Home Breaking News Stiri Exclusive Recensamantul populatiei si locuintelor 2011 – Vezi AICI toate formularele!

Recensamantul populatiei si locuintelor 2011 – Vezi AICI toate formularele!

15 min read
0
0
555

Pentru a veni în ajutorul cetăţenilor care nu sunt familiarizaţi cu navigarea pe Internet, pe site-ul Institutului Naţional de Statistică, pentru a culege date despre Recensământul din 2011, furnizăm informaţii interesante care, sperăm noi, să vă pună în temă cu răspunsul la nişte chestionare absolut stufoase, cu zeci de întrebări şi să faciliteze acţiunea, prin reducerea timpului de completare, având în faţă un cititor avizat.

Primiţi cu recensământul?

Recensământul populaţiei şi al locuinţelor este singura operaţiune care produce la intervale regulate (legislaţia Uniunii Europene prevede obligativitatea acestuia la începutul fiecărui deceniu) numărarea oficială a populaţiei pe teritoriul unei ţări. De asemenea, produce informaţii referitoare la stocul de locuinţe.

Faţă de obiectivul principal, acela de a obţine informaţii ample şi de calitate privind numărul şi distribuţia teritorială a populaţiei, date referitoare la gospodăriile populaţiei, precum şi la fondul locativ şi condiţiile de locuit ale populaţiei şi clădirile în care se situează locuinţele, recensământul are ca scop complementar baza unei analize adecvate a dinamicii diferitelor fenomene demografice şi socio-economice, comparaţia datelor, atât pe plan internaţional, cât şi în evoluţia/involuţia faţă de recensământul anterior.

RECENSĂMÂNTUL POPULAŢIEI ŞI AL LOCUINŢELOR 2011

DEMERS STATISTIC DE IMPORTANŢĂ STRATEGICĂ PENTRU ROMÂNIA 20-31 Octombrie 2011

(În perioada 7-16 Mai 2011 a fost organizat un recensământ de probă)

Preocupările actuale ale demografiei se orientează tot mai mult spre cunoaşterea, descrierea şi analiza evoluţiei familiilor şi a gospodăriilor, ca formă esenţială a modului de convieţuire umană, suport informaţional statistic esenţial pentru construirea politicilor de dezvoltare economică şi socială a ţării.

Prin strategia elaborată cu privire la Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor ce se va desfăşura în luna octombrie 2011 se va extinde fondul de informaţii care să caracterizeze evoluţia în timp a familiilor, respectiv a gospodăriilor – componentele de bază ale convieţuirii umane.

În acest fel vor putea fi descrise în viitor tendinţele principale ale evoluţiei familiilor şi gospodăriilor, din care să se desprindă prin studiu aspecte privind:

 • fenomenul de îmbătrânire a populaţei;
 • creşterea gospodăriilor de persoane singure sau a familiilor monoparentale;
 • evaluarea numărului şi structurii generaţiilor care convieţuiesc în cadrul familiei;
 • structura familiilor după numărul de copii şi cel al copiilor întreţinuţi;
 • componenţa familiilor după relaţiile de rudenie sau parentale;
 • statutul femeilor în cadrul familiei;
 • fenomenul migraţiei, în special al migraţiei temporare, la muncă în străinătate şi altele.

În perspectiva următoarelor decenii, situaţia şi evoluţia familiilor trebuie cercetate mai complex, în multiplele lor corelaţii demografice şi social-economice, având în vedere faptul că o dezvoltare umană durabilă nu poate omite rolul pe care familia îl are şi îl va avea în evoluţia societăţii.

Astfel de obiective, deopotrivă generoase, dar şi complexe, nu pot fi abordate fără informaţiile preţioase ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor, mai pregnant orientat spre asigurarea de informaţii pertinente şi foarte detaliate, care să poată fi utilizate în lucrări şi cercetări asupra unor aspecte prioritare ale dezvoltării durabile, cum sunt cele privind dezvoltarea reţelei aşezărilor umane şi ale amenajării teritoriului (inclusiv a studiilor de urbanism), cele ale aspectelor calităţii vieţii legate de condiţiile de locuit (inclusiv ale utilizării fondului unităţilor de locuit), privind fundamentarea dezvoltării construcţiilor de locuinţe şi a dotărilor edilitare necesare, cele legate de mediul ambiant.

În plus, cerinţele prioritare ale fundamentării strategiei şi programelor de dezvoltare regională, precum şi a programelor de dezvoltare economică şi socială a unor regiuni şi zone defavorizate, vor putea fi satisfăcute prin valorificarea corespunzătoare a informaţiilor disponibile ale recensământului.

Aceste informaţii nu pot fi obţinute decât printr-o participare şi cooperare responsabilă a tuturor locuitorilor României, prin răspunsuri oneste la întrebările recenzorilor, ştiut fiind că toate aceste informatii se bucură, în conformitate cu Legea statistică, de confidenţialitate absolută, că ele nu pot fi folosite în nici un fel de circumstanţe altfel decât în scopuri statistice.

