Home Breaking News Stiri Exclusive Dacoromânismul deoumanist, o viziune îndumnezeită a viitorului românilor

Dacoromânismul deoumanist, o viziune îndumnezeită a viitorului românilor

101 min read
1
0
264

Alexandru OBLU

Conferinţă rostită joi, 6 octombrie 2011, în „Sala Micescu” a Centrului Naţional Pedagogic Bucureşti, cu prilejul acordării DIPLOMEI DE DOCTOR ÎN DACOROMÂNISTICĂ, autorului cărţii „DEOUMANISMUL AL PATRULEA VAL”, domnul Alexandru Oblu, de către ACADEMIA DACOROMÂNĂ


Onorată asistenţă, Doamnelor, Domnilor, să-ncepem cu începutul:

Am fost născut din părinţi români, Maria şi Filip, la 25 iulie 1947; şcoala generală am absolvit-o în comuna natală, Curcani, iar liceul, „Alexandru Sahia”, la Olteniţa, în 1966. În 1967 am intrat la Facultatea de Filologie din Baia-Mare, pe care am abandonat-o după anul al II-lea, nereuşind să trec de examenul restant la obiectul de studiu numit „Socialism ştiinţific”. M-am căsătorit în anul 1971 cu o fostă colegă de liceu care absolvise Politehnica şi, de atunci suntem fii adoptivi şi familişti în municipiul Călăraşi. Avem împreună o fată, acum cetăţean american, inginer în California. De când am întrerupt studiile şi până astăzi, am activat în Cultură, Învăţământ, Presa scrisă şi audio, am fost funcţionar şi tehnician A.D.T. la câteva instituţii şi întreprinderi din Călăraşi şi Ialomiţa. Munca am început-o ca bibliotecar şi profesor suplinitor, am continuat-o ca instructor metodist la Casa de Cultură din Călăraşi, apoi m-am specializat ca tehnician în transporturi, funcţie pe care am practicat-o inclusiv în străinătate, pe şantierul ARCOM din Turkmenia (Şatlâk, Serax) şi Armenia (Leninakan).

Am publicat din 1967 până astăzi: cu continuitate atunci când am fost angajat, cu întreruperi când am fost colaborator. Am debutat în publicistică cu poezie, apoi am scris reportaje, materiale de analiză şi investigaţie, proză literară scurtă, foiletoane, etc. Am colaborat cu: Ziarul Judeţean Baia-Mare, Revista studenţească „NORD”, Îndrumătorul cultural, Tribuna Ialomiţei, Vremuri Noi, Dialog, Oglinda de Călăraşi, Jurnalul de Călăraşi, Evenimentul de Călăraşi, Exclusiv, Arena, reviste ale unor cenacluri judeţene etc. Actualmente colaborez ca senior editor la „Avangarda”, am fost editorialist la Evenimentul, senior-editor la Jurnalul şi Arena, iar o vreme director la „Oglinda de Călăraşi”. În momentul de faţă sunt pensionar şi am absolvit de curând Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti. Am publicat în decembrie 2006 „Deoumanismul şi partidul meritocraţilor euromâni”, pe care, tot atunci l-am postat şi pe internet în domeniul propriu www.deoumanism.ro. În aprilie 2011 am oferit cititorilor cartea la care am lucrat mai mult de 10 ani, „Deoumanismul, al patrulea val”.  Deoumanismul este un brand românesc original, cu paternitate semnată Alexandru Oblu, este întâia formulă teoretică a democraţiei integrale şi integre!

***

*Motivarea Deoumanismului ca sistem ideologic cu aplicabilitate de necesitate vitală în actualitatea decăzută; Despre Revoluţia Mondială a Socialismului îndumnezeit.

Ideologia Deoumanistă este o doctrină social-politică bazată pe credinţă, pe care eu, anonimul de la Călăraşi am gândit-o şi am scris-o din disperare, între aprilie 2001 şi aprilie 2011. Din disperare, DA, pentru că trecuseră 11 ani de la „deranjul” din decembrie ’89 şi responsabilii cu neuronii filosofici rămăseseră toţi neatinşi de suferinţele naţiei, îndeletnicindu-se în „triunghiul reprezentativ: Pleşu, Liiceanu, Patapievici” care cum putea: unul cu „Sexul îngerilor”, altul cu „Apel către lichele” (el însuşi slujind licheaua principală), iar ultimul dintre „cucii” vizaţi, dl. H.R.P, scria aşa, pentru gloria nemuritoare a numelui său: „Privit la raze X, trupul poporului român abia dacă este o umbră: el nu are cheag, radiografia plaiului mioritic este ca a fecalei: o umbră fără schelet, o inimă ca un cur, fără şira spinării”. Iar între timp, partidele româneşti se privatizaseră, ca S.R.L.-uri de gaşcă şi de cumetrie…

În astfel de circumstanţe, mi-am asumat disperarea şi am creat, inspirat, o doctrină de stânga moderată, Social-Liberalismul Deoumanist, ca singura alternativă cu viitor la prăbuşirea globalistă generalizată! Aceasta pentru că fiul unui părinte truditor al pământului (neştiutor de carte) şi al unui mic meseriaş (abia trecător de clasele primare, şi prim purtător de pantofi din linia familiei lui de opincari), nu putea să conceapă ceva în spirit evoluat, pentru el şi pentru neamurile sale decât o „zburătoare” care să-i iasă prin partea luminoasă din stânga inimii, ca o săgeată îndumnezeită. Şi a fost DEOUMANISMUL!

Până atunci, oricât aş fi căutat într-un nomenclator potenţial al doctrinelor politice (sau în unul real, dacă el se află) n-aş fi găsit Entitatea Doctrinară Social-Liberală, pentru că ea, pur şi simplu nu există! Ori, mai corect spus, n-a existat, ca atare, până la apariţia Deoumanismului. În cele mai noi cursuri universitare de politologie, autorii, străluciţi teoreticieni în domeniu, notează doar patru tipuri de doctrine uzuale, care deja au făcut istorie şi carieră durabilă pe eşichierul specializat:

a) Liberalismul şi Neoliberalismul;

b) Social-democraţia sau Socialismul democratic;

c) Creştin democraţia (împănată cu alte doctrine, convergente, sub influenţa religiei) şi, finalmente,

d) Naţionalismul.

Deoarece evoluţia curentă a societăţilor contemporane care contează este manipulată ocult, sub dicteul perfid al marii oligarhii francmasonice, constituente a „cupolei lumii” ce-şi impune persuasiv dezumanizanta ei Nouă Ordine Mondială (Novus Ordo Seclorum), este necesară instituirea unei alternative contracarante, care trebuie să salveze de la domesticirea secularistă, informatizată, omul natural creat de Dumnezeu şi să-i asigure continuitatea vieţii tradiţionale, adaptate la vremuri, în Statul social al Ordinii de Drept, curăţit moral şi coordonat îmbunătăţit, democratic, meritocratic. Acesta va fi Statul Civic al Legii, Statul Deoumanist!

***

Autoprezentare generală a doctrinei printr-un colaj de citate, extrase din cartea „DEOUMANISMUL AL PATRULEA VAL”:

„Deoumanismul este ortodoxie socială şi socialism îndumnezeit, liberalist, adică întâia religie-politică a democraţiei inedite, româneşti.”

„Pentru Deoumanişti, la început a fost Ideea, nu Cuvântul! De aceea ei cred că Dumnezeu e gândul care s-a creat pe Sine Zeu şi, de Acolo, curge Totul” Aceasta pentru că nimeni nu poate ridica ceva în Cuvânt (ca de exemplu „realitatea” unei case) dacă nu „i-a zidit” mai întâi pereţii şi forma acestora în gând, în Idee! Iar abia după ce face „lucrarea” aceasta îşi poate coborî conceptul în concretul imediat, prin forma de comunicare a cuvântului conform… „Altfel spus, Divinitatea este Creaţia însăşi, arborescentă, transfinită şi veşnică, împreună cu – şi din cauza Geniului Zidirii Sale”.

