Home Dosar pentru locuinţă la Sinaia

Dosar pentru locuinţă la Sinaia

12 min read
0
0
309

În şedinţa consililui local de marţi, la propunerea primarului, consilierii locali au aprobat criteriile şi punctajele de acordare a unei locuinţe pentru persoanele evacuate din casele naţionalizate. Pentru cei care speră la o casă numai a lor, greul abia acum începe. Vă prezentăm la cald cu ce acte trebuie să se pregătească.

Vlad Oprea: “Contrar piedicilor, vreau să finalizăm anul acesta cât mai multe locuinţe şi să le dăm în folosinţă. Sinăienii trebuie să rămână în Sinaia! Acum deschidem lista pentru acest an. Nu mai vreau să văd bătrâni plângând pentru că nu au știut ce acte le trebuie la dosar. Îi rog pe toți sinăienii care vor depune dosare pentru o locuință să fie foarte atenți la completarea lor. Dacă au nelămuriri sau dubii, să vină și să mă întrebe. Am dispus departamentului locativ să ofere consultanță tuturor celor care solicită acest lucru. Lista care va reieși va fi valabilă până în anul 2012, după care vom relua depunerea dosarelor.”

.

CRITERII DE ACCES ŞI ACTE DOVEDITOARE

1. Titularul cererii de locuinţă, cât şi ceilalţi membri ai familiei acestuia – soţ/soţie şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia, să aibă domiciliul în oraşul Sinaia.

Acte doveditoare: adeverinţă eliberată de Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanei.

2. Persoanele îndreptăţite la obţinerea unei locuinţe sociale sunt persoanele fizice care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a) sunt titulare ale contractelor de închiriere sau au avut calitatea de chiriaşi, dovedită prin acte, ori li s-a anulat prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă contractul de vânzare cumpărare a locuinţei, la data retrocedării pe cale administrativă sau judecătorească a locuinţelor către foştii proprietari sau moştenitorii acestora, potrivit următoarelor acte normative:

1. Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare;

2. Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată;

5. Altor acte normative, precum şi hotărârilor judecătoreşti cu caracter reparator rămase definitive şi irevocabile.

b) nu intră sub incidenţa prevederilor art. 14 alin. (2) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare;

c) nu deţin în proprietate o altă locuinţă, inclusiv casă de vacanţă în nicio localitate din România;

d) nu au înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990;

e) nu au beneficiat şi/sau nu beneficiază de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;

f) nu deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat;

g) să nu fie beneficiarul unui teren în proprietate şi/sau concesiune în oraşul Sinaia şi în nicio localitate din ţară sau teren în folosinţă conform Legii nr.15/2003.

Acte doveditoare:

– declaraţii autentificate ale titularului cererii şi ale soţiei/soţului şi ale celorlalţi membri;

– sentinţă judecătorească de evacuare din imobilul revendicat (rămasă definitivă) sau somaţie, înştiinţare de la Primăria Sinaia de retrocedare a imobilului, notificare din partea proprietarului, copie contract de închiriere.

NU AU ACCES la locuinţele sociale următoarele persoane:

– chiriaşul unei locuinţe din fondul locativ de stat sau al unei locuinţe de necesitate care:

– nu a achitat chiria 3 luni consecutiv;

– a subînchiriat locuinţa fără consimţământul scris al proprietarului;

– au schimbat total sau parţial destinaţia ori structura interioară a locuinţei fără consimţământul scris al proprietarului şi fără aprobările legale;

– a pricinuit însemnate stricăciuni locuinţei, cladirii în care este situată aceasta, instalaţiilor sau bunurilor aferente acestora ori care au înstrăinat fără drept părţi din acestea;

– are un comportament ce face imposibilă convieţuirea sau care împiedică folosirea normală a locuinţei.

Acte doveditoare:

– declaraţie notarială;

– cerere tip privind criteriile de ierarhizare stabilite pentru persoanele îndreptăţite la obţinerea unei locuinţe sociale.

