Home Breaking News Stiri interne Legea nr. 220/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Legea nr. 220/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

13 min read
2
0
562

Coplata in sistemul de sanatate:

Cine NU trebuie sa plateasca

Incepand cu anul urmator, vom plati pentru serviciile medicilor de familiei si ale medicilor specialisti din spitale, legea care prevede introducerea mecanismului de coplata in sistemul medical din Romania fiind publicata miercuri in Monitorul Oficial. Totusi, exista cateva categorii de persoane exceptate de la plata serviciilor medicale.

Legea nr. 220/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 851, din 2 decembrie 2011, prevede ca persoanele asigurate in sistemul de sanatate sa plateasca o parte din costurile unor servicii medicale. Astfel, noul act normativ defineste coplata ca fiind contributia asiguratului la sistemul de sanatate, incasata suplimentar fata de cea decontata din fondul national unic al asigurarilor de sanatate.

Insa, de la costurile coplatii vor fi scutiti:
• copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii intre 18 ani și 26 de ani, daca sunt elevi, absolventi de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studentii, daca nu realizeaza venituri din munca;
• bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pentru serviciile medicale aferente bolii de baza respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse;
• pensionarii cu venituri numai din pensii de pana la 740 lei/luna.

De asemenea, conform noilor reglementari, documentul justificativ prin care se face dovada coplatii serviciilor medicale este tichetul moderator pentru sanatate, urmand ca modelul si modul de utilizare a acestuia sa se aprobe prin ordin comun al Ministerului Sanatatii si al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

Suma prevazuta drept coplata se va calcula procentual din valoarea serviciilor medicale prevazute in contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate. Totusi, suma perceputa drept coplata nu poate depasi a douasprezecea parte din valoarea veniturilor nete anuale realizate. Potrivit expunerii de motive a legii publicate, tichetul va reprezenta o suma de bani in limita a cel mult 600 de lei pe an calendaristic pe care pacientul o va plati pentru consultatii, spitalizari, analize de laborator sau investigatii. Peste aceasta suma, orice act medical va fi gratuit.

“Dupa atingerea sumei maxime privind coplata pe asigurat pe an calendaristic, serviciile medicale pentru care se incaseaza coplata sunt acordate fara coplata”, se prevede in noul act normativ.

Totodata, in noua lege se prevede posibilitatea ca toate costurile generate de coplata sa fie suportate de asigurarile voluntare de sanatate de tip complementar.

Introducerea coplatii reprezinta un angajament al Executivului fata de Comisia Europeana si Fondul Monetar International, urmand ca data aplicarii sa se stabileasca prin contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.

Citeste mai mult: http://www.avocatnet.ro

Legea 220 din 28 noiembrie 2011 (Legea 220/2011)

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

   Art. I. –
    Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. La articolul 190 alineatul (5), dupa litera i) se introduce o noua litera, litera i1), cu urmatorul cuprins:
“i1) coplata pentru unele servicii medicale;”.
   2. La articolul 210 alineatul (1), litera l) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“l) coplata – suma care reprezinta plata contributiei banesti a asiguratului in temeiul obligatiei prevazute la art. 219 lit. g), pentru a putea beneficia de serviciile medicale din pachetul de servicii de baza, in cadrul sistemului national de asigurari sociale de sanatate. Suma prevazuta drept coplata se calculeaza procentual din valoarea serviciilor medicale asa cum sunt prevazute in contractul-cadru. Cuantumul coplatii in procente, precum si valoarea serviciilor medicale sunt stabilite prin contractul-cadru potrivit art. 217 alin. (3) lit. k). Suma prevazuta drept coplata este incasata suplimentar fata de cea decontata din fond;”.
   3. La articolul 210 alineatul (1), dupa litera l) se introduce o noua litera, litera m), cu urmatorul cuprins:
“m) tichetul moderator pentru sanatate – formular cu regim special, ale carui model si modalitate de utilizare se aproba prin ordin comun al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.”
   4. Dupa articolul 213 se introduc doua noi articole, articolele 2131 si 2132, cu urmatorul cuprins:
“Art. 2131. –
Urmatoarele categorii de asigurati sunt scutite de la coplata, dupa cum urmeaza:
a) copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii intre 18 ani si 26 de ani, daca sunt elevi, absolventi de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studentii, daca nu realizeaza venituri din munca;

b) bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pentru serviciile medicale aferente bolii de baza respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse;

c) pensionarii cu venituri numai din pensii de pana la 740 lei/luna.
Art. 2132. –
(1) Lista serviciilor medicale pentru care se incaseaza coplata, nivelul coplatii, precum si data aplicarii coplatii se stabilesc prin contractul-cadru si prin normele de aplicare a acestuia.
(2) Suma perceputa drept coplata in cursul unui an nu poate depasi a douasprezecea parte din valoarea veniturilor nete anuale realizate.
(3) Dupa atingerea sumei maxime privind coplata pe asigurat pe an calendaristic, serviciile medicale pentru care se incaseaza coplata sunt acordate fara coplata.
(4) Documentul justificativ prin care se face dovada coplatii serviciilor medicale este tichetul moderator pentru sanatate.
(5) Sumele incasate din coplata constituie venituri ale furnizorilor de servicii medicale si se utilizeaza pentru imbunatatirea calitatii serviciilor medicale si pentru achizitionarea tichetului moderator pentru sanatate.”
   5. La articolul 219, litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“g) sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata, in conditiile stabilite prin contractul-cadru si prin normele de aplicare a acestuia;”.
   6. La articolul 339, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) asigurator – persoana juridica ori filiala autorizata in conditiile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, sa exercite activitati de asigurare, sa practice clasele de asigurari de sanatate din categoria asigurarilor de viata si/sau generale si care isi asuma raspunderea de a acoperi cheltuielile cu serviciile medicale prevazute in contractul de asigurare voluntara de sanatate, inclusiv coplata stabilita in conditiile legii, precum si sucursala unei societati de asigurare ori a unei societati mutuale, dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, care a primit o autorizatie de la autoritatea competenta a statului membru de origine in acest sens;”.
   7. La articolul 339, litera c) se abroga.
   8. La articolul 341, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Asigurarile voluntare de sanatate de tip complementar suporta coplata datorata de asigurat, in conditiile legii.”
   9. La articolul 345, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) lista coplatilor pentru asigurari voluntare de sanatate de tip complementar;”.
   10. Articolul 359 se abroga.
   Art. II. –
In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se vor adopta actele normative corespunzatoare pentru modificarea contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si, respectiv, a normelor de aplicare a acestuia.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

RESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
PRESEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANA
Bucuresti, 28 noiembrie 2011.

SURSA: http://legestart.ro

Targul National Imobiliar (TNI)
Load More Related Articles
Load More By Mihai Mircea Totpal
Load More In Stiri interne

2 Comments

 1. marian malciu

  3 decembrie 2011 at 7:50 PM

  De ce oare se dau modificările şi completările la legea veche?!
  De ce nu se dă noua lege completă, şnur?!
  Trebuie să stăm cu ambele legi pe masă pentru a verifica ficecare articol în parte?!”
  Tovarăşa Roberta încearcă şi pe această cale să ofere informaţii eronate în mod intenţionat?!
  Se poate încurca omul cu două legi în faţă, că doar nu s-a născut tot omul jurist, să le înţeleagă pe toate…

 2. Dragos George

  13 decembrie 2011 at 10:42 AM

  -- Buna ziua !
  -- Domni-lor care a-ti legiferat aceasta ,,lege”, persoanele cu handicap platesc coplata ?
  -- Multumesc si astept raspuns. -- Cu respect, Dragos George.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Check Also

Cine poate fi prezența surpriză din play-off-ul Ligii 1 Iată echipele cu potențial de revelație!

Actuala stagiune a Ligii 1 promite o luptă interesantă atât la vârful clasamentului, cât ș…