„Noi, Deoumaniştii nu ne tragem “de la Râm”; Dumnezeul nostru nu este nicicum o persoană, ci o Entitate tainică şi autocreată conştient; credinţa, confesiunea sau religia Deoumanistă este unitarism NE-EVANGHELIC; adoratorii acestui cult au altarele în suflete iar autorul doctrinei este dintre cei al „căror cuvânt izvorăşte dintr-o minte botezată în apele inimii” (Th. Damian).

„În viziunea Deoumanistă, Iisus Hristos este numai un om istoric incontestabil şi în nici un caz Dumnezeu! Fiind doar membru al speciei, el este egal înscânteiat cu dumnezeire ca întreaga umanitate, prin harurile împărţite creaţilor săi de către Tatăl Ziditor. Nimeni din nici o specie nu poate fi mai mult ori mai puţin decât este fiecare component al speciei sale, pentru că altfel nu i-ar mai aparţine acelei specii şi ar fi altceva”!

„Iisus Hristos este fratele nostru, Omul cel BUN, folosit, manipulat şi cu destinul deturnat, falsificat. Devenind victima sacrificată timp de 2000 de ani, cu încrâncenare diabolică, de către oculta satanică însăşi (să-i spunem „Oculta Germinală, Primară”), Hristos devine cel mai celebru martir al umanităţii, devine FIUL OMULUI ARHETIPAL (generic spus)! Pentru aceste două atribute, el, cel chinuit şi crucificat de cei răi şi-a câştigat dreptul singular la memoria universală a omenirii, pentru atât cât va să ne ţină Dumnezeu în fiinţă!

  • Esenţa practicii Deoumaniste este omenia , înainte de toate!

„Dacă nu accepţi să trăieşti în lege, ca om de omenie; dacă nu respecţi neabătut mesajul îndemnurilor celor „20 de porunci-precepte” ale ICOSALOGULUI DEOUMANIST; dacă nu consimţi să îţi trăieşti viaţa socială în deplină onorabilitate, transparenţă şi responsabilitate; dacă nu dovedeşti prin faptele tale împlinirea angajamentelor asumate; dacă nu lupţi consecvent şi hotărât să impui valorile şi principiile proprii ale Deoumanismului – atunci nu poţi fi nicicând, în nici o structură, conducător deoumanist, adică OM ÎMBUNĂTĂŢIT, MERITOCRAT real!”

  • Iată ICOSALOGUL DEOUMANIST, cu cele 20 de precepte normative, obligatoriu de asumat pentru activii deoumanişti:

1. SĂ NU AI ALŢI ZEI decât pe Dumnezeul Unic Curcubeu, creator şi inspirator al tuturor formelor vieţii şi al întregii umanităţi conţinute; pe „ceilalţi” ignoră-i!

2. DUMNEZEU A CREAT OMUL iar familia umanitatea; cinsteşte-i pe mama ta şi pe tatăl tău ca şi pe propriii tăi copii; fără trecutul   unora nu ar putea exista prezentul şi viitorul celorlalţi!

3. TRĂIEŞTE CUM ÎŢI PLACE, CU DUMNEZEU ÎNAINTE!

4. DACĂ IUBIRE NU E, NIMIC NU E; iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi pentru că Dumnezeu este şi Iubire Eternă!

5. CEEA CE ŢIE NU-ŢI PLACE, ALTUIA NU–I FACE, iar răul, cu intenţie, nu-l risipi niciodată, către nimeni!

6. NU DEGENERA PRIN INCEST, nu viola, nu comite adulter şi nu râvni la bunul altuia, de nici un fel!

7. SĂ NU UCIZI, SĂ NU TE SINUCIZI; viaţa e un dar dumnezeiesc şi nu un capriciu al oamenilor!

8. SĂ NU FURI, pentru nici un motiv; fii generos şi milostiv pentru că „dăruind vei dobândi”!

9. NU FI TRUFAŞ, nu îţi face singur chip cioplit; fii decent, fii smerit, fii respectuos!

10. SĂ NU TRĂDEZI, să nu mărturiseşti strâmb; fii onest, fii corect, fii just!

11. ONOREAZĂ DUMINICA (Sunday- Ziua Soarelui) socializând în desfătare şi activităţi recreative, în familie, între prieteni, în societate!

12. CULTIVĂ NEDISCRIMINAT VALOAREA UMANĂ prin virtuozii ei şi nu-ţi umili semenii, nedreptăţindu-i!

13. NU-ŢI FACE POMANĂ oferindu-i zilnic un bănuţ cerşetorului nărăvit să ţi-l ceară; aşa îl înveţi numai leneş şi profitor; mai bine îi cumperi undiţă şi îl înveţi să pescuiască!

14. DE LA DUMNEZEU ÎN JOS TOTUL E RELATIV; nimeni nu e absolut, infinit, etern, etalon ori sfânt! Si, aşa cum nimeni dintre oameni nu poate să fie Dumnezeu, tot aşa nimeni dintre oameni nu poate să fie numai animal, până la capăt!

15. ÎN ÎNTREAGA LOR EXISTENŢĂ, oamenii nu pot să fie egali decât la naştere şi în faţa morţii; (toate diferenţierile manifestându-se numai în derularea existenţei sociale). Aşadar, ne naştem egali la intrarea în specie, venind pe lume cu acelaşi număr de cromozomi, cu acelaşi sânge roşu şi cald şi suntem egali ieşind

din viaţă fără excepţie, atunci când moartea uniformizează şi omogenizează totul. Iar pentru că DUMNEZEU ne este numai TATĂ, adică Părinte Creator şi nu stăpân, noi nu putem admite în nici un caz barbaria de comportament a unor semeni de-ai

noştri care se consideră stăpâni peste oameni! De alte cele, omul poate să fie proprietar, dar, aceasta conform regulii deoumaniste pentru care, MODERAŢIA E FASCINAŢIA! Fiindcă ce e prea mult strică şi ceea ce este puţin n-ajunge! De aici social-liberalismul mişcării noastre;

16. NIMENI NU TREBUIE SĂ PLĂTEASCĂ pentru greşelile ori „păcatele” altora; fiecare adult trebuie să-şi „deconteze” propriile fapte, asumându-şi fără echivoc responsabilitatea comiterii lor (dacă într-adevăr le-a făcut)!

17. TOT CEEA CE NU TE UCIDE trebuie să te facă mai puternic. Îndrăzneşte tu în viaţă, pentru a nu-i invidia pe câştigători şi luptă întotdeauna stăruitor, până la ultima clipă pentru şansa ta!

18. CUNOAŞTE ÎNŢELEGÂND şi, apoi, fă ce crezi că e, omeneşte, mai bine! Tu poţi să împlineşti tot ce vrei, însă cântăreşte în aşa fel ca dorinţa ta să fie şi, omeneşte, posibilă: adică raţională ca şi cuprindere şi nevătămătoare pentru ceilalţi!

19. FĂRĂ DUMNEZEU NU SE POATE SĂ FII OM; cine n-are Dumnezeu are neant! Este neant!

20. „SPES ULTIMA DEA” = „SPERANŢA MOARE ULTIMA” zice o înţelepciune străveche. Da, dar speranţa nu moare, de fapt, niciodată, pentru că e veşnică, iar DUMNEZEUL ETERN ESTE ÎNSĂŞI SPERANŢA!

Iar acum, după ce v-am ilustrat rezumativ religia(credinţa) noastră (cu morala şi spiritul ei) prin câteva citate sugestive, vom purcede a vă arăta statura politică şi civică a Deoumanismului, „ţărmurile” către care se îndreaptă eforturile sale şi pe cine servesc aceste eforturi, precumpănitor:

„Singura forţă-contracarantă, capabilă să înfrunte şi să învingă puterea globalizatoare a satanismului francmasonic este unirea democratică (majoritară şi în lege) prin liantul D.U.C. (Dumnezeul Unic Curcubeu), Tată al întregii umanităţi nediferenţiat îndumnezeite, din toate continentele şi de pe toate meridianele geografice”. (Adică prin Confesiunea Universală DEOUMANISTĂ a Dumnezeului Unic Curcubeu)!

