Home Breaking News Stiri Exclusive Georgeta RESTEMAN & Ion VANGHELE: “Poeme în oglindă” (1)

Georgeta RESTEMAN & Ion VANGHELE: “Poeme în oglindă” (1)

17 min read
0
0
333

Ion VANGHELE:

E VIAŢA O CONTINUĂ OGLINDĂ

*****

 E viața o continuă oglindă
Privesc în ea cu ochii tăi cei verzi
Și fruntea sprijinindu-se de grindă
Când eu mă uit, tu, oare, cum mă vezi?

*

Deschide-ți gândul risipind fereastra
Spre universul celor patru zări
Și ai să vezi din nou fecioara asta
Cu-amurgurile nechezând călări.

*

În foamea ta de patime închide
Un labirint de raiuri ce se șterg
Și ziua pe tarabă de voi vinde
Spre noaptea noastră pribegind eu merg

*

În mine o fecioară pătimașă
Emoțiile mi le-oprește-n crâng
Molatec când desface din cămașă
Doi îngeri de mireasmă care plâng.

***

 

Georgeta RESTEMAN:

TE VĂD OGLINDĂ-N TRUPUL DEPĂRTĂRII

*****

Te văd oglindă-n trupul depărtării

Pe tâmpla de fecioară plânge clipa

Eşti lacrimă-nsetată-n gustul sării,

Un pescăruş ce-şi arcuieşte-aripa

*

În zbor sublim spre piscul neuitării.

Deschid ferestrele drapate-n vise

Nădejdi târzii ivite-n pleoapa zării

Renasc dorinţi de-nchipuiri ucise.

*

Fecioarei din oglindă-i simt fiorul

Când gândurile împletesc cunună

E viaţa piesa-n care joacă dorul,

Un rol tivit pe-un colţişor de lună.

*

De-acolo se revarsă-n lume, tainic,

Şi-ascute-n spinul rozelor simţirea

Oglinda sparge, dorul cel năvalnic,

În ochii-i verzi înmugurind iubirea.

***

 

Ion VANGHELE:

IARNA CA O COAPSĂ DE FEMEIE

*****

 Iarna-i ca o coapsă de femeie
Și mă joc în nopți pe derdeluș
Luminând în cerul ei scânteie
Ursuleț cu lacrime de pluș.

*

Iarna vine-n mine vălurită
Și se leapădă de feregea
O iubesc de patimi stăpânită
Și-o sărut pe pleoapa de mărgea.

*

Se lumină totul, când, bezmetic
Carnea rece, dulce, o ating
Când iubind tăcerile frenetic
În fereastra viselor mă sting.

*

Este între noi o sănioară
O speranță duce către poli
Îngerii care în ceruri zboară
De iubirea iernii sunt matoli.

*

Beat și eu stau neclintit de veacuri
Somnul ei în mine îl răstorn
Gura ei de înghețate lacuri
Viu troznește-n pași de unicorni.

*

Zânele în alb iar se drapează
Trec tăcând pădurea de argint
Și la vara care-o fi visează
Scuturându-și stelele de mirt.

*

Hai să ne iubim în noaptea lungă
Eu pe tine alb-al lunii sol
Să-ți sărut suflarea ta profundă
Și tot jarul trupului tău gol.

*

Dar tu ai plecat iarăși departe
De plecări parcă nu ostenești
Și apoi îmi lași ca semn de carte
Când îmi spui ce tare mă iubești.

*

Poarta a-nghețat astăzi cu totul
Peste pomi a nins cu fulgi, mocnit,
Voi mânca de ziua mea eu, tortul,
De-amintirea visului pocnit.

*

Neaua se va strânge jucăușă
La fereastra stelelor ce mor
Am să las zăvorul de la ușă
Poate vii cu noaptea în pridvor.

*

Ne-om iubi imaginar prin basme
Tu, o zână stând la răsărit
Eu, o umbră rătăcind fantasme
Într-un colț de casă încălzit.

