Home Breaking News Stiri interne Românii se pot face proprietari pe terenul de sub bloc, cu o investiţie de 200 de lei

Românii se pot face proprietari pe terenul de sub bloc, cu o investiţie de 200 de lei

10 min read
0
0
594

Românii se pot face proprietari pe terenul de sub bloc, cu o investiţie de 200 de lei Foto: Silviu Matei

Cererea se adresează primăriei, în baza Legii fondului funciar (L18/1991). La încheierea contractelor de vânzare-cumpărare, unii notari solicită vânzătorului şi titlu de proprietate asupra terenului “cotă indiviză” – pentru ca viitorul proprietar de apartament să nu se trezească chiriaş pe teren

Proprietarii care nu au intrat în posesia tilului de pro-prietate pentru terenurile “cotă indiviză” aferente apartamentelor pot cere eliberarea acestora primăriilor în raza cărora domiciliază.

Preşedintele Ligii Asociaţiilor de Proprietari Habitat, Mihai Mereuţă, a explicat pentru Gândul avantajele obţinerii titlului de proprietate pe cota indiviză de teren aferent apar-tamentului.

“Mai mult de jumătate dintre locuinţele proprietate personală au peste 40 de ani vechime, iar 90 la sută dintre locuinţe au fost făcute înainte de 1989. Există posibilitatea ca în locul blocurilor vechi, peste câţiva ani, să fie construite unele noi iar titlul de proprietate asupra terenului poate constitui o garanţie. După demolare, în caz de cutremur, inundaţii sau din cauza vechimii acestora, proprietarii pot cere să-şi construiască apartament pe aceleaşi terenuri. Emiterea titlului de proprietate nu necesită mari cheltuieli. Nu este nevoie nici măcar de copii legalizate de notari. Costă aproximativ 200 de lei şi este indicat ca acesta să fie cerut de toţi proprietarii dintr-un bloc, prin intermediul ad-ministratorului”.

Iaşi: proprietarii unor apartamente s-au trezit chiriaşi pe teren

Titlul de proprietate se foloseşte pentru perfectarea oricărui tip de act juridic. Mai mult, unii notari, la încheierea contractelor de vânzare-cumpărare, solicită vânzătorului şi titlu de proprietate asupra terenului “cotă indiviză”. Aceştia susţin că au nevoie de acest act din cauză că există blocuri construite pe terenuri concesionate de primării sau cu statut juridic neclar, pentru care există cereri de revendicare în natură sau care au fost deja redate foştilor proprietari. De exemplu, la Iaşi, primăria a concesionat 300 de metri pătraţi de teren unui investitor care a ridicat un bloc de locuinţe. Ulterior, terenul a fost retrocedat fostei proprietare care le cere celor care au cumpărat apartamentele o chirie de 43 de miliarde de lei vechi, pe ultimii 3 ani.
Cum se obţine titlul de proprietate
Cota indiviză este trecută distinct în contractul de vânzare-cumpărare iar eliberarea titlului de proprietate se face în urma unei cereri, făcute în baza Legii 18/1991-cea a fondului funciar.
La cerere se anexează o copie xerox a actului de proprietate transcris la judecătorie sau intabulat în evi-denţele Cărţii Funciare (contract de vânzare-cumpărare, contract de construire, contract de schimb, contract de donaţie, sentinţă de partaj imobiliar sau certificat de moştenitor, după caz), o copie xerox a chitanţei de plată a impozitului sau certificatul fiscal eliberat de Serviciul Public pentru Finanţe Publice şi o copie după procesul-verbal de predare-primire a locuinţei.
Tot la dosarul pentru obţinerea titlului de proprietate se mai anexează copie xerox după buletinul de inden-titate al titularului de contract şi decizia de atribuire a terenului afe-rent apartamentului, în cazul în care suprafaţa de teren în cotă indiviză nu este menţionată în metri pătraţi în actul de proprietate.
În Bucureşti, o astfel de decizie se eliberează de către SC Romconfort SA. Dosarul cu toate actele se depune la Biroul Registratură, iar relaţii su-plimentare se pot obţine de la Direcţia Tehnică-Serviciu Cadastru-Date Urbane şi Fond Funciar din cadrul primăriei pe raza căreia se solicită titlul de proprietate.

Primăria: pentru cota indiviză luată în proprietate se plăteşte impozit

Surse din cadrul Primăriei Capitalei ne-au spus că titlu de proprietate pe terenul aferent locuinţelor ar trebui să fie cerut de cei care au cumpărat imediat după 1989, în baza Legii 85 şi a Decretului – Lege 61. Această ca-tegorie de proprietari vor dobândi titlu de proprietate atât pe terenul a-ferent apartamentelor cât şi pe curţi.

Singurii care nu trebuie să ceară titlu de proprietate sunt cei care au cumpărat locuinţele în baza Legii 112-cea a caselor naţionalizate. Pentru această categorie instituţiile statului au vândut pe lângă locuinţe şi terenurile aferente. Aceleaşi surse susţin însă că pentru viitoarele titluri de proprietate se va plăti impozit. Acesta va fi de câteva sute de lei anual pentru patru sau cinci metri pătraţi de teren.

Ce este cota indiviză

Cota-parte indiviză de proprietate comună reprezintă raportul dintre suprafaţa utilă a apartamentului sau spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţa şi suma totală a suprafeţelor utile ale apartamentelor sau spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţe, totul înmulţit cu 100.

Suma cotelor-părţi indivize, ex-primate în procente, ale tuturor pro-prietarilor din bloc, scară sau tronson trebuie să fie egală cu 100.

Dacă re-zultatul nu este egal cu 100 – aspect uneori întâlnit în practică, dacă nici suprafaţa utilă nu este clară sau nu este precizată în actul de proprietate – fie se apelează la serviciile unui specialist, fie se echivalează suprafaţa utilă cu media suprafeţelor unor apartamente similare din bloc sau scară cu acordul proprietarului în cauză. Dacă nu se poate obţine acordul acestuia, se consemnează într-un proces verbal semnat de către membrii Comitetului Executiv.

VEZI AICI CUM ARATĂ FORMULARUL CARE TREBUIE COMPLETAT PENTRU A CUMPĂRA TERENUL DE SUB BLOC
SURSA: http://www.gandul.info
Load More Related Articles
Load More By Mihai Mircea Totpal
Load More In Stiri interne

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Check Also

Este atat de bine sa stii ca la gradinite cei mici sunt ingrijiti si multumiti

Gradinite ale viitorului Este de ajuns sa vezi sali frumos amenajate in gradinite de tip T…