PUNCTAJ

Se aplică numai solicitanţilor care îndeplinesc în totalitate criteriile de acces

1. SITUAŢIA LOCATIVĂ A SOLICITANTULUI

1.1. Evacuaţi din locuinţe naţionalizate şi retrocedate – cu sentinţă definitivă şi irevocabilă (10 puncte)

1.2. În curs de evacuare din locuinţe proprietate particulară, naţionalizate şi retrocedate – proces în derulare (8 puncte)

1.3. Evacuaţi din locuinţe naţionalizate şi retrocedate –fără sentinţă (7 puncte)

1.4. Chiriaşi care au somaţii sau notificări în vederea evacuării din case naţionalizate şi retrocedate (6 puncte)

1.5. Chiriaşi din case retrocedate (4 puncte)

1.6. Chiriaşi din case revendicate conform legislaţiei în vigoare (2 puncte)

2. VÂRSTA TITULARULUI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE A CASEI RESTITUITE

2.1. Peste 70 de ani (inclusiv) (8 puncte)

2.2. Între 60 (inclusiv) până la 70 de ani (5 puncte)

2.3. Între 55 (inclusiv) până la 60 de ani (3 puncte)

2.4. Între 40 (inclusiv) până la 55 de ani (2 puncte)

2.5. Sub 40 de ani (1 puncte)

3. SITUAŢIA SOCIALĂ

3.1. Persoane peste 60 de ani şi lipsite de rude de gradul I (5 pct)

3.2. Nr. de membri ai familiei. Câte 1pct pentru fiecare membru, dar nu mai mult de 7pct

4. SITUAŢIA MEDICALĂ

4.1. Boli grave (cele din anexa 2 la OUG 40/1999), confirmate prin certificate medicale timbrate eliberate de instituţia medicală competentă, semnate de către medicul de specialitate şi de conducătorul acestei instituţii sau certificate cu încadrare în grad de handicap (dar nu mai mult de 2 pct.) (2 puncte)

5. VENITUL MEDIU REALIZAT PE MEMBRU DE FAMILIE

5.1. Între 0 şi 400 RON (1 punct)

5.2. Între 401 şi 600 RON (3 puncte)

5.3. Între 601 şi câştigul salarial mediu net lunar pe total economie (0 puncte)

5.4. Peste câştigul salarial mediu net lunar pe total economie (-3 puncte)

6. TERMENUL PÂNĂ LA CARE ESTE ÎN VIGOARE CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE CU PROPRIETARUL

6.1. Nu mai are contract (10 puncte)

6.2. Între 0 şi 12 luni inclusiv (6 puncte)

6.3. Între 12 şi 24 luni inclusiv (4 puncte)

6.4. Între 24 şi 36 luni inclusiv (2 puncte)

6.5. Mai mult de 36 de luni (0 puncte)

7. VECHIMEA CERERII

7.1. Până la 1 an (0,5 puncte)

7.2. Între 1 şi 3 ani (1 punct)

7.3. Între 3 şi 5 ani (1,5 puncte)

7.4. Între 5 şi 7 ani (2 puncte)

7.5. Între 7 şi 10 ani (2,5 puncte)

7.6. Peste 10 ani (3 puncte)

8. VECHIMEA DOMICILIULUI ÎN ORAŞUL SINAIA

8.1. Peste 20 de ani (7 puncte)

8.2. Între 5 şi 10 ani (1 punct)

8.3. Între 10 şi 15 ani (2 puncte)

8.4. Între 15 şi 20 de ani (4 puncte)

8.5. Până în 5 ani (0 puncte)

ATENTIE!!!

ÎN CAZ DE EGALITATE DE PUNCTAJ, DEPARTAJAREA SE VA FACE ÎN FUNCŢIE DE:

– VÂRSTA SOLICITANTULUI

– SITUAŢIA LOCATIVĂ

SURSA: http://www.expresuldesinaia.ro

Load More Related Articles
Load More By Mihai Mircea Totpal
Load More In 

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Check Also

“Unde trăiește Dumnezeu?” de Hedi SIMON

Omul Îl caută dintotdeauna pe Creatorul său precum caută firul de paie de care să se agațe…