***

 

Georgeta RESTEMAN:

MAI CERNE IARNA TIHNĂ, FULGI ŞI VISE

*****

Mai cerne iarna tihnă, fulgi şi vise

Când se-aprind luminile-n tăcere

Cu roi de fluturi albi, aripi deschise

Peste noian de gânduri – mângâiere.

*

Zvâcnesc în trupul iernii începuturi

Speranţe îngheţate-n haina-i albă

Când fulgii dau văzduhului săruturi

La gât purtând dorinţe prinse-n salbă

*

Păşim într-un meleag de prospeţime

Umplând potire de cleştar cu doruri

Freamăt de clipe-n ceas de curăţime

La geam, iubire lină-n loc de storuri

*

Pervazuri de argint, o floare albastră

Ce se-oglindeşte-n licăr de scânteie

Clipiri de fulgi peste trăirea noastră

Când iarna-i ca o coapsă de femeie.

*

Se zbate gându-n pleoapele-nserării

Lăsând pe scutul clipei urme frânte

Şi-mbrăţişând fantasma depărtării

Când în ninsori i-e dat să se-nveşmânte.

***

 

Ion VANGHELE:

PRIN MINE CAD TARDIVELE ÎNGHEŢURI

*****

Prin mine cad tardivele îngheţuri

Cu degete-mbrăcate-n staniol

Din versuri scot uitate înţelesuri

Ca din veşminte trupul tău cel gol.

*

Mă-ngână basmul cu povestea rară

Şi ninge alb, cu furii de poet,

În nostalgia ta crepusculară

Ce înfloreşte arborii încet.

*

Aripa ta s-a legănat la poartă

Cuvintele s-au prăbuşit troian

În clipa care, albă ca o moartă,

A început solfegiul ei la pian.

*

Păgâni ne ducem undeva, aiurea,

Prin nopţile de patime şi dor

Unde din umbre va cânta pădurea

Şi licuricii stelelor în cor.

*

Ne muşcă crivăţul plin de ninsori

Cu turţurii cuvântului ce-ngheaţă

Îţi spun acuma, între două flori,

Că e schimbarea gerului la faţă.

*

Cai negri ne gonesc întru galop

Spre înălţimea muntelui Parnas

Chiar dacă uneori mi-e versul şchiop

Şi ninge cu colinde fără glas.

***

 

Georgeta RESTEMAN:

ALUNG-ACUM ÎNGHEŢURI ÎN ABIS

*****

Alung-acum îngheţuri în abis

Şi lasă-ţi inima-n caldura lină

Să împletim cuvinte-n paradis

Ţesute-n doruri  fine de lumină.

*

Te-ntoarce-n basmu-acela ostenit

Al viselor meleag care te-mbată

De-n braţe-ţi tremur, poate-am ameţit

Mă iartă-n palma lunii preacurată.

*

Strivindu-mă-n decor înnămeţit

În alb de nea şi-o stea nevinovată

Ne cântă clipa valsul nesfârşit

Pe-o ciutură de vremuri îngheţată.

*

Lăsa-vom nopţii vraja de argint

Când  umbrele pădurii se-nfioară

Din cer ne curgă-n taină dulce-alint

Doi îngeri trişti şi-o strună de vioară.

*

De gerui-va crivăţul prin noi

Cu limbi de foc îi risipim popasul

Viclean, de vrea să vină înapoi,

În zeghe-şi va afla de-a pururi masul.

*

Din basmul nostru ninge în cuvânt

Cu nestemate de trăiri sublime

Nu sunt o sfântă, tu nu eşti un sfânt,

Dar ne-mbătăm cu-a iernii prospeţime.