SURSA: http://www.recensamantromania.ro/

CLICK pe titlurile (cu rosu) pentru a descarca formularele

După necesara şi antipatica introducere, vom trece la aspectele practice ale acţiunii:

 •  19 octombrie 2011: vizita preliminară. Recenzorii vor identifica clădirile şi vă veţi trezi cu materiale publicitare în cutia poştală sau la intrarea în locuinţă (casă, bloc).
 • 20 octombrie 2011: începe Recensământul. Va bate la uşa ta recenzorul, acela care va completa, după caz, FORMULARELE DE ÎNREGISTRARE.

*****

Formular LC – Locuinţă, Clădire:

 • Date referitoare la numărul gospodăriilor din locuinţă, numărul persoanelor din locuinţă, statutul locuinţei (principală, secundară, de vacanţă), bucătărie, baie, closet – în locuinţă sau în afara locuinţei, instalaţii, modul de încălzire a locuinţei, reabilitare termică.

Formular G – Gospodărie:

 • Se completează pentru fiecare gospodărie din locuinţă, începând cu gospodăriile în care există cel puţin o persoană prezentă sau temporar absentă;
 • Conţine doar date referitoare la titlul sub care gospodăria ocupă locuinţa şi lista persoanelor din gospodărie.

Formular P – Persoană (formular individual):

 • Este important de ştiut: data de referinţă a recensământului este “ora “0” din ziua de 20 octombrie 2011”;
 • Nu se înregistrează un copil născut după această oră/zi şi nicio persoană decedată înainte de ora “0” din ziua de 20 octombrie 2011;
 • CNP-ul, starea civilă legală/de fapt, present/absent, motivul absenţei, etnia, limba maternă, religia, precum şi studiile şi locul de muncă vor trebui completate de recenzor;
 • Formularul conţine şi un capitol referitor la dificultăţile (de auz, de a merge, de memorare, de comunicare) în desfăşurarea activităţii curente.

Formular PPI – Persoane Plecate pentru o Perioadă Îndelungată:

 • Se referă la persoanele plecate pentru o perioadă de cel puţin 12 luni;
 • Trebuie precizat: unde locuieşte, data plecării, motivul absenţei, cetăţenia, etnia, nivelul de educaţie;

Formular TP – Persoane Temporar Prezente:

 • Se referă la persoanele venite pentru o perioadă mai mică de 12 luni;
 • Trebuie precizat: nume, prenume, CNP, sex, reşedinţa, cetăţenia, data şi motivul sosirii.

Formular M – Persoane de 15 ani şi peste, plecate în străinătate:

 • Trebuie să precizaţi: ţara în care persoana este plecată, de cât timp, dacă lucrează, domeniul, trimite bani către membrii gospodăriei? Cu ce periodicitate: lunar, anual. Aveţi şi rubrica “nu ştiu”…

Formular SC – Spaţiu Colectiv de locuit:

 • Acest formular se completează pentru fiecare spaţiu colectiv de locuit de tip cămin şi de tip hotel.
 • 31 octombrie 2011: ultima zi de recensământ pentru culegerea datelor, dincolo de care personalul cu atribuţii va realiza alte operaţiuni de centralizare şi predarea documentelor referitoare la recensământ.

*****

 • Pe tot parcursul recensământului, nu împiedicaţi recenzorul să-şi facă treaba, manifestaţi amabilitate rezervată (recenzorii sunt relativ cunoscuţi);
 • Obligativitatea furnizării datelor este stipulată în art.2 din O.G. nr. 36/2007 şi refuzul de a furniza date este considerat contravenţie (art.21 din H.G. nr. 1502/2009)
 • Prezentaţi documentele solicitate (actul de identitate, certificatul de naştere, alte acte de identitate, după caz).
 • Pentru orice eventualitate, să aveţi o copie a actului de cumpărare a apartamentului (nu originalul), din care să reiasă informaţii pe care nu le cunoaşteţi pe de rost.
 • Datele vor fi confidenţiale, ele servesc statisticii, nu comunicaţi date nereale. Ar fi păcat ca o acţiune care are loc o dată la 10 ani să aibă date eronate…

Romani Criss, cu sprijinul Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos, lansează campania de informare “Declară-ţi etnia şi povestea ta va fi una mai buna !” Campania este dedicată în principal persoanelor de etnie romă şi face parte dintr-o serie de acţiuni pe care Romani Criss îşi propune să le organizeze cu scopul de a le încuraja să îşi declare deschis etnia cu ocazia Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor din octombrie 2011.

Load More Related Articles
Load More By Mihai Mircea Totpal
Load More In Stiri Exclusive

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Check Also

Află totul despre copertinele retractabile și despre dezvoltarea acestora în timp

Oricine are o terasă, fie într-un spațiu personal sau unul comercial, cunoaște foarte bine…