Home Breaking News Stiri Exclusive Al. Florin ŢENE: “Anuarul Ligii Scriitorilor din România”- Nr.2 al Filialei Timişoara Banat

Al. Florin ŢENE: “Anuarul Ligii Scriitorilor din România”- Nr.2 al Filialei Timişoara Banat

18 min read
0
0
435

Oglinda unei activităţi de succes

Nimic nu este mai mulţumitor decât atunci când uitându-te în urmă poţi vedea lumina pe care ai lăsat-o ca o „construcţie” spirituală, ca o investiţie în oameni, ce iluminează pe dinăuntru sufletele. Caracteristică adevăraţilor dascăli, şi marilor spirite, care pe deasupra sunt şi scriitori, este „arderea” dedicată oamenilor. Unii dintre aceştia sunt: profesoara Doina Drăgan, preşedinta Ligii Scriitorilor Filiala Timişoara-Banat, şi prep.univ. Andreia-Elena Anucuţa, care pe lângă profesia de bază s-au dedicat trup şi suflet creaţiei literare şi promovării culturii.

Dovadă acestui talent pus în slujba cărţii este, printre alte multiple activităţi cultural-ştiinţifice, editarea „Anuarului Ligii Scriitorilor din România-Filiala Timişoara Banat”, Nr.2, 2012, însoţit de un CD, cu imagini elocvente din activităţile filialei, şi a revistei „HELIOPOLIS“, revistă de cultură, simbol al spiritualităţii românilor de pretutindeni, fondată la 1 ianuarie 1995, de scriitoarea, prof. Doina Drăgan şi prof. Ana Zlibuţ, inclusiv lansări de cărţi, medalioane literare, etc.

Citind Anuarul nr.2, mi-am adus aminte de ce scria Ioan Slavici că: „Producţiunea literară e măsura iubirii”. Tocmai acest sentiment profund şi specific numai omului, ilustrează această minunată carte, apărută într-o ţinută grafică deosebită, având imaginile în color.

ANUARUL se deschide cu un articol al subsemantului în care se face o retrospectivă a activităţilor Ligii Scriitorilor – Filiala Timişoara Banat, după carte cordonatorii acestuia, prof. Doina dDăgan şi prep.univ. Andreia-Elena Anucuţa în argumentul lor subliniază: „Elementul cheie al succesului nostru este însuşi scriitorul, care urmăreşte creaţia sa, astfel ca sigur să fie cea mai bună. Suntem foarte interesaţi, plini de energie, deschidem noi orizonturi, avem un proiect ambiţios şi de durată”.

În Capitolul I, sunt cuprinse informări şi cronici literare apărute pe site-ul L.S.R. în anul 2011, semnate de Doina Drăgan, Al. Florin Ţene, Mariana Sperlea, etc. În Capitolul II, descoperim ecouri în presă despre primul Anuar al Ligii Scriitorilor din România şi despre antologia „Floare de colţ”, articole semnate de Menuţ Maximinian, prof. Mariana Strungă, Mircea Şerbănescu, ş.a. Capitolul III găzduieşte articole despre activităţile membrilor Ligii Scriitorilor la „Congrese şi Simpozioane Internaţionale, Naţionale şi Comemorative, Festivaluri şi Evenimente de Excepţie”, semnate de Ion Murariu, Maria Martinescu-Sadovan, Al. Florin Ţene,  Doina Drăgan, Anucuţa Andreia-Elena, Vasile Barbu, Ionel Cionchin, Mariana Sperlea, vicepreşedinte a LSR – Filiala Timişoara Banat, Mariana Strungă, Daniel Luca, Elisabete-Violina Luca, Tamara Iacoban-Birdean, Traian Trifu Căta, Daniel Luca, Conf.univ.dr. Constantin Strungă, etc.

Capitolul V cuprinde CV-urile noilor membrii al Ligii Scriitorilor, Filiala Timişoara Banat, acestea fiind ale lui Iosif Kovacs, Petre Jichici, Constantin Sperlea, Corneliu Ioan Iovuţă, inclusiv câteva din creaţiile acestora.