„Numai Statul Deoumanist şi naţiunea sa fortificată sunt capabile să paralizeze acest sistem al fariseismului, mondializat întru decăderea omului din coordonatele genomului primar! Numai ideologia sa (care este credinţă politică) mai poate motiva popoarele pentru schimbarea lumii prin curăţire morală şi reînnoire, iar nu prin înrobire degenerantă, fie ea şi electronică…”

„Iată pe cine contăm, pe cine ne bazăm: pe meritocraţi, pe inteligenţa românească încă negonită de acasă şi pe cea din diaspora (toţi aceşti oameni sunt probaţi ca experţi în domeniile lor, prin exerciţii anterioare de profesionalism), pe clasa mijlocie veşnic doritoare să se întreacă pe sine, pe uriaşul potenţial al femeilor românce, capabile şi interesate de afirmare socială printre lideri, pe societatea civilă organizată deoumanist, pe toate sindicatele nemanipulate!”

„Meritocraţii sunt valori superioare, provenite din toate preocupările şi calificările, care se manifestă dedicat spiritului civic, ca şi valori pentru ceilalţi, pentru comunitate. Ei lucrează omeneşte pentru oamenii care le merită profesional omenia şi sunt recompensaţi la fel de omeneşte, conform principiului: „cine lucrează onest şi performant în Deoumanism n-are cum să cunoască povara zilei de mâine, pentru el şi familia sa.” Ei sunt efectori esenţiali, fără de care mecanismul social nu merge bine, se gripează, într-un stat al unei naţiuni libere şi suverane, onorabile şi demne, iar nu într-un Stat condus discreţionar de oligarhi, (în stil mafiot, trădător şi iresponsabil aşa cum e acum România, sub guvernarea criminală a Bă-Bocilor>> Băsescu-Boc). Acest lucru face diferenţa dintre meritocraţi şi tehnocraţi (ultimii fiind, în majoritate, specialişti individualişti şi mercenari).

„Sub ochii noştrii consternaţi şi interzişi îşi trăieşte agonia o lume de plâns, deformată monstruos, îndobitocită şi răsturnată valoric violent, întru meritată prăbuşire. La „stafia” comunismului închipuită de Marx se adaugă, în curent pendantul şi mai schizofrenic al fascismului comunistoid informatizat şi globalizat; Papa, NATO, U.E şi O.N.U. se dau huţa-perdantă, fără ţar şi fără omul galben, pe sub „Cupola” celor 300 de clone ale lui Lucifer din Guvernul Mondial şi, împreună, flotează cu toţii, sinistru, barbar, peste prăpastia speciei, însăşi. Se lucrează la declasarea noastră prin cip-uri implementate şi la risipirea omenirii în taina ei cea joasă, minerală…

E timpul conştientizării sinistrului şi al afirmării schimbării vieţii, prin Deoumanism.(…)  Faceţi-vă existenţa cum vă place, cu Dumnezeu înainte, oameni buni! Numai în felul acesta vom putea arăta şi noi, cetăţenii îmbunătăţiţi, CĂ NU PUTEM FI SPECTATORI AI DRAMEI PE CARE O TRĂIM CA SUBIECŢI!

„Drumul supravieţuirii curăţite a omului e unul singur pentru el: lupta se dă între CONŞTIINŢE! Între conştiinţa satanică a celei de-a 4-a dimensiuni şi conştiinţa liber îndumnezeită a omului îmbunătăţit, mânată de Sus, prin Revoluţia paşnică a Celui de al patrulea Val, Deoumanist! *Deoumaniştii au convingerea că, dacă Ordinea veacurilor vechi a fost Religia iar cea a ultimului secol a fost Economia, Ordinea veacurilor ce va să vină trebuie să fie LEGEA! Numai prin respectul neabătut al Legii se poate institui, consolida şi impune STATUL CIVIC AL LEGILOR DREPTĂŢII, POST CORPORATIST şi POSTGLOBALIST!

*Punctul terminus al Revoluţiei conştiente şi paşnice a meritocraţilor Deoumanişti este înfăptuirea unei viitoare Confederaţii Planetare a legii (Mozaic sublim al Uniunii de identităţi statale libere, independente, suverane şi cooperante sub ochiul îndrumător şi criteriile riguroase lăsate mai întâi românilor prin ICOSALOG, de acelaşi Dumnezeu creator al Totului şi unificator al Totului prin aceasta.

Şi, pentru că este nevoie de alte valori şi pârghii principiale prioritare în curăţirea lumii pe care o anticipăm, iată PRINCIPALELE VALORI şi PRINCIPII AFLATE ÎN PRIMA LINIE A DEOUMANISMULUI:

-Credinţa în Spiritul luminător şi coordonator al lui DUC, singura Entitate capabilă să unifice lumea fracturată şi debusolată prin forţa propriei sale paternităţi conştientizată de om, prin credinţă;

-Viaţa, natura şi omul îmbunătăţit (cel conştient de înscânteierea sa cu DIVIN, prin harurile primite neexceptat în specie: raţionalitate, sensibilitate, creativitate);

-Patria şi Geniul naţional (românii şi românitatea lor ancestrală, precreştină, ca „teritoriu fluid al limbii materne, natale”);

-Statul social integru şi integral democratic, cu poziţie renegociată deoumaniceşte, iar aşa reintegrat Casei comune fraterne a Europei civilizate şi cooperante, NU Uniunii Europene a Statelor Unite sau Statelor Unite ale Europei francmasonice!

-Libertăţile fundamentale specifice naturii umane, nedeterminate şi neconstrânse dictatorial, francmasonic sau corect politic;

-Democraţia şi pluripartidismul doctrinar, legea, adevărul şi onoarea, adică dreptatea pentru toţi, printr-o justiţie a dreptăţii, operativă, corectă şi imparţială;

-Conducerea activităţilor sociale prin oamenii care merită (omeneşte vorbind şi profesional vorbind), promovaţi în sistem prin competiţia onestă a valorilor reale; numai aceşti oameni vor putea manageria şi gestiona corect problemele comunităţilor;

-Apoi, dacă Dumnezeu a făcut lumea iar familia umanitatea vom încuraja cu toate forţele revitalizarea familiei bipolare naturale (bărbat şi femeie), ca singura rânduială dumnezeiască proprie şi propice continuităţii speciei umane şi perenităţii sale, pentru dreapta pregătire şi educare a omului în rosturile şi funcţionarea justă a societăţii omeneşti. (Deoumaniştii nu recunosc minorităţile sexuale. Sexualitatea fiecăruia este cea naturală şi e intimă! Practicile sexuale sunt liber consimţite între partenerii adulţi şi trebuie să fie discrete şi neexhibate public. Derogările autodecise şi devierile de la aceasta se pedepsesc conform legilor.

Paternitatea şi drepturile de a-i creşte şi educa pe copii este consacrată exclusiv familiilor naturale).

