Home Gata vacanţa! A reînceput şcoala!

Gata vacanţa! A reînceput şcoala!

8 min read
0
0
501

S-au distrat de sărbători, au fost la bunici la ţară, la colindat dar mai ales la cabanele din Valea Prahovei. Însă de astăzi elevii sunt din nou pe băncile şcolilor din toata tara. Totuşi, nu pentru prea mult timp: în 28 ianuarie începe vacanţa semestrială!

Au avut două săptămâni de vacanţă, timp în care au lăsat cărţile deoparte, ghiozdanul în cui şi s-au distrat şi relaxat. De astăzi, însă, elevii  s-au întors în sălile de clasă. Din 7 februarie va începe cel de-al doilea semestru, ale cărui cursuri vor fi întrerupte în 15 aprilie, pentru vacanţa de primăvară. Aceasta va dura între 16 şi 25 aprilie. Al doilea semestru se va încheia în 17 iunie, iar elevii vor fi intra, după caz, în vacanţa de vară sau în febra examenelor. Tezele semestrului al doilea al anului şcolar 2010 – 2011 se vor susţine până la data de 20 mai.

CABINET MINISTRU
ORDIN cu privire la structura anului şcolar 2010 – 2011

În temeiul Legii învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 81/2010, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, emite prezentul ordin:

Art.1 (1) Anul şcolar 2010-2011 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se stabileşte:
a) Pentru clasa a IX-a de liceu – filiera tehnologică, învăţământ de zi, durata cursurilor este de 39 de săptămâni, din care 36 săptămâni de cursuri şi 3 săptâmâni de stagii de pregătire practică, în conformitate cu prevederile planurilor-cadru.
b) Pentru clasa a XI-a – anul de completare şi pentru învăţământul special – clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 183 de zile.
c) Pentru clasa a XI-a de liceu – filiera tehnologică, ruta directă de calificare şi pentru clasa a XII-a de liceu – filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare, durata cursurilor este, în funcţie de prevederile planurilor-cadru, de 37 de săptămâni, însumând 182 de zile lucrătoare, respectiv de 38 de săptămâni, însumând 187 de zile lucrătoare.
d) Pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile de învăţământ în vigoare.

Art.2 Anul şcolar 2010-2011 începe pe data de 1 septembrie 2010, se încheie pe data de 31 august 2011 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează:
Semestrul I
Cursuri – luni, 13 septembrie 2010 – marți, 21 decembrie 2010.
În perioada 1 – 7 noiembrie 2010, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
Vacanţă – miercuri, 22 decembrie 2010 – marți, 4 ianuarie 2011
Cursuri – miercuri, 5 ianuarie 2011 – vineri, 28 ianuarie 2011
Vacanţă intersemestrială – sâmbătă, 29 ianuarie 2011 – duminică, 6 februarie 2011
Semestrul al II-lea
Cursuri – luni, 7 februarie 2011 –vineri, 15 aprilie 2011
Vacanţă – sâmbătă, 16 aprilie 2011 – luni, 25 aprilie 2011
Cursuri – marți, 26 aprilie 2011 – vineri, 17 iunie 2011
Vacanţa de vară – sâmbătă, 18 iunie 2011– duminică, 11 septembrie 2011

Art.3 În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.

Art.4 (1) Tezele de pe semestrul I al anului şcolar 2010-2011 se susţin, de regulă, până la data de 17 decembrie 2010.
(2) Tezele de pe semestrul al II-lea al anului şcolar 2010-2011 se susţin, de regulă, până la data de 20 mai 2011.

Art.5 (1) În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin.
(2) Aprobarea modificării structurii anului şcolar, menţionată la alin. (1), se acordă în condiţiile asigurării numărului de zile de cursuri stabilit la Art. 1, precum şi a posibilităţii ca toţi elevii să participe, fără restricţii, la examenele de bacalaureat şi de absolvire.

Art.6 Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare a competenţelor profesionale, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Art.7 Secretariatul de Stat pentru Învăţământul Preuniversitar, Secretariatul de Stat pentru Învăţământul în Limbile Minorităților, Direcţia Generală Educaţie şi Învățare pe Tot Parcursul Vieții, Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor, Relaţia cu Parlamentul şi Sindicatele, Direcţia Generală Management, Resurse Umane și Rețea Școlară, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art.8 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRU,
Daniel Petru Funeriu
Bucureşti
Nr. 4034
Data 02.06.2010

Load More Related Articles
Load More By Mihai Mircea Totpal
Load More In 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Check Also

Află totul despre copertinele retractabile și despre dezvoltarea acestora în timp

Oricine are o terasă, fie într-un spațiu personal sau unul comercial, cunoaște foarte bine…