***

 

Ion VANGHELE:

RUP HIENELE DIN MINE

*****

Rup hienele din mine, carnea dulce – aburindă
Cerul noptilor, în cruce, cu dizgraţii mă colindă
Numai tu, pierdută-n vreme calci prin iarna mea săracă
Să-mi săruţi iubito, gura, cu mustăţi de promoroacă

*

Şi în şal de umbre moarte,şi în frunze care nu-s
Umbra mea, tăcut o poartă în sărutul din apus.
Cu îmbrăţişări mă plimbă în oglinda ta de lacuri
Printre tot atâtea clipe, care curg prin noi ca veacuri

*

Când de doruri şi dorinţe, ca o salcie se-ndoaie
Inima mea nevazută în penumbra din odaie
Tu să vii călcând, prozaic, cu conduri de poezie
Şi să-mi dărui caldă, gura cu speranţe, numai mie.

***

Georgeta RESTEMAN:

VIN CU FULGI DE NEA ÎN PLETE

*****

Vin cu fulgi de nea în plete şi-ţi aduc în seară tihna

Peste munţi îmi arcui gândul căutâdu-ţi azi odihna.

Umbre reci alung din juru-mi şi pe jar de clipă dulce

Te cufund în ochii-mi tandri, ruga, poate, te-o aduce

*

Într-un leagăn de visare pe-un tăpşan al nesfârşirii

Să ne cânte-un lied vioara săvârşind versul iubirii

Şi-ntr-o limpezime sacră, cotropiţi de-atâtea doruri,

Să scăpăm de-ncătuşare şi tristeţi, în dulci fioruri.

*

Gurii tale să-i fiu roabă, braţului să-i fiu alintul

În nepământeşti dorinţe, tâmplelor-lucind argintul-

Să le dăruim doar linişti, în oglinda dintre lacuri

Curgă nestemate-clipe de acum şi până-n veacuri!

***

 

Ion VANGHELE:

SĂRUT MÂNA, DOAMNA MEA

*****

 Sărut mâna, doamna mea,
Mi-a fost dor de tine-aseară
Dorul meu nu se compară
Nici cu arderea de stea.

*

Unii zic că dorul trece
Și rămâne doar nimicul
Te iubesc în infinitul
Care nu mai vrea să plece.

*

Într-un univers de gânduri
Te păstrez în mine, doamnă,
Pomii scuturați de toamnă
Zac pe-aleea vieții, singuri.

*

Te iubesc ca pe-o vioară
Cu emoții, nostalgie,
Când scriu asta pe hârtie
Nu las sufletul să-mi moară.

*

Ne-om vedea poate-n târziul
Îngerilor care pleacă
Va rămâne ziua seacă
Plin de umbre doar pustiul.

*

Păsările se vor duce
În amurgul lor să doarmă
Te iubesc, frumoasă doamnă,
Cu ochi mari, cu gura  dulce.

***

 

Georgeta RESTEMAN:

FII TU CLIPA MEA – ODIHNĂ

*****

Fie-ţi ziua, domnul meu,

Ca un râu ce curge-n tihnă

Prin hotar de Dumnezeu

Fii tu clipa mea-odihnă.

*

Căci de-aseară, zăvorâtă

În castelul meu de ceaţă

Sorţii jur, mă-ntărâtă

Să zâmbesc de dimineaţă!

*

Şi-mi îndrept apoi spre tine

Sufletu-n alai de muguri

Când sclipiri diamantine

Ţurţuri curg sub streşini-ruguri.

*

Lasă taina ta să umple

Caneluri în trup – scânteie

Că de-o fi să se întâmple,

Iarna – coapsă de femeie –

*

Se va stinge-n rug de  floare

Când va-nmuguri mălinul

Din tristeţea care doare

Vom topi-n iubire crinul.

*

Şi-n amurg de-nsingurare

Vom lăsa viori să cânte

Din cenuşi răscolitoare

Vor renaşte aripi frânte.

 ***

 

Load More Related Articles
Load More By Mihai Mircea Totpal
Load More In Stiri Exclusive

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Check Also

Vezi ce cadouri ai putea să-i faci iubitei tale Crăciunul acesta

Se apropie sărbătorile și ai rămas în pană de idei pentru cadoul iubitei tale? Încă nu e p…