-În altă ordine de idei, statisticile lumii arată aproape fără excepţie că, în totalul  populaţiilor femeile umplu partea cea mai plină a paharului vieţii; de aceea trebuie pusă în valoare calitatea componentei feminine a acestei uriaşe bogăţii. Şi, pentru simplul fapt că femeile se gândesc la dragoste în timp ce bărbaţii lor fac doar sex, ele ar trebui să conducă lumea! Iată câteva argumente care susţin cu putere afirmaţia anterioară:

-numai cine naşte şi creşte viaţă cunoaşte preţul real al acestui miracol şi poate lupta până la capăt pentru apărarea lui;

-din iubire pentru copiii lor şi pentru bărbaţii lor, femeile se păzesc de greşelile fatale;

-ele conduc cu mai multă prudenţă şi cu mai puţine victime;

-au mai mult caracter şi au simţul datoriei şi al corectitudinii mai dezvoltat decât bărbaţii;

-preţuiesc mai mult decât partenerii lor de viaţă ordinea, curăţenia, disciplina;

-sunt mai puţin coruptibile şi mult mai devotate;

-fac din VIITOR dominanta vieţii lor atât în familia de acasă cât şi cea naţională; (şi nu uitaţi dragi români, pustiu de singuri fără Dumnezeu că „România noastră dodoloaţă”, e ca o pâine rotundă şi coaptă, ca o femeie gravidă de deştepţii implicaţi ai Patriei)!

-Iar mai ales acum, când pericolul destrămării statalităţii noastre este real şi proxim, trebuie acordată responsabilitate lărgită femeilor pentru a-şi putea prezerva viitorul propriilor copii şi pentru a putea îmbunătăţi însăşi viaţa speciei, prin acţiuni concertate în Deoumanism!

Şi, tocmai pentru că avem nevoie de echilibru ca să nu ne prăbuşim, trebuie să ne bazăm pe femei, pe jumătatea plină a paharului vieţii! Iar ca să puteţi atinge Viitorul prefigurat, este necesar să răpuneţi bestia din voi! „AL PATRULEA VAL” este destinat acelora care cred că, departe de a se sfârşi, povestea omului abia a început”…

„Umanitatea nu şi-a epuizat nici pe departe spiritul democratic, solidaritatea şi omenia, definitorii. Iar dacă duşmanii de moarte ai creatului dumnezeiesc numit om l-au programat şi-l urmăresc să-l scoată din timpul istoric şi să-l includă în milenarismul francmasonic, (ca zaţ cantitativ, definit ca postdemocraţie şi postindustrializare), atunci avem şi noi dreptul să ne numim aceeaşi epocă, Era postcorporatistă şi postglobalistă a Deoumanismului! După cum ne implicăm, aşa să ne ajute Dumnezeu!”

„A venit vremea să schimbaţi legile stăpânilor, pentru că ele vă conduc la pieire aberantă, adesea „corect politică”

„Naţiunile noastre stau la coadă, privaţii hipertrofiaţi iau caimacul, iar voi plătiţi circul, cu vârf şi îndesat! Renunţaţi la elitele lor; aristocraţii lor vă parazitează încă de la începutul istoriei”.

„Susţineţi-vă şi consolidaţi-vă Statul Social, democratic. Unii fără altul nu puteţi exista! Dacă nu sunteţi solidari şi consecvenţi, veţi pieri! Orice fragmentare ori scindare a mişcării voastre, bazate pe liantul comun al aceluiaşi D.U.C., le profită lor. Astupaţi-le, pe cât puteţi, toate canalele de profit nelimitat, abuziv, ilegal, pentru că numai aşa veţi avea Viitor!

„Ei vor să distrugă Democraţia pentru că Democraţia nu le aduce profit şi le combate STĂPÂNOCRAŢIA!”

Pe mâna privaţilor oligarhi, stăpâni absoluţi de lume şi de om, democraţia piere, Statul piere, identităţile tradiţionale pier! Ei rămân stăpânii (NOII ORDINI MONDIALE) şi voi, decimaţi, ca sclavi înseriaţi electronic şi domesticiţi. ASTA VREŢI? DACĂ NU, ALEGEŢI DEOUMANISMUL!

***

DISTINSE EXCELENŢE PATRIOTICE, PREZENTE ACUM, AICI:

-Vreau să vă mulţumesc cu toată căldura sufletului meu pentru prilejul pe care mi l-aţi oferit astăzi de a mă adresa direct, deschis şi vibrant domniilor voastre, în calitate de autor-întemeietor al Deoumanismului, doctrină social-politică, atât de mare şi de importantă cât o credinţă, la care m-am referit cu detalii în prima parte a acestei expuneri circumstanţiale, aflată încă în derulare.

-În perioada curentă (observaţi şi dumneavoastră cu sensibilitatea şi acuitatea tuturor trăitorilor văzători) că atât ţara cât şi lumea întreagă trec prin momente dramatice, de grea cumpănă, aşa cum niciodată nu s-a mai trăit ca amplitudine sinistră, în vreun timp istoric. Globalizarea aceasta bezmetică, indusă şi dictată ocult popoarelor lumii are un curs funebru pentru majoritari.

Toată lumea civilizată a ajuns la cheremul unui Guvern Mondial din umbră care şi-a înfeudat guvernele marionetă ale naţiunilor aflate în disoluţie galopantă şi conduce discreţionar prin cozile de topor ale acestora, CĂTRE FALIMENT, STATELE SOCIALE TRADIŢIONALE! (Îmi voi permite să vă amintesc ce propunea -pe acest trend- una dintre marionetele guvernării mondiale, dna. Angela MERKEL, într-un moment oficial, la 14 iulie 2010: „Statele insolvente îşi vor pierde suveranitatea, fiind forţate să accepte o guvernare externă care le va decide politica economică…”;

îmi voi permite, de asemeni, mai departe, să vă amintesc, că la doi paşi de noi, preţ de un sirtaki distanţă, Grecia şi grecii sunt un butoi de pulbere. Ţara lor, condusă de privaţii oligarhi şi manipulată financiar spre prăbuşire de către ingineriile financiare ale F.M.I., Băncii Mondiale, Băncii Comunităţii Europene etc. se rostogoleşte vertiginos în faliment!! Săptămânile trecute s-au adunat la Bruxelles miniştrii de finanţe ai Statelor Unite ale Europei şi au dat verdictul formulând soluţia:

„GRECIA TREBUIE SĂ VÂNDĂ TOT CE ARE, PÂNĂ ÎN 2025, SĂ SE VÂNDĂ PE SINE, INTEGRAL, PRIVAŢILOR, CARE-I VOR FI STĂPÂNI!”….

CIVILIZAŢIA GREACĂ, CULTURA GREACĂ, cu vechime de mii de ani va fi prima „valoare globală” decăzută, depreciată şi atomizată!

Mândrul ei popor nu va mai putea să-şi zică grec, pentru că Grecia nu va mai fi Patria Mândrului ei Popor!

Corporaţia satanică, talmudică nu iartă Grecia că a livrat lumii Democraţia, cel mai înverşunat duşman al comunismului fascistoid globalist, al lui „NOVUS ORDRE SECLORUM”, cu care este stigmatizată toată fiinţa umană naturală a lui Dumnezeu, de pretutindeni)!

Dragilor, dacă nu ne vom scutura din inerţie şi nu vom face nimic pentru salvarea calităţilor noastre personale de oameni îmbunătăţiţi  prin conştientizarea îndumnezeirii neexceptate în specie, vom eşua într-un Megachibut Mondial ghidonat orwellian, pentru a fi folosiţi şi consumaţi, numai, de către stăpâni, de către cei care programează şi conduc marea conspiraţie francmasonică, apocaliptică, aflată în plină desfăşurare!

În aceste grave circumstanţe înconjurătoare, Spiritul Divin Tutelar ne-a inspirat, credem, să creăm o alternativă la prăbuşirea generalizată. Aşa se face că a apărut ideologia social-liberalismului Deoumanist prin a cărei falangă politică şi partinică în devenire să putem ajunge la putere prin alegeri democratice, pe bază de programe acceptate de cetăţeni, ca să-l  putem ajuta pe omul rătăcit şi decăzut să-şi recapete coordonatele identităţii sale civice iar în populaţia amorfă şi lâncedă să trezim poporul Suveran!

-De peste 21 de ani mă uit în jurul meu (vieţaş diurn în România), cu maximă atenţie şi observ cu teamă şi cu umilinţă cum se bestializează neamul meu, cum este dezumanizat românul.

