadrul personalului din grupul ţintă (80 pentru fiecare dizabilitate). Sesiunile de formare (de 2 săptămâni pentru 40 persoane) vor fi susţinute de echipe multidisciplinare de specialişti de înalt nivel (medical, educaţional, psihologic, formator) în domeniul respectiv şi vor cuprinde o parte generală precum şi un conţinut specific care se adresează cu precădere dizabilităţii identificate A4.3 Invitarea unor experţi străini pentru realizarea unui schimb de bune practici relevant pentru dizabilităţile adresate de proiect A4.4 Organizarea de vizite a personalului format la centre specializate pentru dizabilităţile adresate de proiect (durata unei vizite este de 2 zile)

A5 Elaborarea şi dezvoltarea soluţiilor alternative (metodologii, metode şi instrumente inovatoare, materiale suport) pentru sprijinirea performanţelor educaţionale ale copiilor cu dizabilităţi din punct de vedere al valorizării lor individuale si al dezvoltării unor abilităţi şi aptitudini cheie în vederea unei mai bune integrări în şcoală şi în societate în general, precum şi pilotarea formării personalului din grupul ţintă. Totodată activitatea presupune realizarea a 5 manuale privind implementarea corespunzătoare a soluţiilor alternative pentru fiecare dizabilitate adresată în proiect

A6 Organizarea taberelor pentru preşcolari şi elevi: A6.1 Organizarea în cadrul taberelor pilot ale Solicitantului a modulelor pentru preşcolarii şi elevii cu dizabilităţi. Anual, în 10 tabere organizate de către Solicitant se vor crea 10 module, unul pentru fiecare dizabilitate identificată. In plus, 40 formatori care vor susţine personalul din cadrul grupului ţintă în cadrul primului an de pilotare a formării primite în cadrul proiectului. Ca şi formarea oferită personalului din grupul ţintă, modulele vor avea o parte comună pentru a combate discriminarea şi a facilita adaptarea copiilor cu nevoi speciale şi o parte specifică de lucru adecvat dizabilităţi adresate A.6.2 Invitarea unor experţi din străinătate care să sprijine activitatea personalului format prin proiect A.6.3 Organizarea în cadrul taberelor de vară a unor activităţi speciale de integrare a copiilor cu dizabilităţi în cadrul celorlalte grupuri A.6.4 Realizarea unui sondaj printre participanţii la tabere care va sta la baza realizării unei cercetări în domeniu

A7 Sesiuni de completare a formării personalului din cadrul grupului ţintă pe baza aprecierilor formatorilor şi a rezultatelor obţinute pe parcursul implementării metodelor de lucru cu copii cu dizabilităţi: A7.1 Reevaluarea suport de curs suplimentar pentru cele 5 dizabilităţi identificate şi adresate în cadrul proiectului şi elaborarea unor conţinuturi suplimentare A7.2 Sesiune de instruire suplimentară a personalului din cadrul grupului ţintă Se vor organiza 10 sesiuni de formare suplimentare pentru fiecare din cele 5 dizabilităţi. Sesiunile de formare se va adresa celor 40 de profesionişti formaţi pentru o dizabilitate si va dura 3 zile

A8 Elaborarea de studii/cercetări pe baza sondajului şi a rezultatelor obţinute în cadrul taberelor de vară ca urmare a pilotării soluţiilor de lucru cu copiii cu dizabilităţi, propuse prin proiect

A9 Crearea si dezvoltarea unei platforme e-learning care sa cuprindă cursurile elaborate pentru cele 5 tipuri de dizabilităţi, acces la materiale relevante, posibilitate de comunicare cu formatorii din proiect, soluţiile identificate pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii

A10 Elaborare şi validare Standard Ocupaţional pentru specialistul/profesionistul în sprijinirea copiilor cu dizabilităţi în cadrul taberelor de vara sau orice alt cadru informal pentru prevenirea părăsirii timpurii a scolii

A11 Organizarea de workshop-uri în vederea transferului de informaţii către partenerii sociali relevanţi (3 workshop-uri în anul 2)

A12 Organizarea unei conferinţe de final pentru diseminarea rezultatelor obţinute şi a noului standard ocupaţional creat

A13 Activităţi de informare şi publicitate

A14 Achiziţii si subcontractare (servicii e-learning şi multiplicare materiale şi materiale publicitare, achiziţie premii)