În Capitolul VI descoperim reportaje despre călătorii de documentare şi pelerinaje, semnate de Andreia Elena Anucuţa (Călătorind prin Filanda), psiholog Lucia Anucuţa (Călătorie în Paradisul Verde-Limenas, capitala Insulei de Smarald, Thassos), Ioan Bude (Pelerinaj în Ţara Sfântă Israel şi Egipt în 2011), prof. Ionel Cionchin (Mănăstirea-Sfânta Ecaterina – din peninsula Sinai), Doina Drăgan (Londra văzută ca metropolă a culturii şi istoriei), Violeta Secoşan Cadar (Cetatea-Focul Sacru-Horodişte), după care în Capitolul VII sunt publicate cronici literare apărute în diferite ziare şi reviste. În Capitolul VIII sunt cuprinse colaborări cu alte reviste şi ziare, iar în Capitolul IX sunt publicate cronici literare, nepublicate, dar citite la întâlnirile lunare ale membrilor LSR – Filiala Timişoara Banat, sau în diferite împrejurări, semnate de Ion Murariu, Iosif Kovacs, Dopina Drăgan, Mariana Sperlea, Daniel Luca, Mariana Strungă, Ionel Cionchin, Vasile Barbu, Menuţ Maximinian, Sorin Olaru, şi Constantin Toni Dârţu…

Viu ilustrat cu fotografii originale, anuarul este, pe drept cuvânt, oglinda activităţilor Ligii Scriitorilor, scris cu talent şi mai ales cu sufletul dăruit literaturii române, în particular, şi în special, culturii acestui neam. Acest demers mă duce cu gândul la Mihai Eminescu care spunea: „iubirea de ţară e pururea şi pretutindenea iubirea trecutului: patria vine de la cuvântul pater şi numai oamenii care ţin la instituţiile părinţilor lor, la petecul de pământ sfinţit de sângele părinţilor pot fi patrioţi”. Aceşti patrioţi şi iubitori de „instituţiile părinţilor lor”, ai culturii poporului în care s-au născut, sunt  minunaţi scriitori cuprinşi în acest Anuar.

Al. Florin ŢENE
Preşedintele Ligii Scriitorilor Români
Membru correspondent al Academiei Româno-Americane

—————————————————————————–

ARGUMENT (DIN PARTEA EDITORILOR)

ANUARUL Nr 2 al Filialei Timişoara Banat a Ligii Scriitorilor din România cuprinde activitatea noastră din anul 2011.

Deşi puţini la număr, (28 membri ai filialei), deocamdată, cu toţii suntem profesionişti, atât din punct de vedere literar, adică al calităţii cărţilor publicate, cât şi din punct de vedere profesional. Majoritatea membrilor filialei au terminat câte o facultate, unii sunt cadre universitare, sunt doctori în ştiinţe, sunt profesori emeriţi sau au diferite distincţii; alţii sunt ingineri, cu  invenţii şi brevete, dar toţi au aceeaşi pasiune pentru literatură şi cultură. Elementul cheie al succesului nostru este însuşi scriitorul, care urmăreşte creaţia sa, astfel ca sigur să fie cea mai bună. Suntem foarte interesaţi, plini de energie, deschidem noi orizonturi, avem un proiect ambiţios şi de durată.

Vrem ca Anuarul nostru să fie tot mai interesant şi de actualitate, prin experienţa noastră pe care v-o împărtăşim cu mult drag. Implicarea activă a scriitorilor filialei noastre pe întreg parcursul anului la mai multe şi diverse activităţi a fost salutată şi de oficialităţi. Agenda noastră a fost extrem de bogată şi am creat o conjunctură benefică între  tinereţea unor membri ai filialei şi experienţa seniorilor, sperând că am obţinut  rezultatele cele mai bune. Colaborarea cu filialele din ţară sau străinătate au fost la fel de benefice.

Calităţile pe care le apreciem cel mai mult la scriitorii filialei noastre, precum şi la colaboratorii noştri direcţi, sunt gândirea analitică, organizată, iniţiativele  şi scrierile lor care reflectă un înalt profesionalism. Performanţa filialei noastre este pusă în valoare de către fiecare membru al ei prin prestanţa corespunzătoare a fiecăruia, prin felul de fi inventiv, deschis şi flexibil a oricărui component al filialei noastre. Fiecare lansare de carte a fost un succes. În anul 2011 am lansat, în cadrul întâlnirilor noastre lunare sau la diferite congrese, 24 titluri de carte. Ele  se regăsesc în capitolul I al Anuarului Nr.2. Dar mai sunt  şi alte cărţi tipărite. Avem la sediul filialei şi o minibibliotecă care s-a format prin donări de cărţi ale membrilor noştri.

Enumerăm aici titlurile cărţilor, publicaţiilor scriitorilor  filialei noastre din anul 2011:

Andreia Elena Anucuţa  – Anuarul Nr.1 al LSR Filiala Timişoara – martie, 2011

                                     – Anuarul Nr.2 al LSR Filiala Timişoara – ianuarie, 2012.