Convivilor noştri le vorbeşte zilnic dracul, îmbrăcat în înger;

-li se schimbă legile neconstituţional şi „corect politic”, minţindu-i că acesta e un exerciţiu de democraţie, pur;

-li se anulează valorile tradiţionale şi li se impun nonvalorile (savanţii mor de foame şi curvele de toate nuanţele şi de ambe sexe trăiesc fastuos, briliant);

-li se modifică idealurile şi sunt îndemnaţi să-şi trăiască cu frenezie clipa fără viitor;

-li se deformează judecăţile şi li se pervertesc simţurile;

-li se subminează existenţa pentru că n-au locuri de muncă, n-au preocupări creative;

-nimeni nu mai citeşte- toată lumea loveşte!

-li se distrug identităţile, personalităţile şi li se minimalizează preţul propriilor vieţi;

-li se induc angoase fantasmagorice şi, finalmente, li se inoculează ideea criminală că sunt vinovaţi că există!

În asemenea circumstanţe, românul meu şi al vostru, domnilor, nu mai vibrează existenţial- EL TREMURĂ, NUMAI! Asta-i viaţă? Ăsta-i trai? ÎN NICI UN CAZ! Şi, să vedem acum cine şi cum, de ce aşa? Acum trebuie spus că tragedia postdecembristă, coşmarul neamului românesc începe de la piatra de hotar a illuminatului Ion Iliescu, comunistul de omenie care a devenit peste noapte capitalist de cumetrie. Omul acesta a dat semnalul privatizării partidelor şi şi-a asumat, pentru hoarda lui de trandafiri ţepoşi, cultura haitei! Iar acestei haite politice corifeul numit i-a devenit cu timpul suprema autoritate morală, pe care, în zilele noastre a desăvârşit-o, la nivelul ciurdei portocalii, domnul T. Băsescu, în noua calitate de raptor autoritar şi de jucător întotdeauna profitabil. Multe rele şi ticăloşii a făcut dânsul împreună cu vasalul microcefal numit Boc dar cea mai nesimţită dintre ele este inducţia în rândurile bătrânilor pensionari a ideii că nu-şi merită pensiile, că sunt asistaţi de stat şi că, până la urmă sunt vinovaţi că încă mai trăiesc, numai pentru a le face greutăţi guvernanţilor. Guvernarea lor e şantajabilă, guvernele lor sunt compromise căci numai o clică de compromişi şantajabili pot să compromită o ţară întreagă şi s-o prăbuşească în derizoriu!

Vă întrebaţi ce face opoziţia în cazul acesta? Opoziţia bâzâie, adică aspiră şi ea la cât poate, ce rămâne şi se manifestă nulă de efect, în Parlament. Dacă această opoziţie ar fi formată din bărbaţi de stat, curajoşi adică, EA ŞI-AR DA DEMISIA ÎN BLOC! ŞI, ÎN FELUL ACESTA AR OBLIGA PĂDUCHII PUTERII să se decupleze de la jugulara naţiunii. Şi ar grăbi alegerile  anticipate pe care le-ar câştiga, acum fără emoţii, oricât de multe voturi ar fura meseriaşii măsluitori ai puterii ilegitime! Dar opoziţia aceasta n-are bărbaţi de stat ci simulanţi, pentru că primii numiţi sunt pe cale de dispariţie, nu numai la noi, ci, aproape în toate guvernele euro-trans-atlantice. Iar ca să încheiem ceeace mai avem de zis pe acest segment tematic, vom mai face câteva precizări, legate de catastrofala prestaţie în guvernare a trădătorilor de neam şi de ţară Bă-Boci:

-în primul rând, încuscrirea la putere cu participarea nefastă pentru românii majoritari a formaţiei minoritare corozive a ungurilor lui Marko Bela. În nici un guvern din lumea civilizată nu se acceptă la guvernare partide politice (şi nelegalizate), meşterite pe criterii etnice. Mai mult decât atât aceştia au fost şi sunt ajutaţi de guvernările succesive de trădători să desăvârşească disoluţia statului cu paşi mici, consecvent şi sigur, cu intenţia de a căpăta autonomie teritorială. Iată cum formulează acad. D.C. Giurescu această perspectivă inevitabilă (în 2012) a lucrării Bă-Bocilor, dânsul vorbind despre „iminenta federalizare şi destrămare a României prin regionalizare”, arătând-o ca pe trădarea naţională a lui Băsescu. Astfel sunt ajutaţi oficial, maghiarii să-şi tranşeze un Ardeal care nu e al lor şi iată ce spune despre această problemă un dacolog reputat care e printre noi, dl G. Bârdan-Raine:

„La venirea maghiarilor în Ardeal, noi, românii, aveam aici o vechime de circa 6.319 ani… Maghiarii au luat de la noi straie, aur, argint, sare, animale dar şi tineri şi mai ales fete de care duceau mare lipsă în cele 13 hoarde cu care fino-ugricii au apărut în Europa, conduşi de ARPAD (VAMPIR în ebraică, PRADĂ în limba română)…

Maghiarii au invadat pământurile noastre române (geto-dace); PANONIA ESTE PĂMÂNT ROMÂNESC, lacul BalAton este o reminescenţă din Marea lui Saturn=Zamolxis. În venele maghiarilor curge sângele românesc al fetelor noastre localnice, luate cu japca. Maghiarii ne-au jefuit ţara. Ar fi vrut ei să pună mâna şi pe Valahia şi pe Moldova dar… au primit ce au meritat… la Posada… la Baia…”;

-şi, iată mai departe, în idee (nu neapărat în expresii citate, care sunt poziţia şi crezul- făcute publice- ale preşedintelui încă în exerciţiu T.B., vis-à-vis de chestiuni fundamentale ale vieţii noastre naţionale şi internaţionale): „Statul social e o prostie, tot efortul nostru se îndreaptă spre “statul performant”! Care stat, metecilor, care performanţă? Aceea a “strategilor” de la Bechtel care sug miliardele contribuabilului român de peste un deceniu şi n-au dat 10 km de autostradă ca lumea? A celor de la Nokia care pune în chiar zilele acestea lacătele la Jucu? Marii voştri “investitori strategici”, mutanţilor, sunt de fapt bombele previzibile cu oarece efect întârziat ale asasinilor economici numiţi FMI; Banca Mondială, B.C.E. etc! A cui „performanţă” o susţin ăştia ticăloşilor? A statului pe care l-au destructurat cu trădarea voastră, mituită?)…

… iar după ce a bătut palma cu dl. Obama (orgoliu stupid, plătit de români cu sume uriaşe pentru “strategicul fier vechi cu aripi”, lăsat la vatră de armata Americii) dl. Băsescu nu mai formulează altfel construcţia masonică artificială a U.E decât „Statele Unite ale Europei sau Europa Statelor Unite”. (Noi, poporul României nu ne-am băgat în kestia asta; Voi guvernanţii ne-aţi târât în minciună sclipitoare)!

Şi, prin acceptarea implementării bazelor militare americane în România, vom deveni neocolonie americană ori, mai bine zis proprietatea stăpânilor ei! Dovada?: Baza aeriană de la Deveselu se află pe agenda colaborării militare a României cu S.U.A şi NU A ACELEIA DINTRE ROMÂNIA şi U.E.! Care U.E. este o confecţie întocmită pentru europeni de către Oligarhia Financiară Globală, cu epicentrul la New-York. Această oligarhie a impus construcţiei europene modelul propriu şi conduce popoarele Europei, arondate numitei U.E. cu tăişul baionetelor financiare ale corporaţiilor multinaţionale de patent american” Cum conduce? Vorbirăm mai înainte despre Grecia; urmează Irlanda, Islanda, Spania, Portugalia, România, ş.c.l. … şi vom vedea, dacă vom trăi…

Până atunci, însă, treziţi şi îmboldiţi de pericolul globalismului satanic înrobitor, oamenii conştienţi şi lucizi, patrioţii adevăraţi vor găsi căi şi mijloace de a se opune balaurului şi chiar de a-l învinge! Iar calea cea mai apropiată şi mai la îndemâna noastră, a românilor este instituţionalizarea primei doctrine social-liberale pe baza căreia, dacă îi veţi accepta calităţile ca fiind compatibile cu intenţiile şi proiectele dumneavoastră, va trebui să pornim, împreună, Avalanşa DEOUMANISMULUI PENTRU RENAŞTEREA ROMÂNIEI! Şi, dacă vom ajunge la putere aleşi de popor să scoatem împreună poporul din acest coşmar al neterminatei tranziţii spre iad şi să-i redăm demnitatea trăirii normale în vatra ancestrală a strămoşilor lui.