Rezultate anticipate: → 5 suporturi de curs pentru formarea personalului implicat în dezvoltarea de programe de prevenire a fenomenului de părăsire a şcolii; → 650 de ore de pregătire profesională pentru personalul implicat în dezvoltarea de programe de prevenire a fenomenului de părăsire a scolii; → 5 soluţii alternative cu 5 manuale de implementare; → 3 studii anuale ca urmare a sondajelor realizate în cadrul taberelor de vară; → 1 baza de date privind materialele/documentele relevante pentru cele 5 dizabilităţi adresate de proiect; → 1 standard ocupaţional; → 1 plan de sustenabilitate a proiectului; → 12000 ore de asistenţă acordate copiilor cu dizabilităţi; → 12000 ore de asistenţă acordate părinţilor/tutorilor;
→ 1 baza de date de contacte relevante; → o platforma e-learning care sa devină o modalitate de dialog constructiv şi de progres pentru copii cu dizabilităţi; → pachete promoţionale; → broşură privind studiile realizate în cadrul proiectului; → apariţii mass media; → afişe; → tricouri, pixuri, insigne, şepci, rucsac-uri, căni, alte materiale inscripţionate; → bannere;

Sustenabilitatea proiectului
Planul de sustenabilitate realizat în proiect va asigura viabilitatea continuării proiectului şi după încheierea finanţării prin standardul ocupaţional naţional şi instrumentele informatice inovatoare pe care le propune. Proiectul creează un grup de profesionişti, la nivel naţional, prin formarea specializată a personalului implicat în dezvoltarea programelor de prevenire a fenomenului de părăsire a scolii, cu referire la educaţia specială pentru copii cu dizabilităţi pentru utilizarea soluţiilor/aplicaţiilor construite prin proiect în vederea sprijinirii suplimentare a performanţelor şcolare şi a integrării educaţionale a copiilor cu dizabilităţi. Aceasta formare constituie baza recunoaşterii şi consolidării unei noi ocupaţii privind profesionistul/specialistul în furnizarea unei anumite asistenţe/sprijin/orientare a copiilor cu dizabilităţi. Se creează astfel premise, nu numai, pentru lărgirea oportunităţilor de carieră a acestui personal, dar şi pentru activarea în continuare a acestui personal în susţinerea permanentă a copiilor – preşcolari si elevi cu dizabilităţi în cadrul unor activităţi informale, extraşcolare care să suplimenteze activitatea de bază din şcoală şi care să utilizeze avantajul unor cadre de acţiune relaxante, propice integrării educaţionale şi sociale. Noua calificare va determina creşterea continuă a numărului de preşcolari şi elevi beneficiari ai sprijinului adecvat, minimul fiind de aproximativ 3.000 de copii cu dizabilităţi/an care vor beneficia de locuri în taberele de vară, şi posibilitatea ca alte instituţii cu responsabilităţi similare să organizeze acţiuni care să necesite asistenţa de specialitate a acestor noi profesionişti. Pilotarea cu succes a soluţiilor alternative propuse pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare şi a integrării educaţionale a copiilor cu dizabilităţi pentru cele 5 dizabilităţi adresate în cadrul acestui proiect creează premisele extinderii creării şi implementării unor astfel de formări şi sprijin la nivelul altor dizabilităţi. Atât din punct de vedere al colaborării instituţionale dintre parteneri cât şi din punctul de vedere al extinderii colaborărilor cu alte instituţii similare, un rol important îl va avea platforma virtuală, adaptată nevoilor specifice copiilor cu dizabilităţi. Conţinutul acesteia, accesibil pe platformă, va putea fi utilizat atât pentru alte acţiuni similare cât şi pentru activitatea didactică curentă din şcoli. Platforma virtuală este realizată astfel încât să existe posibilitatea dezvoltării ei viitoare atât în sensul adăugării de noi module şi proiecte cât şi din punct de vedere al extinderii numărului de utilizatori şi popularizarea acesteia în cadrul instituţiilor de învăţământ şi a celor care se ocupă în special de copiii cu dizabilităţi, costurile necesare pentru o astfel de extindere fiind minime. Solicitantul şi partenerii vor valorifica experienţa dobândită în cadrul acestui proiect pentru accesarea ulterioară a finanţărilor din alte programe naţionale şi europene pentru îmbunătăţirea continuă a activităţilor din educaţie pentru sprijinirea copiilor cu dizabilităţi.

SURSA: http://www.stiriprahova.ro

Load More Related Articles
Load More By Mihai Mircea Totpal
Load More In 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Check Also

Află totul despre copertinele retractabile și despre dezvoltarea acestora în timp

Oricine are o terasă, fie într-un spațiu personal sau unul comercial, cunoaște foarte bine…