Bude Ioan – Repere religioase ortodoxe române timişorene, Editura Artpress,

                                       Timişoara, 2011

Cionchin Ionel – Revista istoricilor CLIO, din Timişoara, (redactor şef adjunct);

                           – Revista LUMINA DIVINĂ, din Timişoara, (redactor şef adjunct);

                           – Revista HELIOPOLIS, din Timişoara, (consilier ştiinţific)

Drăgan Doina – Anuarul Nr.1 al LSR Filiala Timişoara  – martie 2011

                           – Anuarul Nr.2 al LSR Filiala Timişoara – ianuarie, 2012.

                           – Revista HELIOPOLIS ( 4 numere 2011), redactor şef.

Maria Martinescu Sadovan – Dor de primăvară – versuri, Ed. Mirton, Timişoara, 2011

                           – Monografia  localităţii Cornea, jud.Caraş-Severin, Ed. Mirton,

                             Timişoara, 2011.

Murariu Ionel – Încercări literare, Ed. Dacia XXI, Cluj, 2011.

Violeta Cadar Secoşan – Lumea lui Piticel – Bucuriile iernii – Editura Solnes,  Timişoara,

                              2011;

                           – Izvorul de lumină – Editura Eurobit, Timişoara 2011

                           – Cu Pegas pe drumul destinului – Antologie – Versuri – Editura

                             Solness, Timişoara, 2011

                           – Lumea lui Piticel – Cu iepuraşul de Paşte, Editura Eurobit,

                              Timişoara, 2011

                           – Izvorul de lumină, Editura Eurobit, Timişoara, 2011

Sperlea Constantin -Tiriplic, fiul mării, Editura Gordian, Timişoara, 2011

                              – Chemarea destinelor, Editura Gordian, Timişoara, 2011.

Horia Ţâru – Anatomia dorului, Editura Eurostampa, Timişoara, 2011

                              – Liturghia tăcerii – volum de eseuri religioase,

                                Editura Eurostampa 2011.              

                              – Revista LUMINA DIVINĂ – director.

Horiana Ţâru –  Alchimia dorului, Editura Eurostampa, Timişoara, 2011

                              – Revista LUMINA  DIVINĂ-redactor şef.

Ţopa Mihai –  Vine o vreme, Editura David Press,  Timişoara, 2011;

                            – Povestiri din istoria Banatului, Editura David Press, Timişoara, 2011;

                            – Lăbuş şi cărăbuş, Editura David Press,  Timişoara, 2011;

                            – Ninge alb – poezii, Editura David Press,  Timişoara, 2011.

Anuarul nr. 2 al Ligii Scriitorilor Români, Filiala Timişoara Banat este un bilanţ al activităţii, desfăşurată de-a lungul unui an, cu responsabilitate şi pasiune, de către membrii acesteia, atât individual, cât în şi grup. În paginile actualului Anuar se găsesc: referiri despre activitatea desfăşurată în cadrul LSR Filiala Timişoara – Banat, apărute în diverse publicaţii locale şi naţionale; cronici publicate şi nepublicate; creaţii ale membrilor cu experienţă ai LSR, Filiala Timişoara-Banat, dar şi creaţii, impresii de călătorie. În Anuarul Nr.2, care reflectă activitatea noastră pe parcursul anului 2011, au publicat scriitorii(în ordine alfabetică).

Membri LSR Filiala Timişoara:

Anucuţa Andreia – Elena, Bude Ioan, Cionchin Ioan, Drăgan Doina, Iacoban Tamara Birdean, Iovaţa Corneliu Ioan, Jichici Petru, Kovacs Petru, Luca Daniel, Martinescu Maria Sadovan, Murariu Ioan, Olariu Sorin, Secoşan Violeta Cadar, Sperlea Constantin, Sperlea Maria, Ţâru Horia, Ţopa Mihai.

Membri LSR din alte filiale:

Barbu Vasile – Uzdin, Serbia; Dârţu Constantin Toni – Iaşi, Menuţ Maximinian – Bistriţa, Ţene Al. Florin – Cluj Napoca.

Simpatizanţi ai LSR Filiala Timişoara:

Anucuţa Lucia, Luca Viola, Constantin Strungă, Mariana Strungă din Timişoara şi Traian Trifu Căta din Banatul sârbesc.

Sperăm ca Anuarul nr. 2 al Ligii Scriitorilor Români, Filiala Timişoara Banat să aducă un plus de cunoaştere, originalitate şi creativitate, care să fie o reflectare obiectivă a activităţii noastre.

Coordonatori,

Prof. Doina DRĂGAN

Prep.Univ. Andreia Elena ANUCUŢA  

 

Load More Related Articles
Load More By Mihai Mircea Totpal
Load More In Stiri Exclusive

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Check Also

Vezi ce cadouri ai putea să-i faci iubitei tale Crăciunul acesta

Se apropie sărbătorile și ai rămas în pană de idei pentru cadoul iubitei tale? Încă nu e p…