Haideţi să vedem acum ce calităţi trebuie să aibă o ideologie ca a noastră pentru ca ea să poată deveni credibilă şi însuşită în scurt timp de către naţiune:

-priorităţile ei reale să fie ale majoritarilor şi urgenţele ei de asemeni;

-nevoile şi năzuinţele neamului să fie înscrise şi înfăptuite prin programele partidului; -valorile şi principiile fundamentale ale poporului să fie majoritar aceleaşi cu ale doctrinei politice;

-pentru a menţine şi consolida siguranţa vieţii sociale, trebuie înfăptuită democraţia integrală şi integră, într-un stat social al legilor dreptăţii;

-trebuie respectate armele de luptă ale democraţiei şi Statului de drept;

-pentru ca structurile majoritare ale comunităţilor să adere determinant la o nouă ideologie şi să lupte pentru afirmarea ei victorioasă în viaţa statului, este nevoie ca această ideologie să apere interesele statului (interne şi externe) şi să facă progresiv mai bună viaţa poporului lui;

-înainte de toate trebuie refăcută identitatea naţională prin redefinirea statului unitar, liber, independent şi suveran, apoi să-i fie redate naţiunii, statului, bogăţiile naţiunii din pământul şi subpământul teritoriului său;

-Trebuiesc refăcute alianţele şi relaţiile cu lumea după criterii rebrenduite, după legi noi, care să respecte specificităţile şi personalitatea ideologiei reformatoare;

-Trebuie să decidem, împreună, noii termeni ai interrelaţionării dintre noi, dintre noi şi alţii; dintre instituţii şi entităţi interioare, dintre acestea şi cele din afară.

-Trebuie să reluăm şi să extindem conştient şi folositor pentru toată lumea formula liberală „prin forţe proprii” şi să-i reânvăţăm pe români (mai ales pe cei tineri şi receptivi) preţul muncii şi valorile muncii, pentru că viitorii conducători ai treburilor ţării dintre ei vor fi recrutaţi, dintre cei care au rezultate excepţionale în sectoarele lor de activitate! Ei vor fi meritocraţii Deoumanişti ai viitorului, iar “liberul arbitru” al liberalilor e necesar să se tempereze, fiindcă, pentru noi toţi, MODERAŢIA VA FI FASCINAŢIA!

Apoi, ştiindu-se că cea mai mare bogăţie a unei ţări sunt oamenii ei, trebuie inventariat potenţialul de expertiză, cel care a fost marginalizat de sistem şi repus în drepturi productive funcţie de capacitatea şi disponibilitatea reală reevaluată profesionist a deţinătorilor. Trebuie aduşi din străinătate acasă cei buni, care vor şi pot să contribuie la renaşterea României; Ministerele, Parlamentul, Administraţiile Naţionale, Preşedenţia, Instituţiile fundamentale ale Statului Deoumanist nu pot fi conduse de oligarhi şi francmasoni! Groparii Statului nu pot fi lăsaţi să-i fie conducători! Cei care se consideră stăpânii poporului n-au dreptul legitim să conducă poporul!

Rememorând ceeace am spus până aici, doamnelor şi domnilor, putem sintetiza următoarele:

-dezvoltarea Statului Deoumanist se bazează cu prioritate pe folosirea resurselor şi forţelor indigene, pe chiverniseala dreaptă, raţionale şi legal sine-qva-non-a NAŢIONALIZARE a celor pretabile, într-o Patrie liberă, independentă şi suverană.

TREBUIE REDATĂ ROMÂNIA ROMÂNILOR, CA REFACERE A DREPTĂŢII ISTORICE ÎMPLINITE CU VOIA DIVINĂ, INCLUSIV PRIN NAŢIONALIZARE RAPIDĂ!

-Nici un necetăţean al României nu va putea deţine în proprietate legală, aici, pentru el şi familia sa, mai mult de 10 hectare. Concesionarea este altceva şi face obiectul unui alt tip de negocieri, cu altfel de drepturi şi obligaţii. În sensul acesta NIMENI NU VA FACE PROFIT ÎN ROMÂNIA FĂRĂ A PLĂTI ROMÂNILOR IMPOZITE ŞI TAXE LEGALE PENTRU CÂŞTIGUL RESPECTIV!

Avem resurse să ieşim la lumină prin energiile proprii. Trebuie să pornim împreună, ca patrioţi responsabili Revoluţia în conştiinţe, numită Deoumanism. Sunt acum la dumneavoastră pentru că am convingerea că mi-am găsit fraţii de suferinţă şi de idealuri. Şi nu cred că m-am înşelat în acest sens! Noi n-am realizat Deoumanismul pentru a distruge pe cineva ori pentru a ne lua revanşa faţă de altcineva. Noi luptăm pentru binele poporului nostru şi pentru demnitatea lui refăcută, iar pentru a putea să facem bine poporului trebuie să câştigăm în alegeri puterea politică! Deoumaniştii nu sunt antisemiţi, antiruşi sau antigermani, antiamericani, antichinezi, antiţigani, antihrişti, etc. În principiu, nu avem potrivnicii ireversibile în contra niciunui grup de oameni! Dar, nu vom ocoli sau ezita niciodată să ne exprimăm de partea adevărului, indiferent de unde ar veni sfidarea lui.

Putem însă convieţui cooperant şi civilizat cu oricine nu ne atacă şi nu ne sapă. Iar dacă nu putem coexista în simbioză, putem trăi interferent şi creativ în areale paralele, dar consubstanţiale, cu orice fel de religie care nu este antiumană, satanică! Noi înşine ne-am declarat şi suntem “conştiinţe libere şi creştini involuntari”, pentru că ne-au botezat părinţii noştri când nu aveam nici opinie şi nici discernământ.

Avem însă o problemă cu efectele îndoctrinării creştine şi cu stilul de lucru al majorităţii ierarhilor săi, obedienţi potentaţilor şi nu de ieri de azi… E unic şi pervers-politic să adormi o naţiune cu minciuni, cântându-i zilnic, DEŞTEAPTĂ-TE ROMÂNE, apoi “ajutând-o” toată ziua să-şi trăiască viaţa ca un PROHOD, iar la schimbarea aceasta de macaz şi linie melodică să pună umărul “cu totul dezinteresat” şi biserica creştină, partenera slabă de refuz a oricărei puteri aflată în erecţie!

O asigurăm că partenera Deoumaniştilor nu va fi niciodată. Şi mai e ceva, o chestiune, să-i zicem, organică: suntem convinşi că religia creştină a fost inventată de evrei după modelele lor de voinţă şi interese, cu intenţia de a tulbura şi rătăci minţile neevreilor zişi goiymi şi cu scopul final de a-i evreiza pe cei mai mulţi, prin practica numită “Katolikos”… Iar mijlocul ideal de a face împlinită aceasta a fost propaganda evreismului specific, disimulat în preceptele Bibliei, “mărturisite ca texte sacre, revelate”, deci imuabile pentru credincioşi şi obligatorii de urmat!

