Home Breaking News Stiri Valea Prahovei Stiri Predeal Strategia de Dezvoltare Turistică a oraşului Predeal 2009-2020

Strategia de Dezvoltare Turistică a oraşului Predeal 2009-2020

9 min read
0
0
260

Oraşul Predeal este renumit la nivel naţional prin faptul că este oraşul situat la cea mai ridicată altitudine din ţară, aceasta variind între 1.030 şi 1.107 metri. Dezvoltarea acestei localităţi pare însă a fi conjunctura dezvoltării infrastructurii din regiune, respectiv construirea drumului şi, mai apoi, a căii ferate care lega oraşul Braşov de regiunea istorică Ţara Românească.
Realizarea drumului Ploieşti-Predeal în anul 1864 a avut un impact semnificativ asupra creşterii populaţiei, prin aportul adus de grăniceri şi vameşi. Mai mult decât atât, darea în folosinţă a căii ferate pe acelaşi tronson, în anul 1879, şi înfiinţarea unei staţii în Predeal ridică notorietatea localităţii la nivel naţional.
Alt factor important în popularea localităţii Predeal a reprezentat-o mişcarea de împroprietărire din anul 1882, care a dus la creşterea numărului de gospodării în special în zona de nord a Predealului, la Malul Ursului, către Valea Joiţei, poalele Clăbucetului Taurului, Susaiului şi Cioplei. Există însă dovezi ale existenţei populaţiei în zona Predealului încă din perioada neoliticului. Săpăturile în regiunea Predealului au confirmat existenţa unui depozit de bronz ce datează din perioada 1200-800 Î.H., depozit ce include printre altele 26 topoare din bronz.
Numele localităţii a stârnit anumite controverse de-a lungul timpului, majoritatea analiştilor considerând totuşi că denumirea provine din limba latina, traducând sintagma „Pre Deal” prin „mai presus decât dealul”, „în faţa dealului” sau chiar „moşie dependentă”.
Până în anul 1864, Predealul, pe atunci sat, făcea parte din comuna Podul Neagului, care cuprindea toate localităţile de pe valea superioară a Prahovei. Abia în 7 mai 1885, Predealul capătă statutul de comună, unindu-se cu Buşteni, Azuga şi Poiana Ţapului (circa 22 km lungime).
Anul 1889 marchează mutarea reşedinţei comunei Predeal la Azuga, motivaţia acestui fapt fiind necesitatea ca reşedinţa comunei să fie mai aproape de locuitorii din Buşteni şi Poiana Ţapului. În anul 1908 însă, Buşteni şi Poiana Ţapului se desprind, astfel încât comuna Predeal va fi formată doar din Predeal şi Azuga. 4 ani mai târziu însă, Predealul rămâne comună independentă, prin separarea de Azuga.
În prezent, Predealul are statutul de oraş şi potrivit Legii nr.2/1968 este format din următoarele localităţi: Predeal (reşedinţa localităţii), Timişu de Sus, Timişu de Jos şi Pârâul Rece.

627x0

Necesitatea „Strategiei de dezvoltare a oraşului Predeal, perioada 2009-2020” decurge în primul rând din faptul că în cadrul acesteia sunt stabilite priorităţile investiţionale din domeniul economic şi social. Strategia de dezvoltare conţine viziunea comunităţii şi, prin intermediul priorităţilor strategice şi măsurilor stabilite, reprezintă un ghid ce trebuie urmat pentru îndeplinirea acesteia.
Prin prezentul document se îmbunătăţeşte cadrul de politici şi strategii, ceea ce conduce în mod direct şi la o îmbunătăţire a performanţei administrative. Strategia furnizează cadrul necesar coordonării pe termen lung al gândirii, planificării şi activităţilor strategice comune şi a parteneriatului între sectorul public şi privat.
Realizarea Strategiei de Dezvoltare a oraşului Predeal constituie una dintre premisele dezvoltării durabile a localităţii, contribuind la dezvoltarea eficienţei administraţiei publice, la creşterea gradului de accesare al fondurilor europene şi la asigurarea progresului economic şi social pentru toţi locuitorii săi.
Obiectivul strategiei Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta capacitatea de formulare a politicilor publice pentru dezvoltarea urbană, socială si economică la nivelul oraşului Predeal, prin intermediul implementării unui proces participativ de planificare strategică. Proiectul contribuie la realizarea obiectivului.
Domeniul major de intervenţie al PODCA 1.1 Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politicoadministrativ – acela de „a dezvolta capacitatea de formulare a politicilor publice, capacitatea de a realiza o cât mai bună reglementare şi planificare strategică, precum şi aceea de a dezvolta parteneriatele interinstituţionale”.
Strategia de dezvoltare a oraşului Predeal a fost elaborată pentru a oferi administraţiei publice locale un instrument metodologic care să stea la baza implementării unor măsuri concrete de dezvoltare. Strategia de dezvoltare locală are rolul de a facilita şi susţine procesele de luare a deciziilor în cadrul Consiliului local al oraşului şi în cadrul Primăriei, prin asumarea unei traiectorii clare de dezvoltare, în urma unui proces participativ.

DESCARCA DE AICI MATERIALUL COMPLET (format *.pdf) privind “Strategia de Dezvoltare Turistică a oraşului Predeal 2009-2020

https://www.totpal.ro/wp-content/uploads/2015/05/Strategia_de_dezvoltare_a_orasului_Predeal_2009_2020.pdf

Acest document este realizat în cadrul proiectului „Elaborarea Strategiei de dezvoltare a oraşului Predeal, perioada 2009-2020”, cod SMIS  3333,  implementat  de  către  Primăria  Oraşului  Predeal,  proiect  cofinanţat  din  Fondul  Social  European  prin  Programul Operaţional  „Dezvoltarea  Capacităţii  Administrative”,  Axa  Prioritară  1:  „Îmbunătăţiri  de  structură  şi  proces  ale  managementului ciclului de politici publice”, DMI – Îmbunătăţirea procesului de  luare a deciziilor la nivel politico-administrativ, Operaţiunea – Strategii de dezvoltare locală.

Strategia de dezvoltare turistica a orasului Predeal 2009-2020 by delialina

Load More Related Articles
Load More By Mihai Mircea Totpal
Load More In Stiri Predeal

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Check Also

Alpin Film Festival revine la Brașov, Bușteni și Predeal

Alpin Film Festival – unicul eveniment din România dedicat culturii și educației mon…