Tinerii care stau cu chirie în locuinţele ANL le pot cumpăra
Sau pot apela de la început la programul “Locuinţe prin credit ipotecar”
Preţul apartamentelor achiziţionate prin ANL  – 407 euro/mp

Mulţi tineri întâmpină dificultăţi în momentul în care doresc să-şi achiziţioneze o locuinţă, iar primul lucru care le creează probleme sunt banii, aşa că unii dintre ei apelelează la Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL) în ideea că vor cumpăra un apartament mai ieftin.
Curierul Naţional a apelat la un reprezentant ANL care să ne spună care sunt etapele pentru achiziţionarea unei locuinţe prin Agenţie.
“Agenţia Naţională pentru Locuinţe are ca principale obiective construcţia de locuinţe la nivel naţional. În momentul de faţă, prin intermediul ANL, se derulează următoarele programe de construcţie de locuinţe: Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, Renaşterea satului românesc şi Locuinţe prin credit ipotecar “, a declarat, pentru Curierul Naţional, Daniela Florea, Birou Imagine ANL.
Singurul program care permite contractarea de locuinţe direct de la ANL este  Programul “Locuinţe prin credit ipotecar”. Acest program se adresează persoanelor cu cetăţenie română, indiferent de vârstă,  care vor să contracteze o locuinţă în sistem de credit ipotecar. Pentru a putea contracta o locuinţă prin ANL, viitorii beneficiari vor consulta oferta de proiecte lansată de ANL şi vor aplica pentru locuinţa pe care o aleg din această ofertă.

Primele etape: depunerea actelor

Potrivit reprezentantului ANL, în vederea obţinerii unui credit ipotecar pentru construirea unei locuinţe prin ANL trebuie parcurse următoarele etape:
Prima face referire la faptul că  ANL, prin intermediul oficiilor poştale din ţară, pune la dispoziţia cetăţenilor cererile tip pentru construcţia de locuinţe prin agenţie. Cererea tip cuprinde date de identificare ale solicitantului:  numele şi prenumele solicitantului; vârsta solicitantului; starea civilă a solicitantului; adresa, localitatea de reşedinţă a solicitantului; precizări în legătură cu solicitarea construirii unei locuinţe prin ANL (tip imobil – casă sau apartament, nr. de camere, localitate).
A doua etapă menţionată de Daniela Florea reprezintă trimiterea cererilor tip completate de solicitanţi către ANL, prin poştă, recomandat cu confirmare de primire. ANL înregistrează toate cererile primite, în ordinea sosirii lor.

Alegerea băncii finanţatoare

Următoarea etapă începe în momentul pregătirii unui amplasament pentru ofertare, oferta este prezentată solicitanţilor pentru construirea unei locuinţe prin ANL. Mai multe informaţii despre amplasamentele ANL sunt prezentate pe site-ul agenţiei şi la sediul ANL. “Solicitanţii care acceptă oferta prezentată primesc o adresă către una din băncile finanţatoare în vederea întocmirii dosarului de solvabilitate.
Odată cu adresa de întocmire a dosarului de solvabilitate, solicitanţii mai primesc o declaraţie care trebuie autentificată la notariat. Aceasta cuprinde datele personale ale solicitantului, în baza căreia se acordă un punctaj necesar pentru repartizarea locuinţei. După întocmirea dosarelor de solvabilitate şi analizarea acestora, băncile transmit către ANL certificatele de solvabilitate ale solicitanţilor de credit. Solicitanţii de credit transmit agenţiei declaraţia completată şi autentificată”, a mai completat reprezentantul Biroului de Imagine ANL. Finanţarea construcţiei  acestor locuinţe este asigurată prin utilizarea creditelor ipotecare contractate de către solicitanţi şi de avansul depus de către aceştia. Creditele ipotecare necesare sunt acordate solicitanţilor aflaţi în baza de date ANL de către băncile cu care ANL a încheiat convenţii în acest scop. Normele de creditare aplicate sunt cele specifice instituţiilor financiare care acordă creditele ipotecare. În cazul în care numărul cererilor pentru un amplasament depăşeşte oferta ANL, se aplică criterii suplimentare de departajare şi stabilire a ordinii de contractare a locuinţelor.
Etapa a patra are loc când  se întocmesc listele de priorităţi în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut de către fiecare solicitant, pentru solicitanţii care au certificate de solvabilitate şi declaraţia autentificată transmisă agenţiei.  Solicitanţii sunt invitaţi la contractare în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut.

Oferta fermă de creditare

Faza a cincea este demarată când  primul contract semnat de către beneficiar cu ANL este contractul de mandat.
“Împreună cu contractul de mandat solicitantul primeşte şi comunicarea către bancă în vederea obţinerii ofertei ferme de creditare. Oferta fermă de creditare trebuie transmisă agenţiei pentru programarea solicitantului la semnarea contractului de construire. La primirea ofertei ferme de creditare, beneficiarul locuinţei trebuie să ateste existenţa sumei necesare depunerii avansului”, a mai explicat oficialul ANL.

Semnarea contractelor de construcţie şi de credit ipotecar

Contractul de construire se semnează în a şasea etapă, în forma autentică şi/sau legalizare de semnătură, urmând a fi notat în Cartea funciară. După notarea contractului de construire, beneficiarul locuinţei se prezintă la bancă în vederea semnării contractului de credit ipotecar şi a contractului de ipotecă.
Etapa a şaptea presupune semnarea contractului. “Contractul de credit ipotecar se semnează de către beneficiarul locuinţei şi banca finanţatoare. Odată cu semnarea contractului de credit ipotecar se semnează şi contractul de ipotecă, prin care beneficiarul de credit ipotechează locuinţa în favoarea băncii finanţatoare până la rambursarea integrală a creditului. Beneficiarul încheie la acest moment şi o poliţă de asigurare a locuinţei”, a afirmat Daniela Florea.

Maximum 24 luni până la livrarea locuinţei

După parcurgerea acestor etape, ANL dă ordinul de începere a lucrărilor pentru construirea locuinţei. În contractul de construire se prevede un termen de 24 de luni pentru finalizarea locuinţei, termen care începe să curgă de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Bine de ştiut

– Începând de anul acesta, tinerii care locuiesc cu chirie în locuinţele construite de ANL prin Programul “Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii”, vor putea să le cumpere.  “Locuinţele pentru tineri, destinate închirierii”, sunt construite prin ANL, dar după finalizare, sunt predate către autorităţile administraţiei publice locale.

– În luna aprilie 2010, s-a publicat Ordinul MDRT nr. 1298/2010 prin care s-a stabilit preţul pe metru pătrat al locuinţelor ce urmează a fi vândute tinerilor. Preţul este de 407 euro/mp inclusiv TVA, pe suprafaţă construită. Autorităţile locale sunt cele care repartizează, administrează şi vând aceste locuinţe, conform legislaţiei în vigoare.

SURSA: http://www.curierulnational.ro

Load More Related Articles
Load More By Mihai Mircea Totpal
Load More In 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Check Also

Marian MALCIU: Rondelul tristei veri & Sonetul plângerii… Te cheamă!

Sonetul plângerii… Te cheamă!  ***  Privește, Doamne! Tot pământul plânge, Iar Cerul…