Astfel, Biblia s-a dovedit, în timp, ideală pentru a-i forma pe robii credinţei şi, de nepreţuit pentru seniorii acestora, acum ajunşi Stăpâni! Nu zicea F. Nietzsche despre creştinism că e o “religie pentru sclavi”?… În 2000 de ani de când popii le citesc românilor din Biblie, creştinismul a făcut din ei o populaţie de slugi ideale: un popor care se roagă în genunchi pentru pâinea zilei de mâine şi care-şi încropeşte viitorul într-un orizont al şobolanilor, doar-muşuroiul propriu!

Ca să nu mai spunem că mulţi părinţi habotnici sunt în stare să-şi închidă în casă copii lăsându-i să ţipe de foame iar ei să dea fuga cu ultimul ban la taica popa ca să-i citească acatiste, pomelnice sau liturghii! Din generaţie în generaţie sutanele i-au ţinut pe români îmbrobodiţi la minte, învăţându-i să-şi rupă de la gură pentru prioritatea plătirii drogurilor minciunii creştineşti. Biblia şi creştinismul, doamnelor şi domnilor, au făcut din noi o naţiune de mămăligi apatice, care nu explodează, de copaci care mor în picioare (dar nu prea înţeleg de ce li s-au uscat rădăcinile) şi, ne-au transformat într-o populaţie de mioritici (dar nu de câini mioritici ci de berbeci mioritici), înneguraţi permanent, dar necombatanţi şi în aşteptarea milei stăpânilor, a veşnicilor lor “ogrinji”, ai pomenilor lor! Şi, în acelaşi plan al efectelor “educative”, cartea Bibliei a reprezentat şi manualul perfect de călărire a mârţoagelor care suntem, iar pentru proprietarii indigeni ai acestora a fost învăţătura cea mai eficientă prin care să-şi formeze pe termen lung vitele de gloabă şi povară! Nu ne spun înţelepţii evrei că “goiymii sunt vite, animale vorbitoare şi nimic mai mult”?! Altfel, dacă n-ar fi cum zicem, de ce ar fi atât de zeloase şi motivate ocultele lor (pentru că toate sunt începute şi înţesate cu evrei), fundamentaliştii lor sionişti şi cozile lor de topor de pretutindeni din lume să îngroape creştinismul şi pe creştini, ca pe cea mai mare greşeală pe care au inventat-o ei înşişi, ce încă se vede!?

Nu este aşa că numai bigoţii habotnici şi cu orizont mental extrem de restrâns mai cred în mântuire şi utilitatea ei postumă ori în judecata de apoi sau în Rai ori Iad? (Şi încă ceva, văzut cu ochiul liber: majoritatea generaţiilor tinere nu mai vibrează nicicum la provocarea religioasă, de templu, ori la întâmpinarea “MODELULUI DUMNEZEU”! Pentru ei, domnilor, fascinaţia constantă rămâne “PRINŢUL LUCIFER” şi RAIUL său, tip… underground! De aceea noi vom fi preocupaţi să le schimbăm “TARGETUL” tinerilor, să-i reânvăţăm să privească cerul şi să redeprindă zborul)! Aşadar, de la aceste convingeri şi exemple de viaţă reală pornind, noi credem că nu mai trebuie să irosim energii în creştinism: EL NU E PROBLEMA NOASTRĂ! Creştinii care vor veni către noi, vor veni să-l adore pe sacrificatul Hristos fratele, reânomenit prin Deoumanism şi având aură de suflet curat în steagul reânvierii Patriei lor!

De aceea mă rog de dumneavoastră şi de toţi cei care pot şi vor să înţeleagă: SALVAŢI-L PE HRISTOS ACCEPTÂNDU-I REÎNOMENIREA ŞI EXEMPLUL JERTFEI! Noi vi l-am adus acasă dintr-o dumnezeire falsă şi minţită, făcută omenirii cu gând rău, acaparator. Pentru noi a doua venire se întâmplă şi aici şi acum! HALOUL DE LUMINĂ AL SACRIFICIULUI HRISTIC TREBUIE SĂ NE FIE IMBOLD NEMURITOR ÎN LUPTA PENTRU REÂNVIEREA NEAMULUI. NOI TOŢI ROMÂNII SUNTEM HRISTOŞI SACRIFICAŢI DE OAMENII RĂI IAR MISIUNEA VIEŢII NOASTRE ESTE SĂ REÂNVIEM ÎMPREUNĂ, ÎN VATRA STRĂVECHE TRACO-GETO-DACĂ A ÎNNOITEI PATRII DEOUMANISTE!

Doamnelor şi domnilor, eu şi Deoumanismul am venit astăzi în faţa dumneavoastră să vă dăm ceva nu să vă luăm ceva!

Dacă şi domniile voastre veţi înţelege să ne întâmpinaţi cu aceleaşi gânduri generoase şi curate nu ne mai rămâne decât să batem palma, fratern şi să propagăm dezbaterea pe detalii, (în credinţă şi fapte conforme) a IZBÂNZII ÎNCEPUTULUI COMUN! Ne aşteaptă vremuri grele de luptă crâncenă şi îndârjită dar miza eforturilor merită investiţia: Reconstrucţia curată şi demnă a ţării! Dacă veţi accepta şi vă veţi însuşi stindardul ideologiei noastre, P.R.E. ul modernizat va aduce în arena politică internă şi internaţională un nou început istoric: polul SOCIAL-LIBERALISMULUI DOCTRINAR, DEOUMANIST! Astfel vom reforma politica ţării şi ţara, înnobilându-le cu voinţa, confirmată şi topită în acest accept a Divinităţii inspiratoare, care ne îndrumă ce (şi cum) să facem cu “darurile sale înţelepţeşti: raţionalitatea, sensibilitatea, creativitatea în concret şi în abstract”.

Cu Dumnezeu înainte, aşadar, ne vom face viaţa cum ne place, în Ţara pe care ne-o dorim în Viitor!

*Desigur, doamnelor şi domnilor, dacă românii trăiesc azi într-o Patrie semiabandonată de guvernanţii care conduc lucrurile împotriva propriului popor, vina e dublă:

1) a poporului needucat civic care n-a învăţat nimic din lecţiile istoriei, nici măcar să aleagă între farsorii şi gogomanii politicianişti şi 2) a politicienilor acestora pârâţi şi pervertiţi care păcălesc electoratul, mituindu-l la alegeri doar pentru atât cât să ajungă la putere, după care uită imediat de el. Toţi potentaţii postdecembrişti au guvernat prin găşti de interese, în folosul lor imediat, al obedienţilor şi profitorilor din cooperativa lor zisă politică! De aceea nici unul nu are nici o scuză că ar putea fi mai puţin ticălos decât precedentul, niciunul nu poate fi iertat la viitoarea judecată a istoriei pentru rănile adânci şi nevindecabile pe care le-au provocat ţării făcându-se ei târnăcoapele cele mai înverşunate cu care s-a săpat şi se sapă adânc la temelia statului social. Asupra acestei etape viziunile şi dezideratele Deoumaniştilor sunt foarte asemănătoare cu ale celor din PRE şi ale fondatorilor Academiei DacoRomâneşti, iar pe alocuri sunt identice şi convergente (vorbind de baza statutară). Haideţi să vedem ce putem face împreună pentru a-i ajuta pe ai noştri să nu-şi piardă statalitatea, independenţa şi suveranitatea Ţării, multiplu asaltate şi agasate atât de oculţi cât şi de cozile de topor oficiale. Iată ce spune un dacolog notoriu – dl. dr. Napoleon Săvescu, despre ticăloasa lucrare a uzurpatorilor de state şi de stilul lor de acţiune: „Pentru lichidarea unui popor se începe prin a-i altera, a-i şterge memoria: îi distrugi cărţile, cultura, religia, istoria şi apoi vine altcineva, care îi va scrie alte cărţi, îi va da altă religie, altă cultură, îi va inventa o altă istorie, de origine latină ori slavică, după momentul politic (n.n.: Dar, de ce nu şi evreiască, dle N. Săvescu? N-aţi auzit şi dumneavoastră că în 10.X. 2007 dl. Shimon Peres raporta superiorilor sionişti finanţatori la Hotel Hilton din Tel Aviv “misiune îndeplinită: Israel a cumpărat Polonia, Ungaria, România, Manhattan…”. N-aţi observat şi dumneavoastră cum, în vara acestui 2011, premierul Netanyahu “saliva” de invidie atunci când i se vorbea despre bogăţiile sau rezervele de apă ale României, ori atunci când citea rapoartele armatei Israelului care efectua prospecţiuni şi evaluări „discrete” în Carpaţi- (anul acesta soldate şi cu victime şi tehnică de luptă sacrificate, toate şi public mediatizate)? Asta ce înseamnă domnule, că deja suntem programaţi a deveni Palestina Europei şi că vom avea chiar soarta Palestinei? Dumneavoastră ce ziceţi, doctore Săvescu?

