Home Breaking News Stiri Valea Prahovei Stiri Predeal Strategia de dezvoltare a oraşului Predeal, perioada 2009-2020

Strategia de dezvoltare a oraşului Predeal, perioada 2009-2020

7 min read
0
0
503

Necesitatea planificării strategice

Aderarea României la Uniunea Europeană în anul 2007 a făcut ca politica naţională de dezvoltare a României să se conformeze politicilor comunitare şi acquis-ului comunitar, în scopul dezvoltării durabile şi eliminării disparităţilor existente la nivelul statelor membre. În acest sens, importanţa programării strategice a devenit tot mai evidentă, devenind principiul de alocare a fondurilor europene. Planificarea strategică reprezintă unul din instrumentele pe care comunităţile locale îl pot utiliza pentru a avea certitudinea că politicile şi programele prognozate corespund aşteptărilor cetăţenilor şi necesităţilor de dezvoltare durabilă. Planificarea strategică este un proces în mai multe etape, prin care comunitatea poate să-şi creeze imaginea viitorului pornind de la condiţiile prezente şi îşi trasează căi de realizare a acelui viitor. Strategia de dezvoltare locală trebuie fundamentată pe o analiză relevantă a situaţiei socioeconomice şi demografice existente.

Această analiză a resurselor de care dispune comunitatea relevă punctele tari şi punctele slabe ale comunităţii şi mediului ei, oportunităţile de dezvoltare şi posibilele riscuri ce trebuie evitate.
Planificarea strategică este cea care oferă comunităţii un scop şi o direcţie de dezvoltare. Dacă nu ştii încotro te îndrepţi, cum vei ajunge acolo?

Strategia de dezvoltare a unei comunităţi reprezintă atât un document de cercetare, cât şi un ghid care orientează liderii administraţiei publice, comunitatea de afaceri, investitorii, dar şi comunitatea civilă în ansamblu. Planificarea strategică este utilizată tot mai frecvent de autorităţile locale pentru a întări potenţialul
economic al unei localităţi, pentru a îmbunătăţi climatul investiţional, pentru a creşte nivelul de competitivitate al întreprinderilor locale, al antreprenorilor şi forţei de muncă deopotrivă. Existenţa unei planificări strategice pe termen mediu şi lung va spori încrederea mediului de afaceri în eficienţa administraţiei publice locale şi va contribui la creşterea stimulării de a investi în zonă.

Necesitatea „Strategiei de dezvoltare a oraşului Predeal, perioada 2009-2020” decurge în primul rând din faptul că în cadrul acesteia sunt stabilite priorităţile investiţionale din domeniul economic şi social. Strategia de dezvoltare conţine viziunea comunităţii şi, prin intermediul priorităţilor strategice şi măsurilor stabilite, reprezintă un ghid ce trebuie urmat pentru îndeplinirea acesteia.

Prin prezentul document se îmbunătăţeşte cadrul de  olitici şi strategii, ceea ce conduce în mod direct şi la o îmbunătăţire a performanţei administrative. Strategia furnizează cadrul necesar coordonării pe termen lung al gândirii, planificării şi activităţilor strategice comune şi a parteneriatului între sectorul public şi privat.

Realizarea Strategiei de Dezvoltare a oraşului Predeal constituie una dintre premisele dezvoltării durabile a localităţii, contribuind la dezvoltarea eficienţei administraţiei publice, la creşterea gradului de accesare al fondurilor europene şi la asigurarea progresului economic şi social pentru toţi locuitorii săi.

PENTRU A DESCARCA TOT MATERIALUL CLICK AICI …

Strategia de dezvoltare a oraşului Predeal 2009-2020 reactualizată- document PDF

Din cuprins:

Index tabele …………………………………………………………………………6
Index grafice …………………………………………………………………………6
Lista abrevierilor utilizate ………………………………………………………………8
I. Introducere …………………………………………………………………………9
II. Cadrul de referinţă …………………………………………………………………………14
II.1. Cadrul general …………………………………………………………………………15
II.2. Demografie …………………………………………………………………………23
II.3. Dezvoltare economică ………………………………………………………………27
II.4. Dezvoltare urbană …………………………………………………………………………41
II.5. Infrastructura …………………………………………………………………………49
II.6. Turism …………………………………………………………………………57
II.7. Educaţie …………………………………………………………………………69
II.8. Sănătate …………………………………………………………………………73
II.9. Servicii sociale …………………………………………………………………………77
II.10. Cultură, tineret şi societate civilă ………………………………………………………………79
II.11. Mediu …………………………………………………………………………83
II. Analiza de potenţial …………………………………………………………………………88
III.1. Analiza SWOT …………………………………………………………………………89
III.2. Perspective de dezvoltare …………………………………………………………………………101
III.3. Scenarii de dezvoltare a oraşului Predeal …………………………………………………………117
IV. Dezvoltarea durabilă a oraşului Predeal …………………………………………………………120
IV.1. Viziune. Obiective. Priorităţi …………………………………………………………………………121
IV.2. Planuri de acţiune sectoriale …………………………………………………………………………133
IV.3. Portofoliu de proiecte …………………………………………………………………………181
IV.4. Implementare. Monitorizare …………………………………………………………………………219
IV.5. Impactul implementării strategiei …………………………………………………………………………225
IV.6. Potenţialul de finanţare a investiţiilor ……………………………………………………………………229
IV.7. Coerenţa cu politicile existente …………………………………………………………………………233
IV.8. Plan de reducere a impactului crizei …………………………………………………………………239

SURSA: http://www.primaria-predeal.ro

Load More Related Articles
Load More By Mihai Mircea Totpal
Load More In Stiri Predeal

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Check Also

Incepe Targul National Imobiliar TNI – 6-8 mai 2022, Palatul Parlamentului

RECORD: Proiecte imobiliare cu valoare de peste 2 MILIARDE euro prezentate la TNI. Toti ce…