Home Breaking News Stiri Exclusive Walter CHIURLEA – “Poeme bilingve” (I)

Walter CHIURLEA – “Poeme bilingve” (I)

12 min read
0
0
706

[1] BUNĂ DIMINEAŢA

 *****

Bună dimineaţa!-strigăt

lăsat în miez de noapte

„Bună dimineaţa!” şopteşte

aerul îmbălsămat de zorele.

 *

Tu ce mai faci?

A răsărit din nou

un curcubeu ce-mi încălzeşte

talpa aburind de vise.

 *

Ochii mei se învaţă

să doarmă

iar stropii albi

ca o lacrimă târzie

mă limpezesc şi

se sfarmă de pleaope.

 ***

[1] GOOD MORNING

 *****

Good morning! – a cry

lingering at midnight

“Good morning”! whispers

the morning-glory scented air.

 *

How are you?

A rainbow has risen again

warming my dream-exhaling

feet

 *

My eyes learn

how to sleep

and white drops

– like a belated tear –

clarify me

and shatter against my eyelids.

 ***

 

[2] LA PORTIŢĂ

******

La portiţa dintre duzi

A rămas caleaşca goală

Pune mamă stânjenei

Să mă nasc a doua oară.

 *

În grădina cea din deal

A-nflorit din nou căpşunul

Vină-tată! pe cea zare

Să miroşi din cer parfumul.

 *

Şi de-o fi să înflorească

Şi cireşul altoit

Pune-i mamei flori în palmă

Că demult n-a mai dormit.

***

 

[2] AT THE WICKET

 *****

At the wicket between the mulberry trees

The calash is empty

Mother, plant some irises

So I can be born again.

 *

In the garden on the hill

The strawberries have blossomed again

Come – father! on that horizon

And smell the perfume in the sky.

 *

And if the budding cherry tree

Were to blossom

Put some flowers in mother’s hand

‘She hasn’t slept for a long time.

 ***

 

[3] MAMEI

 *****

Peste zile de-aşteptare

Printre arborii în flori

Nu-i mai mare sărbătoare

Ca atunci când vine mama

Ca o umbră la feciori.

 *

Se opreşte-n prag sfioasă

Pe covorul mătăsos

Şi are-n mâini un coş cu mere

Şi luceferii din zori.

 *

Câte toamne vor mai trece

Câte ierni şi câte veri

Mama va veni şi sigur

S-or aprinde lungi tăceri.

 *

După zile de-aşteptare

Nu-i mai mare sărbătoare

Ca atunci când vine mama

Ca o umbră la feciori.

***

 

[3] TO MOTHER

*****

Days of waiting

Blossomed tree line

There’s no greater joy than

Mother coming

Like a shadow, to her son.

 *

She stops quiet in the doorway

Standing on the silky mat

Holds a basket filled with apples

And the morning stars.

 *

Every autumn, every winter,

Every summer yet to come

Mother will be here, and surely

We and silence will be one.

 *

Days of waiting

Blossomed tree line

There’s no greater joy than

Mother coming

Like a shadow, to her son.

 ***

 

[4] UN TIMP

 *****

S-aşterne timpul peste timp

Clepsidra vremuieşte veacul

Pribeag prin tinereţe trec

Şi dau tribut acestei îndrăzneli.

 *

Cu mâna stângă te cuprind

Cu dreapta semne fac la îngeri

Şi-n amintire-mi rămâi

precum catifeaua

unui vis în agonie.

 *

Sunt strigătul din coaja

Unui copac

Şi obosit pe perna ta albă

la noapte voi veni

Să te fur fără cuvinte.

***

 

[4] TIME

 *****

Time wraps around more time

The hour-glass distils the ages

A wanderer through my own youth

I pay the toll of daring.

 *

My left arm around you

I beacon the angels with the other

My memory keeps you

velveted

like a dream in agony.

 *

I am the cry from the bark

Of a tree

And tired I shall come

On your white pillow tonight

To steal you with no words.

 ***

 

[5] DIMINEAŢA

*****

Dimineaţa păşeşte încet

peste limbile unui ceas

cu cadran albastru

Mă roagă să-mi îmbrac

vesta roşie de catifea

uitată de câţiva ani

Dimineaţa mă leagă

de altă zi

când ceasul cu cadranul albastru

s-a trezit fără să doarmă

vreodată.

***

 

[5] MORNING

*****

Morning treads lightly

on the hands of a clock

with a blue dial

She asks me to put on

my red velvet vest

forgotten for some years

Morning takes me back to another day

when the blue dial clock

awoke without

having slept.

 ***

 

[6] ÎN OCHII SERII

 *****

În ochiul serii culorile fierb

Şi eu râd acolo

nebun de viaţă.

Cred că mâine va ninge

cu flori de măr

peste cenuşă

Rămân cu crengile

prinse de umăr

senin şi tânăr.

***

 

[6] WHEN DUSK TIPS OVER

 *****

When dusk tips over

colours start boiling

And I laugh there

wild with life.

I think tomorrow it will snow

apple tree flowers

over the ashes

I’m stuck with branches

to my shoulder

young and serene.

 ***

 

[7] DACĂ NU VII

 *****

Dacă nu vii

Soarele va apare din nou

Izvorul va mai surpa

un mal

Apa va curge în straturi

verzui ca leşia

Şi ce dacă nu vii?

Inima mea va rămâne

acolo fără cuvinte.

***

 

[7] IF YOU DON’T COME

 *****

If you don’t come

The sun will rise again

The spring will dig through

another bank

The water will flow in beds

green like leach

So what if you don’t come?

My heart will stay

there, with no words.

 ***

 

[8] ASTĂZI

 *****

Astăzi- mă doare o mână

un picior

un ochi

Şi toate nu-s ale mele dar

se împotrivesc!

Mâine o să mă doară

celelalte…

Trecătoare dureri!

Ce-am să mă fac?

 că a treia zi

mă va durea cerul!

***

 

[8] TODAY

 *****

Today – my arm

my leg

my eye

hurts

They’re not all mine but

they put up a fight!

Tomorrow the rest of them

will hurt…

Passing pains!

What will I do?

the third day,

my sky will hurt!

 ***

 

[9] MĂ CHEAMĂ

 *****

Mă chemă cineva?

Am vreo vină?

Mă fac precum

un fluture

peste creanga virgină.

 *

Mă strigă în vis călăreţul

cu armură

Dar eu am o frunză

pe gură.

 *

Răscolesc în neştire cenuşa

unei iubiri trecătoare

învelită în praf de argint

pe marginea unui cuib

de privighetoare.

 *

Aşa va rămâne în irişi

precum se cuvine

un câmp înflorit

al zânei stăpâne.

***

 

[9] CALLING ME

 *****

Is someone calling me?

Did I do something wrong?

I’m turning into

a butterfly

over a virgin branch.

 *

He’s calling me in my dream,

The armoured rider

But I have a leaf

on my mouth.

 *

I’m turning over and over the ashes

of a passing love

covered in silver dust

on the edge of a

nightingale nest.

 *

The irises will remember it

just like they should

a field in blossom

from queen enchantress

 ***

 

Walter CHIURLEA

Tradeville, Ford UK

Martie/March 2012

 

 

Targul National Imobiliar (TNI)
Load More Related Articles
Load More By Mihai Mircea Totpal
Load More In Stiri Exclusive

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Check Also

10 Motive Pentru Care ai Putea Avea Nevoie de o Agenţie de Marketing Digital şi de Strategii Adecvate

Dacă nu poţi convinge clienţii să cumpere, viitorul afacerii tale este în pericol. Fără st…