„Între timp poporul începe să uite ceea ce este sau ceea ce a fost iar cei din jur vor uita şi mai repede (n.n. Normal, că doar nu e mortul lor…) Limba nu va mai fi decât un simplu element de folclor, mai devreme sau mai târziu va muri de moarte naturală. Noile forme istorice vor aduce elemente şi simboluri noi de adoraţie, care le vor îndepărta (nu suprima? n.n.) pe cele vechi. Din vechiul strat spiritual vor rămâne undeva, la un etaj inferior al cunoaşterii, numai câteva cuvinte, expresii, tradiţii, impresii, fragmente, nume de localităţi, munţi şi ape, fără înţeles aparent (în loc de “aparent”, poate “identitar”? n.n.). Formele vechi care cândva au ocupat valenţa transcendentului vor fi deplasate (nu absorbite? n.n) în formele noi, care vor dicta componenţa şi funcţiile “noului popor”, aşa cum s-a întâmplat cu noi”. (n.n. Ce vorbiţi? Deja, domnule Napoleon Săvescu, o spuneţi cu voce tare, fără remuşcări??? Nu cumva, din aceleaşi motive “fără remuşcări” se organizează şi spectacolele de teatru ale trupei evreieşti din Bucureşti sub sigla <TEATRULUI EVREIESC DE STAT>? Al cărui stat e acest teatru, domnule? Cumva al celui care raporta <adjudecată> România, inclusiv în Knessetul de la Tel Aviv?)… (apud. dr. Napoleon Săvescu, coperţi 1- “Dacia Magazin” 65-67- mai. aug. etc. 2011).

În general, domnule, ceea ce aţi scris ca să reproducem noi aici este în partea majoritară a textului spus corect şi obiectiv. Dar ce ne facem cu unii dintre noi care s-au americanizat într-atât încât vin la baştină cu ocazia unor Congrese anuale ca să ne convingă că EI SUNT DACII şi CĂ DACOLOGIA AR FI O ŞTIINŢĂ PRIVATĂ, UN DOMENIU PARTICULAR, AL STĂPÂNILOR, ALŢII DECÂT NAŢIUNEA URMAŞILOR LEGITIMI ROMÂNI?!…

Cu umilinţă vă comunicăm, distinse dle dr. Săvescu că întrunirile numite Congrese pot fi proprietăţi private ale organizatorilor DAR ŞTIINŢA CARE LE MOTIVEAZĂ şi JUSTIFICĂ, NICIODATĂ!

PENTRU CĂ ORICE ŞTIINŢĂ FACE PARTE DIN CULTURA ŞI CIVILIZAŢIA LUMII ŞI NU POATE FI TRATATĂ CA OBIECT AL DREPTULUI PRIVAT! Din acest punct de vedere (vă rog să îngăduiţi o observaţie fraternă); trebuiesc lămurite două lucruri, doamnelor şi domnilor dacologi decidenţi:

1) Trebuie definită exhaustiv Ştiinţa Dacologiei (şi aici aveţi contribuţia redutabilă a unii cercetător excelent- G.L. Teleoacă; iar

2) prin girul ACADEMIEI DACOROMÂNE (cel mai autorizat evaluator şi de necombătut în expertiza ştiinţifică) să-i confirmaţi formula şi s-o consacraţi în înscrisuri, ca singura autentică!

Apropiindu-ne de finalul expunerii mele, doamnelor şi domnilor (pe care de aici înainte, vă consider prieteni dragi), vă voi mărturisi că întreg demersul meu prezent, trecut şi viitor se subordonează dorinţei de a vă convinge că suntem fraţi curgând din aceeaşi rădăcină, întru totul compatibili şi că Deoumanismul este singura alternativă potentă şi capabilă să salveze omul decăzut prin cultivarea exacerbată a instinctelor sale. Această doctrină inedită este paradigma socialismului îndumnezeit fundamentat filosofic şi mistic, motivat politic şi vital necesară în planul social!

Iar partidul social-liberal care-o adoptă doreşte şi poate să obţină puterea legal şi democratic, la urne, pentru a putea schimba în bine soarta majorităţii românilor! În spiritul acesta trebuie să demonstrăm (şi suntem în stare s-o facem, pentru că deţinem toate argumentele) că pe acest pământ nu suntem numai <axis mundi> în ţara noastră legitimă ci şi matricea perenă a începuturilor europene! Iar aşa privind lucrurile, am putea conchide că sintagma viitorului pentru noi este drept să fie formulată ca “Dacoromânismul Deoumanist” (postglobal şi postcorporatist), care va declanşa, spre primenirea lumii, Revoluţia Mondială în conştiinţe a Socialismului îndumnezeit, ce va izbucni din Bucureştiul nostru, românesc, VECHIUL, NOUL şi ETERN ACTUALUL “CARDINES MUNDI”!

Rămâne ca domniile voastre să analizaţi, deliberaţi şi decideţi dacă vă puteţi asuma această uriaşă responsabilitate istorică, pe care s-o conştientizaţi în dimensiunile şi implicaţiile ei multiple, colosale!

Şi, DOMNILOR DACOROMÂNOLOGI, POATE NOI VOM FI ACEIA CARE, HOTĂRÂND AICI AFIRMAREA ÎNFRĂŢITĂ A ÎNŢELEPCIUNII SPIRITUALE MOŞTENITE, AM PUTEA CONFIGURA PRIN LUCRAREA NOASTRĂ PROPRIE ETAPA FINALĂ DE ÎNZEIRE A ROMÂNIEI- REFACEREA EDENTRACIEI!

AM VĂZUT ŞI SIMŢIM CĂ DUMNEZEU NE-A DAT UNORA PE CEILALŢI, HAIDEŢI SĂ NE BĂGĂM ÎN TRAISTĂ ZESTREA CUVENITĂ CA MOŞTENITORI LEGITIMI, SĂ NE LUPTĂM PENTRU A O MERITA ŞI PENTRU A-I REFACE STRĂLUCIREA ŞI GLORIA STRĂBUNĂ! CUM NE IMPLICĂM, AŞA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU! DOAMNE AJUTĂ-NE ŞI NE LUMINEAZĂ, PE NOI ŞI NEAMUL NOSTRU TRACO-GETO-DAC!

Alexandru OBLU
Bucureşti
6 octombrie 2011
 
Load More Related Articles
Load More By Mihai Mircea Totpal
Load More In Stiri Exclusive

One Comment

  1. ilie ionita

    28 martie 2012 at 6:25 PM

    Romanii, chiar in aceste vremuri extrem de tulburi, au datoria sfanta fata de Dumnezeu, fata de eroii nemului nostru, sa-si pastreze demnitatea, credinta si onoarea, sa nu se vanda,ci sa lupte pana la capat ca niste romani adevarati. Dar ce spun eu….? mai exista oare neamul romanesc??????

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Check Also

“Litanii” – noul volum de poezii al poetei Iuliana Paloda-Popescu, Editura Rawex Coms – Bucureşti, 2020

        A apărut un nou volum de poezii al poetei Iuliana Paloda-Popescu, intitulat “Litan…